Browsing posts tagged: Tebliğ
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Katı Yakıtlı Kısıtlı Mekân Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Katı Yakıtlı Kısıtlı Mekân Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Katı Yakıt Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Katı Yakıt Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Meslek Gruplarına İlişkin Başlatılan İnceleme Kapsamında İlanen Tebliğ Yapıldı

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca çıkarılan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince oda meslek grupları hakkındaki şikayetler Birliğimizce incelenip, sonuca detaylar...

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Hurda Gemi Geri Dönüşümüne İlişkin Tebliğ Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hurda Gemi Geri Dönüşümüne İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Orijinal haber kaynağı için; TOBB Manşet detaylar...

Kara ve Deniz Yolu ile Şehirlerarası veya Uluslararası Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında; kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, detaylar...

23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Taslağında; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarını imal ve satmak üzere ithal edenlerin, ilk iktisap detaylar...

Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

4 Kasım 2011 Tarihli ve 28105 Sayılı Resmi Gazete’de Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 44) yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile;

1. 14/7/2003 tarihli ve detaylar...

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

9 Ekim 2011 Tarihli ve 28079 Sayılı Resmi Gazete’de Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 128)>

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

9 Ekim 2011 Tarihli ve 28079 Sayılı Resmi Gazete’de Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 31) yayımlandı.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

11 Ekim 2011 Tarihli ve 28081 Sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No: 54) yayımlandı.

Bu Tebliğ ile halka açık anonim ortakların esas alacakları Kurumsal Yönetim detaylar...

Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15) Yayımlandı.

24 Eylül 2011 Tarihli ve 28064 Sayılı Resmi Gazete’de 2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15) yayımlandı.

Bilindiği gibi Hariçte İşleme Rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, detaylar...

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 127) Yayımlandı.

12 Eylül 2011 Tarihli ve 28052 Sayılı Resmi Gazete’de Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 127) yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıdaki detaylar...

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/10) Yayımlandı.

12 Eylül 2011 Tarihli ve 28052 Sayılı Resmi Gazete’de Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/10) yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1. 16/11/2005 tarihli ve detaylar...