Kategoriler: Gazeteler

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1- (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2022 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

2001

1.

dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için

40,874

2001

2.

dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için

39,975

2001

3.

dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için

35,940

2001

4.

dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için

34,506

2001

5.

dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için

33,090

2001

6.

dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için

31,442

2001

7.

dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için

29,869

2001

8.

dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için

28,147

2001

9.

dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için

26,877

2002

1.

dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için

24,625

2002

2.

dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için

19,987

2002

3.

dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için

19,242

2002

4.

dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için

18,122

2002

5.

dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için

17,594

2003

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

16,097

2003

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

15,868

2004

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

14,823

2004

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

14,288

2005

1.

dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için

13,781

2005

2.

dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için

12,882

2006

1.

dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için

12,573

2006

2.

dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için

12,050

2007

1.

dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için

11,532

2007

2.

dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için

11,159

2008

1.

dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için

10,855

2008

2.

dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için

10,182

2008

3.

dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için

9,656

2009

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

9,362

2009

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

8,907

2010

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

8,613

2010

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

8,304

2011

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

7,794

2011

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

7,479

2012

1.

dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için

6,996

2012

2.

dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,639

2012

3.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,624

2013

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,326

2013

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,309

2014

1.

dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,053

2015

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,930

2015

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,864

2016

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,507

2016

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,481

2017

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,242

2017

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,244

2018

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,867

2018

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,827

2019

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,382

2019

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,426

2020

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,128

2020

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,107

2021

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,876

2021

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,839

2022

1.

dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,298

2022

2.

dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2- (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (4,309) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: