Merhabalar;

Geliştirme ödeneğinin hesabı hususunda üniversitedeki personelin yanlış hesaplama yaptığını düşünüyorum. Bu konuda bilgisi olan varsa beni aydınlatabilirmi? Şöyleki;
Geliştirme ödeneğinin hak edilmesi için akademik personelin kurumda bir fiil çalışıyor olması beklenir. Bunun hak edişi hususunda madde 3 derki: "Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında ödenir. Bu ödeneğe, ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarında fiilen göreve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılır. Görevden ayrılma halinde, o ay içinde çalışılan günler itibarıyla hesap edilerek ödenir. Daha yüksek veya daha düşük geliştirme ödeneğine hak kazanacak şekilde görev yerleri değişenler hakkında da aynı usule göre işlem yapılır."

Ben kurumda 1 Ekim 2018 günü işbaşı yaptım.
15 Ekim günü tarafıma iki adet ebordro düzenlendi.
Bunlardan ilkinde Yarım maaş yatırılmış olup geliştirme ödeneğininde yarısı hesaplanıp o şekilde yatırılmış.
İkinci düzenlenen ebordroda ise tam maaş yatırılmış fakat bu maaşta geliştirme ödeneği yatırılmamış.

15Kasımki ebordroda ise hem tam maaş yatırılmış hemde geliştirme ödeneği tam yatırılmış.

Kafama takılan şey şu: ben 15 Ekimde yatırılan tam maaşlık bordroda neden geliştirme ödeneği yok. Geriye yönelik olsa asıl yarım maaşlık bordroda hesaplanmayıp tam bordroda hesaplanmış olması gerekmezmi?

Teşekkür ederim.