Posts in category: Rekabet Kurumu
12-09/290-91

Sosyal Güvenlik Kurumunun kamu kurumu ıskontolarını artırması sonrasında Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ve Türkiye İlaç Sanayi Derneği arasında imzalanan ve ticari indirimlerin kaldırılarak bunların kamuya aktarılması detaylar...

12-14/448-129

Amasya’da faaliyet gösteren dershanelerin aralarında yaptıkları anlaşma ile dershane ücretlerini birlikte belirledikleri ve belirlenen fiyatlara uymayan dershanelere para cezası verdikleri iddiası….

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

12-13/389-118

Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından, akaryakıt fiyat değişiklikleri ile akaryakıt fiyat değişikliği sonucunda toplam taşıma maliyetlerinde meydana gelen yaklaşık değişim (artış veya azalış) oranının, üyelerine internet sitesi yoluyla ilan edilmesini içeren detaylar...

12-14/414-125

Allianz Sigorta A.Ş.’nin acentelik sözleşmesinde yer alan “başka şirketin acenteliğini alamaz” şeklindeki hükmün rekabet kurallarına aykırı olduğu iddiası….

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

12-04/142-38

Erguvan Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Yalçın Erol DEMİRER ve Önder DEMİRER’in sahip oldukları %50 oranında hissenin Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi….

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

12-04/145-40

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinin altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle rekabeti ihlal ettiği iddiası….

Orijinal haber kaynağı için; REKABET KURUMU – detaylar...

12-08/227-58

Aygaz A.Ş. tarafından yapılan dikey anlaşma ve çeşitli uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un ve 2002/2 sayılı Tebliğ’in ihlal edildiği iddiası….

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

12-06/191-53

Setre Konfeksiyon Ltd. Şti.’nin SETRMS mağazalarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası….

Orijinal haber kaynağı için; REKABET KURUMU – Rekabet Kurulu detaylar...

12-08/228-59

Can Aslan Petrolcülük San. A.Ş. tarafından yapılan dikey anlaşma ve çeşitli uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un ve 2002/2 sayılı Tebliğ’in ihlal edildiği iddiası….

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

12-08/244-75

Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Toyota markalı araçların satışı ile satış sonrası hizmetlerini gerçekleştiren bayilerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği….

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

12-09/285-86

Al-Yel Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinin tamamının Polat Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve EEN-TK Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi. …

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

12-09/289-90

Aydın il merkezinde faaliyet gösteren fırınların bir araya gelerek ekmek satış fiyatını yükseltmeleri, ekmek satışı yapan esnaftan iade almamaları ve hangi fırının hangi ekmek satış noktası ile çalışacağını tespit ettikleri iddiası. …

Orijinal haber detaylar...

11-54/1396-504

BP Petrolleri A.Ş. (BP) ile Ergin Petrol İnş. Tic. San. A.Ş. (Ergin Petrol) arasındaki dikey ilişkinin 2002/2 sayılı Tebliğ’in 5. maddesinde yer verilen istisna hükmü uyarınca aynı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlandığının tespiti, bu mümkün olmazsa bireysel detaylar...

11-61/1583-566

Shell Gaz Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin tüplü ve dökme LPG dağıtım işine dair sahip olduğu malvarlığının, bayilik sözleşmelerinin ve markalarının bir kısmının İpragaz A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmesi talebi….

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

12-01/13-9

Coutinho & Ferrostaal GmbH & Co. KG ve sınırsız sorumlu ortağı Coutinho & Ferrostaal Verwaltungs GmbH’nin %66.6 oranındaki hisselerinin, mevcut hissedarları MPC Munchmeyer Petersen & Co. GmbH ve Fenostaal AG’den, bu amaçla yeni kurulacak olan Quistance detaylar...

12-03/86-25

Atalar İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Ahmet ATALAR’ın TCDD’nin yaptığı bazı ihalelerde danışıklı teklif verdikleri iddiası….

Orijinal haber kaynağı için; REKABET detaylar...

11-64/1658-588

Koninklijke Philips Electronics N.V.’nin bazı faaliyetlerinin kurulacak olan TP Vision Holding B.V. (TP)’ye devredilmesi ile TPV Technology Limited’in iştiraki aracılığıyla TP’nin hissesini devralması işlemine izin verilmesi talebi….

Orijinal haber detaylar...

11-64/1662-592

KTT Konteyner Taşımacılık A.Ş.’nin öncelikle %55 oranında hissesi olmak üzere, toplamda %74 oranındaki hissesinin kademeli olarak 2013 yılı sonuna kadar Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi….

Orijinal haber detaylar...