emekli maaşlarına düzenlemeler yapılırken adaletsiz uygulamalar yapılıyor, mağduriyetler yaratılıyor.
2023 de 5500 net maaş 7500 e çıkartılırken, 2024 de 7500 10000 e çıkartılırken emeklilerin sisteme gün, prim vb. katkılarından dolayı olan farklılıkları hiçe sayılmış oluyor.
asgari ücret minimum emekli maaşı için altına inilmemesi gereken eşik değer olduğu gerçeğinden hareketle ve Anayasaya göre "zümreler arasında farklılık yapılamaz" kuralı ile değerlendirirsek. (esasen asgari ücret altında emekli maaşı olmamalı ancak bu düzeltme yapılmadığı için mevcut adaletsiz uygulamaya göre yazıyorum)
örneğin 2023 de 5500 maaş hakkı olan ile 8500 veya 11000 lira maaş hakkı olan vatandaş ayni kefeye konamaz, asgari ücret 11402 altında maaşı olanların hepsine 5500 e 2000 lira veriliyorsa 11402 altında maaş hakkı olanlara da 0 ila 2000 lira arasında oransal ilave yapılmalıydı.
2024 de 7500 10000 e arttırılınca 7500 (veya kök aylığı 5500) maaş ile maaş hakkı 17002 altında olan örneğin 12000 lira 15000 lira olan ayni kefeye konamaz. asgari ücret altı emekli maaşlarına da oransal ilave yapılmalıydı.
en düşük emekli maaşının arttırılması uygundur, ama adaletsizlik yaratmadan eşik değer asgari ücret altına oransal uygulama yapılmalıdır.
sorum?
vatandaş mağduriyetini hangi hukuksal yolla veya yollarla, nereye başvurarak arayabilir? yasama yani kanun yapıcı iktidarı ve muhalefeti ile Anayasaya açıkça aykırı olan bu duruma karşı harekete geçmediğine, seyirci kaldığına göre vatandaşın hukuksal hakları nedir? nasıldır? mağduriyetin hesaplanarak talep edilme hakkı nasıl olur?