RSS ile takip et

Musa Yıldırım Kaya

Kardeşlerarası Şiddetin Hukuki ve Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Rating: 8 votes, 5,00 average.
Şiddet, dünyanın her yerinde yaşanmakta ve insan haklarını ihlali olarak değerlendirilmektedir. Kadın ve çocuklara yönelik şiddet, ataerkil toplumlardaki aile içi hiyerarşik yapılardan kaynaklanmakta ve bunlarla desteklenmektedir. Ancak bu yapılar ve değerler toplumun diğer özel koşullarına ekonomik, tarihsel ve kültürel özelliklerine göre farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Şiddet kurbanı olan kadın ve çocuklar aynı ruhsal ve bedensel sorunlar yaşamakta, kimi zamanda sakatlanmakta hatta ölmektedirler.

Kardeş, çocukların sosyal ve ruhi açıdan dengeli yaşamalarını sağlar. Ancak, kardeşler arasında çeşitli nedenlerden dolayı kardeşine karşı şiddet kullanma eğiliminde bulunabilirler. Ancak şiddet tek bir nedene indirgenemez. Çocuğun çevresindeki okul, aile vb toplumsal yapılar şiddetin ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Bu nedenlerin başında kıskançlık gelmektedir. Genelde büyük olan çocuk, küçük kardeşini kıskanır. Bunun nedeni, ailesinin ona göstermiş olduğu sevgiyi paylaşmak istememesidir. Bu gibi sebeplerden dolayı kardeşler arasında kıskançlık olabilir ancak bu doğaldır.

Bir başka neden de çocukların izlediği çizgi film, sinema veya bilgisayar oyunlarındaki şiddet içeriğidir. Çocuklar küçük yaşta bu filmleri izlediği için sorgulamadan orada gördüklerini doğru sayıp uygulamaya geçebilmekte ve çevresindekilere zarar verebilmektedir. Aileler bu yüzden çocuklarının ne izlediklerini denetlemeleri gerekmektedir.

Diğer bir neden ise, çocukların şiddet kullanan anne ve babalarına özenmeleridir. Çocuğun, çocukluk döneminde ailede şiddetin doğal karşılandığını algılaması, ileriki yaşamında da bu davranışları sürdürmesine neden olabilir. Evde kadına uygulanan şiddet, çocukların ruh sağlığını da olumsuz etkilemekte ve ileride çeşitli sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Babanın anneye uyguladığı şiddete özenen çocuk kardeşine şiddet uygulayabilir. Aile içinde anne, baba ve kardeşler arasında sorunların çözümünde kaba kuvvet kullanılıyorsa, güçlü olan zayıf olanı ezmeye gidiyorsa, çocuk da bunu örnek alacaktır. Çocuklar özgürdür, meraklıdır fakat mantığı yoktur, her isteğinin yerine getirilmesini ister, eğer gerçekleştirilmezse şiddete yönelir.

Çocuklar arasında rekabet yaratılması da ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Kardeşlerden biri başarılıyken diğeri başarızsa ve ailesi ona kardeşi gibi başarılı olmadığı için baskı yapıyorsa kardeşler arasında rekabet oluşacaktır. Bu da kardeşlerin birbirinden nefret etmesi ve hatta ileride birbirlerine karşı şiddet kullanmalarına yol açabilmektedir.

Cinsiyet de kardeşler arası şiddette rol oynayan etkenlerdir. Bu kız çocuklarında genelde kıyafet kavgası, erkek çocuklarında ise fiziki güce dayanan fiziksel konularda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çocuklardan birinin daha çok dışarıda zaman geçirmesi, geç yatması kardeşler arasında rekabet veya gerginliğe sebep olabilir.

Çocuğun yaşadığı sosyolojik ortam da çocuğu şiddete yöneltebilir. Örneğin, yaşadığı mahallede insanlar sürekli birbirine karşı şiddet kullanıyorsa, çocuk da bir süre sonra bu hareketleri benimseyecek ve çevresindeki insalara karşı şiddet kullanmaya başlayacaktır. Ayrıca çevrenin örf ve adetleri gereği çocuklar şiddete yöneltilmektedir. Ülkemizde en çok yaşanan üzücü olaylardan birisi de, kardeşlerin ''töre'' yüzünden öldürülmesidir. Çocuklar ''töre'' bahanesiyle azmettirilmekte ve kardeşlerine karşı şiddet uygulamaya yöneltilmektedir. Ne yazık ki bu şiddet genellikle ölümle sonuçlanmaktadır.

Şiddetin bir çeşidi de ''mobbing''dir. Mobbing'in kelime anlamı; saldırma, sataşma ve hücum etmedir. Günümüzde mobbing, iş yerinde uygulanan ruhsal taciz anlamında kullanılmaktadır. Ancak mobbing'in sadece iş yerinde değil, evde de uygulanması mümkündür. Bir kardeşin diğer kardeşe mobbing uygulaması mümkündür. Bunun sebebi yukarıda da belirttiğimiz gibi çeşitli sebepleri olabilir.

Çocuklara yönelik şiddet ile ilgili ulusal mevzuatımızda düzenlemeler mevcuttur.

Anayasa m.5'te devletin temel amaçlarından ''kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak'', yine Anayasanın 10. maddesinde ''kadın erkek eşitliği'', Anayasa madde 12 de ise; '' herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir'' denilmiş, 17. maddede ise; ''herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücuduna dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz'' denilmiş ve insan haklarının önemi vurgulanmıştır

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemeler ise, ''insanlığa karşı suçlar'' ve ''kişilere karşı suçlar'' başlıkları altında bireye verilen önem vurgulanmıştır. Ayrıca çocuğa ve daha çok kadına yönelik ''cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar'' kişilere karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Konumuzla alakalı birkaç maddeyi incelemekte fayda bulunmaktadır.

Bunlardan ilki TCK 82'de düzenlenen kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinde sayılan hükümlerdir. TCK, ''d'' fıkrasında bu suçun üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesini, ''j'' fıkrasında ise töre saikiyle işlenmesini nitelikli hal olarak saymıştır. TCK m.86'da düzenlenen kasten yaralama suçunda da suçun ''kardeşe karşı'' işlenmesi nitelikli hal sayılmıştır.
Diğer bir düzenleme ise, TCK 96'da düzenlenen ''eziyet suçu''nda; ''çocuğa, beden veya ruh bakımından kendini koruyamayacak durumda bulunan kişiye'' karşı işlenmesi tipikliği oluşturacaktır.

TCK 102 ve devamında düzenlenen ''cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar'' başlığı da geniş bir koruma sağlamaktadır. 102. maddede düzenlenen cinsel saldırı suçunun, '' üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı'' işlenmesi nitelikli hal sayılmıştır.

Çocuğu cinsel yönden en geniş kapsamda koruyan 103. madde ise; suçun ''üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısımı, üvey baba...'' tarafından işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturacağı düzenlenmiştir. Yine aynı suçun ''cebir veya tehdit'' yoluyla işlenmesi durumunda ceza arttırılacaktır.

TCK 105 madde ise Cinsel Taciz suçunu düzenlenmekte, bu suçun aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde cezanın arttırılacağını öngörmüştür.

Yine TCK 229 maddede düzenlenen düzenlenen dilencilik suçunun ''çocuklar'' aracılığıyla işlenmesi durumunda tipikliğin oluşacağı, bu suçun üçüncü derece dahil kan hısımları tarafından işlenmesi halinde cezanın arttırılacağı öngörülmüştür.

Tedip hakkının sözlükteki anlamı; ''ana babalara tanınmış çocuğa öğüt vermek, ihtirada bulunmak'' olarak düzenlenmiştir. Ancak, geçmişte bu hak yanlış anlaşılamalara sebep olmuş ve bu hak kötüye kullanılarak, kanunun sağladığı hakkın sınırı aşılmıştır. TCK 232. madde ise bu hakkı sınırlamaktadır. Buna göre, ''aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse cezalandırılır'' denmekte ve hem anne baba hem de aile içinde varsa kardeş veya diğer aile fertleri bu fiilleri işlediği zaman cezanlandırılacaktır.

Musa Yıldırım KAYA

Kaynakça

http://seninle.com.tr/ruh-ve-beden/p...-savaslar.html

http://blog.milliyet.com.tr/siddetin...?BlogNo=209467

http://www.kadininstatusu.gov.tr/upl...kom-bolum1.pdf

https://www.hukuki.net/hukuk_sozlugu.asp?start=1621

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/

http://www.rshm.gov.tr/kres/kardes-kavgalari.pdf

http://www.aylinildenkockar.com/cizg..._etkileri.html

http://www.egitimbulteni.com/y-detay.php?YaziID=156

http://www.saglikveguzellik.net/cocu...nedenleri.html

Not: Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir

Yorumlar

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL:


2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı & Istemihan Mehmet Pazarbasi[İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.