Merhaba Değerli Hukukçular,

1982 yılı yapımı 8 katlı dairede 11 hissedar bulunmaktadır.
Bu hissedarların 4 tanesi kardeş, en üst katta oturan komşunun ölmesiyle hissedarlığı miras yoluyla çocukları elde etmiştir. Bu kardeşlerden bir tanesinin icralık borcu sebebiyle, konu Sulh Hukuk mahkemesinde ortaklığın giderilmesi olarak açılmıştır.

HİSSEDARLAR HİSSE PAYI
AHMET A. 31 / 244
BİLAL T. 31 / 244
CEMAL D. 31 / 244
HANİFE T. 31 / 244
MUHAMMET Y. 31 / 244
VEDAT B. 31 / 244
İBRAHİM F. 31 / 244
FATMA G. (kardeş) 15 / 488
YALÇIN G. (kardeş) 15 / 488
YUSUF G. (borçlu kardeş) 15 / 488
AYSEL Y. (kardeş) 15 / 488

Bilirkişi raporunun önemli bir kısmını sizinle paylaşıyorum.

----------------
****** İli ****** İlçesi ******** Mahallesi XXX ada XX nolu parsel İmar planı içerisinde kalmakta olup, Konut alanı Bitişik Nizam beş (B-5) katlı yere ve imar yoluna isabet etmektedir.

Taşınmazla ilgili olarak belediyesinde yer alan dosyasının incelemesi neticesinde;

2961 sayılı kanun uyarınca (imar affı);
21.01.1986 tarihinde Bodrum katta (119 m2) ve 1.katta (135 m2) yer alan daireye,
21.01.1986 tarihinde zemin katta 1 dükkan (14 m2) ve 1 daireye (122 m2),
21.01.1986 tarihinde 2.katta yer alan (135 m2) daireye,
22.01.1986 tarihinde 3.katta yer alan (135 m2) daireye,
22.01.1986 tarihinde 4.katta yer alan (135 m2) daireye,
22.01.1986 tarihinde 5.katta yer alan (135 m2) daireye,
22.01, 1986 tarihinde 6.katta yer alan (135 m2) daireye,

Ruhsat ve iskan (birlikte) verildiği anlaşılmaktadır.

Parsel üzerinde bulunan yapıda yer alan bölümlerin Ruhsat ve iskan (birlite) verildiği anlaşılmaktadır. Parsel üzerinde bulunan yapıya ilişkin ruhsat ve projelerinin bağlı bulunduğu Canik Belediye Başkanlığından sorularak yapının mevcut haliyle imar mevzuatına ve bulunduğu yerin imar durumu ile fenne aykırılık oluşturup oluşturmadığı, oluşturmuyor ise imara aykırılıkların giderlerek mimari proje ve diğer projelerinin düzenlenmesinin mümkün olup olmayacağı hususlarının sorulması, olumlu cevap verilmesi halinde diğer belgelerin tamamlattırılması halinde kat mülkiyetine geçişinin mümkün olduğu (kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesini isteyen tarafa yetki verilebileceği);

ANCAK; Mevcut durumda taşınmazda 9 adet bölüm bulunduğu ancak 11 adet isse maliki bulunası nedeniyle, her bir hisse sahibine 1 adet bağımsız bölüm düşmesinin mümkün olmaması nedeniyle taşınmazın mevcut durumu göz önüne alındığında aynen taksiminin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır.
----------------

Değerli hukukçular,
- İskanlı ve ruhsatlı her bir bağımsız bölüme bölünmüş fakat tapu alınmamış, her bir kat malikinde bu belge var. Binanın satışını istemiyoruz. Binadaki herkes tek atımlık kurşununu buraya vermiş durumda.

Mahkemede nasıl bir itiraz yoluna gitmeliyim?
- Elimizde iskan ve ruhsat belgeleri var. Bu belgeyle satış yoluyla değil de kat irtifakı veya mülkiyeti yoluyla ortaklığın giderilmesini talep edebilir miyiz?
- Bilirkişi raporunda 9 adet bölümün olduğu, 11 adet hisse maliki olduğu söyleniyor. Bunun sebebi 1 daire sahibinin vefatı sonrasında 4 çocuğuna hissenin miras kalması. Hisse paylarından da bu durum net anlaşılmaktadır. Bu konuda itirazda bulunabilir miyim?

Tüm yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.