DÜZELTİCİ DALGALAR
Piyasalar, ancak görünüşte bir mücadele ile bir derece daha trendin tersine hareket ediyor. Daha büyük trendin direnci, bir düzeltmenin tam bir motivasyon yapısı geliştirmesini engelliyor gibi görünüyor. İki zıt yöndeki eğilimli derece arasındaki bu mücadele, genellikle düzeltici dalgaları, her zaman daha büyük bir eğilim yönünde karşılaştırmalı kolaylıkla akan güdü dalgalarından daha az net bir şekilde tanımlanabilir hale getirir. Eğilimler arasındaki bu çatışmanın bir başka sonucu olarak, düzeltici dalgalar, motivasyon dalgalarından biraz daha çeşitlidir. Dahası, ortaya çıktıkça karmaşıklıkta ara sıra artar veya azalır, böylece aynı derecedeki teknik olarak alt dalgalar karmaşıklıkları veya zaman uzunlukları nedeniyle farklı derecelerde görünebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı, düzeltici dalgaları tamamlanana ve arkamıza gelene kadar tanınabilir modellere uydurmak bazen zor olabilir. Düzeltici dalgaların sona ermeleri, güdü dalgaları için olanlardan daha az tahmin edilebilir olduğundan, Elliott analisti, piyasa kıvrımlı bir düzeltici ruh halindeyken, fiyatların ısrarlı bir güdü eğiliminde olduğu durumlara göre analizinde daha dikkatli olmalıdır.
Çeşitli düzeltici modellerin incelenmesinden elde edilebilecek en önemli kural, düzeltmelerin asla beşli olmamasıdır. Sadece güdü dalgaları beştir. Bu nedenle, ilk beş dalga

daha büyük eğilime karşı hareket hiçbir zaman bir ıslahın sonu değildir, sadece bir kısmıdır. Bu kursun 9. Dersini takip eden şekiller bu noktayı açıklamaya hizmet etmelidir.
Düzeltici süreçler iki şekilde gelir. Keskin düzeltmeler, daha büyük eğilime karşı dik açı yapar. Yana doğru düzeltmeler, her zaman bir önceki dalganın net bir şekilde geri çekilmesini sağlarken, tipik olarak başlangıç seviyesine veya ötesine geri giden bir hareketi içerir, böylece genel bir yan görünüm oluşturur. Ders 10'daki değişim kılavuzu tartışması, bu iki stile dikkat çekmenin nedenini açıklayacaktır.
Spesifik düzeltme modelleri dört ana kategoriye ayrılır:
Zikzaklar ( forex signals 5-3-5; üç tür içerir: tekli, çiftli ve üçlü);
Daireler (3-3-5; üç tip içerir: normal, genişletilmiş ve hareketli);
Üçgenler (3-3-3-3-3; dört tür: daralan çeşitlerden üçü (artan, azalan ve simetrik) ve genişleyen çeşitlerden biri (ters simetrik);
Çift üçlüler ve üçlü üçlüler (birleşik yapılar).


Zikzaklar (5-3-5)
Bir boğa piyasasındaki tek bir zikzak, A-B-C forex trading signals etiketli basit bir üç dalgalı azalan modeldir. Alt dalga dizisi 5-3-5'tir ve B dalgasının tepesi, Şekil 1-22 ve 1-23'te gösterildiği gibi, dalga A'nın başlangıcından belirgin şekilde daha düşüktür.
Bir ayı piyasasında, Şekil 1-24'te gösterildiği gibi zikzak bir düzeltme ters yönde gerçekleşir.
ve 1-25. Bu nedenle, ayı piyasasındaki bir zikzak genellikle ters çevrilmiş bir zikzak olarak adlandırılır.
Özellikle ilk zikzak normal bir hedefin altına düştüğünde, bazen zikzaklar art arda iki veya en fazla üç kez meydana gelir. Bu durumlarda, her bir zikzak, ikili zikzak (bkz. Şekil 1-26) veya üçlü zikzak olarak adlandırılan şeyi üreten araya giren bir "üç" ile ayrılır. Bu oluşumlar, bir dürtü dalgasının uzantısına benzer, ancak daha az yaygındır.
Standard and Poor's 500 hisse senedi endeksindeki düzeltme
Ocak 1977'den Mart 1978'e (bkz. Şekil 1-27), Dow'da Temmuz'dan Ekim 1975'e kadar yapılan düzeltmede olduğu gibi çift zikzak olarak etiketlenebilir (bkz. Şekil 1-28). Dürtüler içinde, ikinci dalgalar sıklıkla zikzaklar spor yaparken, dördüncü dalgalar nadiren yapar

R.N. Elliott'un çift ve üçlü zikzak ve çift ve üçlü üçlülerden oluşan orijinal etiketlemesi (sonraki bölüme bakın) hızlı bir kısaltmaydı. Araya giren hareketleri X dalgası olarak gösterdi, böylece çift düzeltmeler A-B-C-X-A-B-C olarak etiketlendi. Ne yazık ki, bu gösterim, her basit modelin eylemsel alt dalgalarının derecesini yanlış bir şekilde gösterdi. Aslında, iki derece daha küçük oldukları halde, tüm düzeltmeden sadece bir derece daha az olarak etiketlenmişlerdi. Bu sorunu, yararlı bir notasyon cihazı sunarak ortadan kaldırdık: çift ve üçlü düzeltmelerin ardışık aksiyon bileşenlerini W, Y ve Z dalgaları olarak etiketleyerek, tüm https://www.freeforex-signals.com/ model "W-X-Y (-X-Z)" olarak sayılır. "W" harfi şimdi ikili veya üçlü bir düzeltmede ilk düzeltme modelini, Y ikinciyi ve Z üçüncüsünü gösterir. Her bir alt dalgası (A, B veya C'nin yanı sıra bir üçgenin D veya E'si - sonraki bölüme bakın) artık tüm düzeltmeden iki derece daha küçük olarak görülüyor. Her X dalgası gerici bir dalgadır ve bu nedenle her zaman düzeltici bir dalgadır, tipik olarak başka bir zikzaktır.