Değerli meslektaşlarım;

Vadesi 2018 olan 29.500 USD bir kambiyo senedine dayanarak müvekkilin önceki vekili tarafından "fiili ödeme gününde türk lirasına çevrilmek üzere" gibi herhangi bir kayıt taşımayan, direkt olarak takibin açıldığı gündeki USD/TL karşılığı olarak açılmış bir icra takibinin akabinde karşı taraf süreci uzatmak için gerekli teminatı yatırarak senede karşı menfi tespit davası açmış, dava reddedilmiş, şimdilerde henüz temyiz aşamasındadır. Müvekkil bu süreçte TL'nin USD karşısındaki vaziyetinden dolayı haliyle 10 kata yakın zarar etmiş, parası erimiştir.

Müvekkil takibin fiili ödeme gününde çevrilmek üzere başlatılmasını talep etmesine karşın önceki avukat, yabancı para ile icra takibi yapmanın yasak olduğunu gerekçe göstererek direkt olarak TL üzerinden açmış görünmektedir. Hal böyleyken bu durumda ortaya çıkan büyük zararın giderilebilmesi için sizce bir yol var mıdır?

Takip tarihinde 29.500-USD = 191.015-TL'ye karşılık gelmekteyken bugün yaklaşık 29.500-USD = 944.000-TL dolayındadır. Sizce bu hususta ne yapılabilir?

Screenshot_1.jpg