Dört parsel üzerinde kurulu olan ve 5711 sayılı yasaya göre yönetim planı değiştirilmemiş olan siteye ait 2016 yılında yapılan Kat Malikleri Toplantısında alınan tüm kararların iptali için dava açıldı ve dava 2023 yılında mahkemece kabul edildi.
2016 yılında alınan çok önemli kararlar içerisinde her parselde ayrı ayrı müstakil yönetimler kurulmasına ve mevcut site yönetiminin faaliyetlerine son verilerek siteye ait tüm borçları bağımsız bölümlere bölüştürerek tahsil etmek üzere üst yönetim adı altında bir tasfiye kurulu oluşturulma kararı alındı.
Ancak üzerindeki binaların tamamı yöneticiye ait olan sitedeki bir parselde yer alan tüm binalar hiçbir karar alınmaksızın 2015 yılında yıkılmış ve aynı yıl bu parsele otel inşa edildi.
Sorum şu: Altı yıl sonra sonuçlanan bu davanın geriye dönük etkileri ne olur?