Özel bir şirkette SSK'lı bir çalışanın kendi adına şahıs şirketi açması halinde; ve bu şahıs şirketindeki gelirin, özel şirketten elde ettiği maaştan çok daha fazla olması halinde, bu kişinin maaşına ilişkin vergi matrahı hesabı etkilenir mi? Şirket maaşı üzerinden daha fazla vergi ödemeye başlar mı?

Bir diğer ifadeyle, "SSK'lı çalışan maaşına istinaden hesaplanan vergi matrahı" ile "şahıs şirketinin getirisi üzerinden hesaplanan vergi matrahı" birbirinden bağımsız olarak mı yoksa birleşik olarak mı düzenlenir? Çalışanın işyeri, kişinin şahıs şirketinden elde ettiği geliri bu vesileyle farkedebilir mi?