Yeni Kanunlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yeni Çıkan Kanunlar.

20 Ağustos 2022 Tarihli ve 31929 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine…

20 Ağustos 2022

18 Ağustos 2022 Tarihli ve 31927 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Zonguldak İlinde Yapılacak Olan Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine…

18 Ağustos 2022

17 Ağustos 2022 Tarihli ve 31926 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI…

17 Ağustos 2022

16 Ağustos 2022 Tarihli ve 31925 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair…

16 Ağustos 2022

15 Ağustos 2022 Tarihli ve 31924 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair…

15 Ağustos 2022

14 Ağustos 2022 Tarihli ve 31923 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Lisansüstü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair…

14 Ağustos 2022

11 Ağustos 2022 Tarihli ve 31920 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Dicle Üniversitesi Atatürk…

11 Ağustos 2022

10 Ağustos 2022 Tarihli ve 31919 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Isı Sayaçları…

10 Ağustos 2022

09 Ağustos 2022 Tarihli ve 31918 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair…

09 Ağustos 2022

08 Ağustos 2022 Tarihli ve 31917 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…

08 Ağustos 2022

07 Ağustos 2022 Tarihli ve 31916 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…

07 Ağustos 2022

06 Ağustos 2022 Tarihli ve 31915 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/355, 356, 357, 358, 359, 360,…

06 Ağustos 2022

05 Ağustos 2022 Tarihli ve 31914 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 6 Mayıs 2004 Tarihinde Bakü’de…

05 Ağustos 2022

03 Ağustos 2022 Tarihli ve 31912 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/344) YÖNETMELİK –– Millî Eğitim Bakanlığı…

03 Ağustos 2022

02 Ağustos 2022 Tarihli ve 31911 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/343) YÖNETMELİK –– Fırat Üniversitesi Diş…

02 Ağustos 2022

01 Ağustos 2022 Tarihli ve 31910 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten…

01 Ağustos 2022

31 Temmuz 2022 Tarihli ve 31909 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Altınbaş Üniversitesi Almanca Hazırlık Programı Yönetmeliği –– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans…

31 Temmuz 2022

30 Temmuz 2022 Tarihli ve 31908 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Eti Maden İşletmeleri…

30 Temmuz 2022