Tebliğ

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6) (25.03.2023 t. 32143 s. R.G.)

Açıklama Metni : İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar…

30 Mart 2023

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5) (26.01.2023 t. 32085 s. R.G.)

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak…

26 Ocak 2023

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/6)

Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri…

07 Ocak 2023

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) (6.01.2023 t. 32065 s. R.G.)

ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP i altında kayıtlı bebek arabaları ile 8715.00.90.00.00 GTİP i altında kayıtlı yalnızca bebek arabalarının şasilerine yönelik…

06 Ocak 2023

GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2023/16)

Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı…

05 Ocak 2023

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/6) (31.12.2022 t. 32060 s. 5.mük R.G.)

8425.41.00.00.00 gtipli servis istasyonları veya garajlarda kullanılan maksimum kaldırma yüksekliği en az bir metre ve üzeri olan sabit kriko sistemleri…

04 Ocak 2023

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2023/9)

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirleyen Tebliğ yayımlanmıştır. Orijinal haber kaynağı için; TOBB Manşet Haberleri

04 Ocak 2023

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2023/6)

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden…

03 Ocak 2023

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2023/1) 9/8/1983 tarihli…

01 Ocak 2023

2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 2920 SAYILI SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2023/1) 14/10/1983 tarihli ve 2920…

01 Ocak 2023

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

Türk Patent ve Marka Kurumundan: TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2023 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2023/1) MADDE…

31 Aralık 2022

7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Nükleer Düzenleme Kurumundan: 7381 SAYILI NÜKLEER DÜZENLEME KANUNUNUN 25 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ…

24 Aralık 2022

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.12.2022 t. 32046 s. R.G.)

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1 inde yer alan İTÜ04 satırında yapılan…

23 Aralık 2022

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/9) (22.12.2022 t. 32051 s. R.G.)

2022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle tebliğ hükümlerinin uygulanma süresi 30/06/2023 tarihine kadar…

22 Aralık 2022

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/5) (21.12.2022 t. 32050 s. R.G.)

Bisiklet/motosikletlerin aksam parçaları ve bisikletlerde kullanılan bazı eşyaların ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulanacak. (Yürürlük; 20.01.2023) Orijinal haber kaynağı için; TOBB…

22 Aralık 2022

Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/55) (21.12.2022 t. 32050 s. R.G.)

2023 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan…

21 Aralık 2022

Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığından: DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2023 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/55) Amaç ve kapsam MADDE…

21 Aralık 2022

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/4) (17.12.2022 t. 32046 s. R.G.)

7002.32, 7002.39, 7020.00.30 ve 7020.00.80 tarife pozisyonundaki bazı cam borular, 8419.90.85.90.12 gtip lu yalnız güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru…

21 Aralık 2022