Merhaba,
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA Yönetmeliğe göre bu sektörde faaliyet gösteren bir şirketteki işçi personel günde 7,5 saat süreden fazla çalıştırılamaz ve fazla çalışma da yaptırılamaz denmektedir. Bu yönetmelik bilinmesine rağmen işçinin de rızası alınarak fazla çalışma yaptırılması ve/veya fazla çalışan işçinin iş kazası geçirmesi durumunda ilk amiri, birimin sorumlusu, şirket müdür yardımcısı ve şirket müdürünün hukuksal bir sorumluluğu var mıdır? Varsa , saydığım amirler yargılama neticesinde ne ceza alabilir?

Teşekkür ederim.