Iyi geceler anneme vasi olarak atardım karar kağıdını aldım annemin üzerine gayrimenkul gözükmedi belirtilmiş fakat annemin adına gayrimenkuller var tapuda teyit ettirdim (tapuda hislemic yapılmadığı için gözükmesine olabileceği söylendi bana). Şimdi tekrar dilekçe yazıp gayrimenkulleri bildirmem mi lazım? Annemin gayrimenkulleri mahkemece korunacak dimi tekrar tapu idaresine gidip vasi kararimi belirtmeden gerek var mi?