Anayasa Mahkemesi 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun'un geçici 2. maddesinde 28/3/2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanun'un 40. maddesi ile yapılan değişikliğe göre 9/3/2023 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla derdest olan, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddialarıyla yapılan başvurulara ilişkin olarak Tazminat Komisyonuna başvuru yolu tüketilmeden yapılan başvurunun incelenmesinin bireysel başvurunun ikincil niteliği ile bağdaşmayacağı neticesine varmıştır. Somut başvuruda, anılan kararda açıklanan ilkelerden ve ulaşılan sonuçtan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. anayasa başvurum bu nedenden dolayı reddedilmiştir. diğer hak ihlalim olan adil yargılanma ve masumiyet karinesinin ihlali bundan dolayı incelenemiştir. sana göre tazminat komisyonuna mı gitmem lazım yoksa diğer adil yargılanma ve masumiyet karinesinin ihlali için hemen tekrar mı anayasa ya başvurmam gerekliydi?

yapmam gereken tazminat komisyonuna başvurup, daha sonra idare mahkemesi ve en son anayasa ya kaldığı yerden mi başvurmam gerekli?
ya da red kararı geldikten sonra uzun yargılama harici adil yargılanma ve masumiyet karinesinin ihlalinden hemen mi anayasaya başvurmam gerekliydi