Ücretlerinizin tam ve zamanında yatırılmaması, bu düzensizliğin süreklilik kazanması nedeniyle sözleşmenizi feshetme hakkınız doğar.Sözleşmenizi feshedip, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarınızı talep edebilirsiniz,ödenmezse iş mahkemesinde dava açmanız gerekir.Açacağınız davada fazla çalışma ücretlerinizi de talep edebilirsiniz.Bu durumda yaptığınız fazla çalışma sürelerini ıspatlamanız gerekir.