Varlık Şirketi faiz uygulayabilir mi?

07-11-2019 14:11:07 Dostsever #

Varlık Şirketi faiz uygulayabilir mi?

Sayın Hukukcularımız.Bir Varlık şirketine borcum bulunmakta.2009 yılında 3 değişik bankaya ait kredi kartı borcumun ana para miktarı 7000 tl iken Bankalar tarafından icraya gelindi.Ödeyecek imkanım olmadığından aciz vesikası düzenlendi.Şimdi biraz maddi imkanım oldu ve borcumu ödemek istemekteyim fakat,Varlık şirketi 7000 Tl olan borçlarıma faiz işleterek alacağını 44000 Tl yapmış ve bu para üzerinden tahsilat yapmak istiyor.
Acze düşen kişinin borçlarına faiz uygulanamayacağını ve zaman aşımı süresinin de 20 yıla uzayacağını biliyorum.Bu durum varlık şirketleri içinde geçerli değilmidir?Borcuma bu şekilde faiz işletilmesi yasal açıdan doğrumudur?Bu konu hakkında yardımlarınızı talep etmekteyim.Saygılarımla
07-11-2019 14:33:47 Erdoğan Kırcalı #

Cevap: Varlık Şirketi faiz uygulayabilir mi?

Varlık şirketi bu isteğini size yazılı olarak tebliğ etti mi?

Diğer yandan , borçlu yönünden zamanaşımı 20 yıla uzasa da, borcu 20 yıldan önce ödemek istediğinizde işlemiş faizi ile birlikte ödemeniz gerekir.
07-11-2019 18:15:24 Dostsever #

Cevap: Varlık Şirketi faiz uygulayabilir mi?

Cevabınız için teşekkür ediyorum Erdoğan bey.Varlık şirketi yazılı olarak değil ama mail adresime sürekli mesaj atıyor ve telefonla arayarak borcun ulaştığı son durumu bildiriyor.Şimdi bu durumda acze düşen borçlunun borcuna faiz işlemeye devam ediyor diyebiliriz sanırım.Durum böyleyse,

2004 sayılı İcra İflas Kanunununda;105 inci maddedeki vesika borcun ikrarını mutazammın senet mahiyetinde olup, alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir.Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten bir sene içinde takibe teşebbüs ederse yeniden ödeme emri tebliğine lüzum yoktur. Aciz vesikasında yazılı alacak miktarı için faiz istenemez. Kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler bir miktar için vermeye mecbur oldukları faizlerden dolayı borçluya rücu edemezler. Bu borç borçluya karşı aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar...",

Yukardaki kanun maddesi ile çelişki doğurmaz mı?Bu konuda değerli fikirlerinizi istirham ediyorum.Saygılarımla.