Kurumu

T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigorta Eksperliği Kursuna İlişkin Duyuru

22.06.2008 tarih ve 26914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 6.maddesi çerçevesinde, Türkiye çapında belirlenen sigorta eksperi ihtiyacının karşılanması…

25 Ocak 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 3/9/2015 tarihli ve…

01 Ocak 2023

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 34 denetçi uzman alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yayımlana ilana göre 34 denetçi uzman alınacağı duyuruldu. Son başvuru…

28 Aralık 2022

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN…

11 Aralık 2022

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından: 1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar…

07 Aralık 2022

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-…

02 Aralık 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU ULUSAL KONTROL LABORATUVARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE…

01 Aralık 2022

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL…

30 Ekim 2022

RİSKLİ ALAN KAVRAMI İLE KAMULAŞTIRMASIZ (FİİLİ) EL ATMA KURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

6306 SAYILI YASA ANLAMINDA RİSKLİ ALAN KAVRAMI İLE KAMULAŞTIRMASIZ (FİİLİ) EL ATMA KURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ “Yasama organı tarafından çıkarılan her…

27 Ekim 2022

Islah Kurumu ve Etkileri

1-Genel Olarak Tarafların, davalarda dilekçeler teatisinin tamamlanmasından sonra başlayan iddia ve savunmaların genişletilme yasağı sebebiyle gerçekleştiremedikleri işlemleri mahkemeye sundukları bir…

17 Ekim 2022

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 13 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022. Türkiye…

21 Eylül 2022

KONKORDATO KURUMU İLE İLGİLİ UYGULAMADA EN ÇOK GÖZARDI EDİLEN FIKRA

YEREL MAHKEMELERİN KONKORDATO KURUMU İLE İLGİLİ UYGULAMADA BELKİ DE EN ÇOK GÖZARDI ETTİĞİ İİK M. 292 /SON FIKRA HÜKMÜNÜN YARGITAY…

12 Eylül 2022

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Zaporjiya Santrali etrafında koruma bölgesi çağrısı yaptı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nın bombalanmasının sınırsız radyoaktif materyal sızıntısına neden…

07 Eylül 2022

Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Türkiye İstatistik Kurumundan: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam…

03 Eylül 2022

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ödül Programı ve Etkinlik Desteklerine İlişkin Yönetmelik

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU ÖDÜL PROGRAMI VE ETKİNLİK DESTEKLERİNE İLİŞKİN…

02 Eylül 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1-…

25 Ağustos 2022

Basın İlan Kurumu, Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etti

Evrensel gazetesi, gazetenin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından tümüyle iptal edildiğini duyurdu. Orijinal haber…

23 Ağustos 2022

AYM ilan kesme cezalarına ‘hak ihlali’ dedi, Basın İlan Kurumu yeni karar aldı

Anayasa Mahkemesi, Sözcünün de içinde bulunduğu bazı gazetelerde yayımlanan haber ve köşe yazıları nedeniyle resmi ilan ve reklamların kesilmesini ifade…

11 Ağustos 2022