Hukuki Net hukuk forumları adresi değişmiştir; Yeni Hukuk Forumları Hukuki.NET - eski eşim 15 milyarlık senedimi icraya verdi
   
   Hukuk Forumları.
Üye Adı :
Şifreniz :
Şifreyi Anımsa


Üye Kayıt
  Anasayfa   Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
YENİ HUKUKİ NET : Hukuk Portalı  | Anasayfa  | Hukuk Forumları  | Hukukçu Blogları  | Aktif Konular  | Haberler  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Anketler  | Hukuk Siteleri  | Anketler  | Hukuk ilanları  | Dilekçeler ve Hukuk Programları  | Hukuk Terimleri

| Üye | Aktif Üyeler
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 
 Tüm Forumlar
 Hukuki Forumlar
 Aile Hukuku - Miras Hukuku - Medeni Hukuk
  eski eşim 15 milyarlık senedimi icraya verdi
   Bu Foruma Tüm Üyeler YENİ KONU Ekleyebilir.
   Bu Foruma Tüm Üyeler YANIT Ekleyebilir.
Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa
Yazar Konu
Sayfa: / 3

Av.Tayfun Eyilik 6   Eklenme - 26/01/2005 :  11:46:35  Profili Göster  Av.Tayfun Eyilik adlı üyenin Web Sitesi  Av.Tayfun Eyilik adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
IV - AÇIK POLİÇE

MADDE 592 - Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki anlaşmalara aykırı bir şekilde doldurulursa bu anlaşmalara riayet edilmemiş olması keyfiyeti, hâmile karşı ileri sürülemez; meğer ki hâmil poliçeyi kötü niyetle iktisabetmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun.
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/11093
K. 2002/12860
T. 14.6.2002
• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Konusu Bonodaki Tanzim ve Vade Tarihlerinin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulması Nedeniyle )
• AÇIK BONO ( Yasaya Göre Açık Bono Düzenlenmesi Mümkün Olduğundan Borçlunun Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunu İspatlamasının Gerekmesi )
• TANZİM VE VADE TARİHİNİN SONRADAN DOLDURULMASI ( Yasaya Göre Açık Bono Düzenlenmesi Mümkün Olduğundan Borçlunun Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunu İspatlamasının Gerekmesi )
• İSPAT ( Yasaya Göre Açık Bono Düzenlenmesi Mümkün Olduğundan Borçlunun Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Hususunu İspatlamasının Gerekmesi )
6762/m.592 ,690
ÖZET : Tamamen doldurulmamış bononun, tedavüle çıkarken anlaşmalara aykırı olarak doldurulduğu yasal biçimde kanıtlanmadığı sürece, bono üzerinde yazılı vade, tanzim gibi tarihler gerçekliğini ve varlığını korur.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Lehdar K... A.Ş., keşideci borçlu R... Elektrikli Araçlar Endüstri ve Dış Ticaret A.Ş. hakkında 6 Eylül 1991 tanzim ve 31.12.2001 vade tarihli 200.000 USD'lik bonoya dayalı kambiyo senetlerince mahsus haciz yoluyla takip yapmıştır.
Borçlu yasal süresi içerisinde Merci nezdinde yapmış olduğu itirazında, alacaklı bankadan alacağı kredilerin teminatı olarak 200.000 USD muhtevalı Tanzim ve vade tarihleri bulunmayan senet tanzim ettiğini, tanzim ve vade tarihlerinin gerçeğe aykırı olarak sonradan atılmış olduğunu iddia etmiştir.
T.T.K.nun 690. maddesi göndermesi ve bonolarda da uygulanması gerekli T.T.K.nun 592 maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür. Tamamen doldurulmamış bononun, tedavüle çıkarken anlaşmalara aykırı olarak doldurulduğu yasal biçimde kanıtlanmadığı sürece, bono üzerinde yazılı vade, tanzim gibi tarihler gerçekliğini ve varlığını korur.
Açıklanan durum karşısında, Mercice borçlunun itirazının reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 14.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx


zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.
 İleti: 1939  ~  Kayıt Tarihi: 21/07/2004  ~  Son Ziyareti: 24/09/2009 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

Av.Tayfun Eyilik 7   Eklenme - 26/01/2005 :  11:49:31  Profili Göster  Av.Tayfun Eyilik adlı üyenin Web Sitesi  Av.Tayfun Eyilik adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/18641
K. 2001/19838
T. 23.11.2001
• BONONUN SÖZLEŞMEYE AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Yazılı Belgeyle İspat Mecburiyeti )
• AÇIK BONONUN SÖZLEŞMEYE AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Yazılı Belgeyle İspat Koşulu )
• YAZILI BELGEYLE İSPAT KOŞULU ( Açık Bononun Sözleşmeye Aykırı Doldurulduğu İddiası )
6762/m.592,690
ÖZET : Bononun boş olarak imza edilip alacaklıya verilmesi mümkün olup, bunun tedavüle çıkarılırken aradaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu hususunun mercide yazılı belge ile kanıtlanması gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : TTK.nun 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 592. maddesi gereğince, bononun boş olarak imza edilip alacaklıya verilmesi mümkün olup, bunun tedavüle çıkarılırken aradaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu hususunun mercide yazılı belge ile kanıtlanması gerekir. Somut olayda borçlu bonodaki imzasını inkar etmemiştir. Bono metninin muhtelif zamanlarda doldurulmuş olması imzanın sıhhatini etkilemez. Borçlunun İİK.nun 169/a maddesinde öngörülen nitelikte bir belge sunamadığı da gözetilerek itirazın reddi yerine kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 23/11/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx


zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.
 İleti: 1939  ~  Kayıt Tarihi: 21/07/2004  ~  Son Ziyareti: 24/09/2009 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

zahittez 8   Eklenme - 27/01/2005 :  02:39:10  Profili Göster  zahittez adlı üyenin Web Sitesi  zahittez adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
herkese yardımları için teşekkür ederim. ama bu seneti imzalarken herhangi bir antlaşma yapmadım ve galiba söylediklerinize göre ödemek zorunda kalacağım.

 İleti: 5  ~  Kayıt Tarihi: 24/01/2005  ~  Son Ziyareti: 18/02/2005 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

zara 9   Eklenme - 27/01/2005 :  10:07:08  Profili Göster  zara adlı üyenin Web Sitesi  zara adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle


sayın zahittez,

eski eşinize senet vermiş olmanız çok enteresan bir durum, ama, daha da vahimi, bence, eski eşinizin bu senedi kabul etmesidir. demek ki, eski eşiniz size güvenmemekte idi, ki bu durumda siz de ona güvenmemeli idiniz.
5 milyarı verdiğiniz anda, senedi de geri istemeli idiniz. (senedi yırttım) dediğinde ise, bu parayı vermemeli idiniz. açıkçası, iyi niyetinizin kurbanı olmuşsunuz.

siz, yine de, konuya benzer emsal yargıtay kararları arasında ve genel olarak araştırma yaparak, neler yapılabileceğini tespit etmeye çalışın. fırsat bulduğumda yapacağım araştırmada sizin olayınıza uyan bir içtihat bulursam, bu foruma ekleyeceğim.

 İleti: 689  ~  Kayıt Tarihi: 15/12/2004  ~  Son Ziyareti: 05/05/2005 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git

zahittez 10   Eklenme - 28/01/2005 :  08:33:41  Profili Göster  zahittez adlı üyenin Web Sitesi  zahittez adlı üyeyi arkadaş Listesine Ekle
sayın zara ve diğer avukat arkadaşlara teşekkür ederim. Benim konumla ilgili emsal yargıtay kararları eğer var ise, benim gibi güveninden dolayı madur durumda olup ta kendini kurtarabilen veya senedi ödemek zorunda bırakılan kişilerin durumuna ilişkin yargıtay kararlarını bekliyorum. şimdiden teşekkürler.

 İleti: 5  ~  Kayıt Tarihi: 24/01/2005  ~  Son Ziyareti: 18/02/2005 Uygunsuz ileti bildir  Sayfanın En Üstüne Git
Sayfa: / 3 Konu  
Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa

Hızlı Geçiş:
 Image Forums Snitz Forums 2000

Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat

Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Mevzuat Hukuk Arama Motoru


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı özel bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale, kanun, hukuk forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan bir hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.