Akademisyenin yıllık izni

14-09-2018 15:06:56 Lawful #

Akademisyenin yıllık izni

Sayın forum üyeleri sorum şöyledir:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun izinleri düzenleyen 64'ncü maddesi şöyledir:
"Madde 64 – Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür."
Burada "öğrenime ara verilen zamanlarda" kullanırlar ibaresi akademik takvimde derslerin olmadığı haftalar olarak uygulanmakta ve ders haftalarında yıllık izin kullandırılmamaktadır. Ancak benim ve bana benzeyen bazı durumlarda izin alacak kişinin verdiği hiçbir ders bulunmamaktadır. Hatta ilgili bölümde ders verecek öğrenci de bulunmamaktadır. Bunun yanında idari anlamda aksama yaratacak fiili bir durum söz konusu değildir.
Bu gerçek dikkate alındığında yıllık izinlerin akademik takvimdeki ders döneminde kullandırılması takdire bağlı olarak mümkün olabilir mi?
Ayrıca şunu belirtmek isterim ki yıllık izin kullanma gerekçesi tatil vb. gibi rutin bir izin değildir. Ailevi ge
rekçelerle memleketime gitmek için yıllık izin istiyorum. Normalde bunun için mazeret izni kullanılır ancak çalıştığım kurumda "yıllık izin bitmeden mazeret izni kullanılımaz" şeklinde bir standart uygulama yerleşmiş durumda.

İkinci bir nokta olarak, kanun metnindeki "normal olarak" ibaresinin yorum gerektirecek özel bir anlamı var mıdır? Örneğin bu ibare "zorunlu, ekstrem vb. durumlarda [benim örneğimdeki gibi] kullandırılabilir" şeklinde yorumlanabilir mi?

Konuyla ilgili katkınız kurumsal olarak çok katkıda bulunacaktır. Şimdiden teşekkür ederim.
05-11-2018 09:03:31 icra #

Cevap: Akademisyenin yıllık izni

izin kullandırmayan mudur bolum baskanı dekanı yök'e şikayet edin...