İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 5 ve 5 Bulundu. (0.02 seconds)

1. [100.00%] Ictihat Bolumu;İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
Tarih : 20.10.1989 KAMULA?TIRMA PARASININ ARTIRILMASI - FAİZ KAMULAştırma parasının artırılması hakkında açılacak davalarda, mahkemece artırılan bölüm için mülkiyetin idareye geçtiği günden itibaren faiz istenebilir. 4.11.1983 gün ve
http://www.hukuki.net/ictihat/6284-6292.asp - 28.8kb

2. [100.00%] Ictihat Bolumu;İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
g . : 7.8.1969 - 13269 KAMULA?TIRMA PARASI Kadastro sınırlandırılması yapılırken kimin malı olduğu gösterilmeyen taşınmazın sonradan KAMULAştırılması halinde, KAMULAştırma parasının kime ait olacağı konusundaki davaları çözmeye;
http://www.hukuki.net/ictihat/5371-5382.asp - 29.2kb

3. [100.00%] Ictihat Bolumu;İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
g. : 29.3.1969 - 13161 KAMULA?TIRMA PARASI - YENİ BİLİRKİŞİ KURULU KAMULAştırma parasının artırılması veya azaltılması davalarında değer biçme komisyonunun biçtiği değerle mahkemece seçilen bilirkişi kurulunun belirlediği değer arasında
http://www.hukuki.net/ictihat/5337-5350.asp - 29.6kb

4. [100.00%] Ictihat Bolumu;İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU - KAMULA?TIMA PARASI KAMULAştıma parasının artırılması davasında bilir kişi kurulunun raporu yasaya uygun biçimde düzenlenmemiş ise veya hakime kanaat verici nitelikte değilse reddedilmeyip yeniden seçilecek bilirkişi
http://www.hukuki.net/ictihat/5180-5191.asp - 29.4kb

5. [100.00%] Ictihat Bolumu;İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
g. : 3.8.1959-10269 KAMULA?TIRMA İçtihatların birleştirilmesine yer olmadığına ilişkindir. Görüşülen kararlar arasında aykırılık olmadığından içtihatların birleştirilmesine yer yoktur. 15 Mart 1341 ve 19 ?aban 1343 g. ve 583 s.
http://www.hukuki.net/ictihat/4636-4645.asp - 29.0kb

Bulunan Sayfalar: 1
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin evlatlik evlatlık
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru