Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

ORMAN KANUNUNDA Değişiklik yapılmasına dair 4999 sayılı kanun 5.11.2003 Mevzuat Listesi

ORMAN KANUNUNDA DEGISIKLIK

YAPILMASINA DAIR KANUN

Kanun No. 4999
Kabul Tarihi : 5.11.2003
Resmi Gazete Tarihi 18/11/2003
Resmi Gazete Numarası 25293

MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayili Orman Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fikrasinin (H)bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

H) Orman sinirlari içinde veya bitisiginde tapulu, orman sinirlari disinda ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetismis veya yetistirilecek olan kizilagaçliklar ile asili kestanelikler, fistik çamliklari ve palamut meselikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli agaç ve agaççiklar;

MADDE 2. - 6831 sayili Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Bu madde hükümleri; muhafaza ormani, millî park alanlari, tabiat parklari, tabiati koruma alanlari, izin ve irtifak hakki tesis edilen ormanlik alanlar ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alinan yerlerde bu niteliklerinin devami süresince; yanan orman sahalarinda ise hiçbir sekilde uygulanmaz.

MADDE 3. - 6831 sayili Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis ve maddeye birinci fikradan sonra gelmek üzere asagidaki fikra eklenmistir.

Devlet ormanlari ile evvelce sinirlamasi yapilmis olup da herhangi bir nedenle orman sinirlari disinda kalmis ormanlarin, hükmî sahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarin, hususi ormanlarin, orman kadastrosu ve bu ormanlarin içinde ve bitisiginde bulunan her çesit tasinmaz mallarin ormanlarla müsterek sinirlarinin tayini ve tespiti ile 2 nci madde uygulamalari ile ilgili olarak kadastrosu kesinlesmis yerlerde tespit edilen fennî hatalarin düzeltilmesi isleri orman kadastro komisyonlari tarafindan yapilir.

Orman kadastro komisyonlari ve amenajman heyetleri baskan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcirah miktarlari her yil bütçe kanunu ile belirlenir. Arazi çalismalarinin atama merkezleri disinda yapilmasi halinde arazi tazminati yerine yurt içi gündelikler ödenir.

Orman kadastro komisyonlarinca ormanlarin kadastrosu ve Devlet ormanlarinda yapilacak 2 nci maddenin (B) bendi uygulamalari resen, 2 nci maddenin (A) bendi uygulamalari müracaatin degerlendirilmesi ve Bakanligin onayi ile bedelsiz olarak, hükmî sahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ve hususi ormanlarda 2 nci maddenin (B)bendi uygulamalari ise bu ormanlarin sahiplerinin müracaati üzerine bedeli karsiliginda yapilir.

MADDE 4. - 6831 sayili Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis ve maddeye asagidaki fikra eklenmistir.

Kadastro ve diger ormancilik hizmetleri için gerekli hava fotograflari ve haritalar Orman Genel Müdürlügünce yapilir veya yaptirilir.

Orman tahdidi veya kadastrosu yapilip ilân edilerek kesinlesmis yerlerde, vasif ve mülkiyet degisikligi disinda aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fennî hatalar tespit edildiginde, bu hatalar Orman Genel Müdürlügünün bilgisi ve denetimi altinda orman kadastro komisyonlarinca düzeltilir. Düzeltme, 10 uncu maddeye göre ilân olunur. Ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde düzeltmenin kaldirilmasi amaciyla sulh hukuk mahkemesine dava açilmadigi takdirde yapilan düzeltme kesinlesir. Düzeltmelerde 11 inci maddedeki hak düsürücü süre aranmaz.

MADDE 5.- 6831 sayili Kanunun 10 uncu maddesinin son fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalarin yapilmasinda ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon islerinde yetki ve sorumluluk harita ve kadastro mühendislerine aittir. Kadastro teknik standartlarina uygun olarak üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendisinin kontrolünden sonra komisyon baskaninca tasdik olunur.

MADDE 6. - 6831 sayili Kanunun 11 inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Madde 11. - Orman kadastro komisyonlarinca düzenlenen tutanaklarin aski suretiyle ilâni, ilgililere sahsen yapilan teblig hükmündedir. Tutanak, harita ve kararlara karsi aski tarihinden itibaren alti ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarina bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sinirlamaya ve 2 nci maddeye göre orman sinirlari disina çikarma islemlerine Çevre ve Orman Bakanligi, Orman Genel Müdürlügü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kisiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararlari kesinlesir. Bu süre hak düsürücü süredir. Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, on yillik süre içerisinde dava açma haklari mahfuzdur.

Hak sahibi gerçek ve tüzel kisiler tarafindan açilacak sinirlamaya itiraz davalarinda hasim Orman Genel Müdürlügü, 2 nci maddeye göre orman sinirlari disina çikarma islemlerine karsi açilacak itiraz davalarinda ise hasim Çevre ve Orman Bakanligi ile Orman Genel Müdürlügüdür.

Orman Genel Müdürlügünce açilacak davalarda hasim, hak sahibi gerçek ve tüzel kisiler ile Çevre ve Orman Bakanligidir.

Kadastrosu yapilip kesinlesen Devlete ait ormanlar, tapu sicil müdürlüklerince hiçbir harç, vergi ve resim alinmaksizin orman vasfi ile, 2 nci maddeye göre orman sinirlari disina çikarilan yerler halihazir vasfi ile kaydinda belirtme yapilarak Hazine adina tapuya tescil olunur.

Bu Kanunun;

a) 20.6.1973 tarihli ve 1744 sayili Kanunla degisik 2 nci maddesi,

b) 23.9.1983 tarihli ve 2896 sayili, 5.6.1986 tarihli ve 3302 sayili kanunlarla degisik 2 nci maddesinin birinci fikrasinin (B) bendi,

Uygulamalari ile orman sinirlari disina çikarilan, ancak fiilen orman oldugu Orman Genel Müdürlügünce tespit edilen yerler, talep üzerine Maliye Bakanliginca Orman Genel Müdürlügüne tahsis edilir. Tahsisi yapilan bu yerler Hazine adina tapuya orman vasfiyla tescil edilir.

Sinir noktalari ile ölçü isinde kullanilan tüm noktalardaki tas, beton kazik ve diger isaretler Orman Genel Müdürlügünce korunur. Noktalarin tahribati veya yerlerinin degistirilmesi yasaktir.

MADDE 7. - 6831 sayili Kanunun 12 nci maddesinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis ve maddeye asagidaki fikra eklenmistir.

Orman kadastro komisyonlari için lüzumlu olan tasit araçlari ile her türlü demirbas donanimlari, görevlilerin kanunî yolluklari ve her türlü giderler Orman Genel Müdürlügünce saglanir.

Orman kadastrosu ve 2 nci madde uygulamalari yapilip kesinlesmis ormanlarda, gerçek ve tüzel kisiler ile kamu kurum ve kuruluslarinca orman sinirlarinin arazi üzerine aplikesi talepleri her yil Orman Genel Müdürlügünün teklifi ve Çevre ve Orman Bakanliginin onayi ile belirlenen tarifeler üzerinden ücreti karsiligi yapilir.

MADDE 8. - 6831 sayili Kanunun 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fikralari asagidaki sekilde degistirilmistir.

Damga çekiçleri dört çesit olup sekilleri, bu Kanuna bagli levhada tespit edilmistir. Bu çekiçlerin yetkililerden baskasi tarafindan kullanilmasi yasaktir.

Orman Genel Müdürlügünce belirlenecek esaslara göre damgaya tâbi iken damgasiz, nakliye tezkeresine tâbi iken nakliye tezkeresiz, faturaya tâbi iken faturasiz veya sevk irsaliyesiz olan orman emvali kaçak sayilir. Fatura veya sevk irsaliyesinin nakliye tezkeresi yerine geçerli sayilabilmesi için dayandigi nakliye tezkeresinin asgari olarak cilt, sayfa ve tarih bilgilerini tasimasi gerekir.

MADDE 9. - 6831 sayili Kanunun 41 inci maddesinin birinci ve dördüncü fikralari asagidaki sekilde degistirilmistir.

Herhangi bir suretle satisi yapilmis orman emvali, bedeli ödenmeden veya karsiligi banka teminat mektubu veya Devlet tahvili temin edilmeden, damgaya tâbi olanlar damgalanmadan ve gayri mamûl orman emvali nakliye tezkeresi alinmadan, yari mamûl ve mamûl orman emvali fatura veya sevk irsaliyesi olmaksizin nakledilemez. Bunlar için düzenlenecek belgelerde emvalin adedi, cinsi, nevi, vasfi, ebadi, miktari, bedeli, hareket tarihi ve saati ile mesafe dikkate alinarak taninan geçerlilik süresi gösterilir.

Orman emvali; adedi, cinsi, nevi, vasfi, ebadi, bedeli, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibariyla ibraz olunan nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesine uydugu ve damgaya tâbi olanlar damgali bulundugu takdirde, hepsi üzerinden hacmen yüzde on ve veznen yüzde onbesine kadar çikacak fazlalik için, nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesinde yazili satis bedeli üzerinden tutari ve bu tutarin yüzde on fazlasi alinarak serbest birakilir.

MADDE 10 .- 6831 sayili Kanunun 42 nci maddesinin birinci ve ikinci fikralari asagidaki sekilde degistirilmistir.

Orman içinde yapilacak nakliyat, orman idaresinin gösterecegi yollardan yapilir. Nakliye tezkereleri ile fatura veya sevk irsaliyeleri veya diger tasima belgeleri daima tasiyanlarin üzerinde bulunur ve ilgili memurlar tarafindan istenildiginde gösterilmesi zorunludur.

Sehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alinan orman emvali sehir içinde fatura veya sevk irsaliyesi ile tasinabilir. Bu belgelerin tasima araçlarinda bulundurulmasi zorunludur.

MADDE 11. - 6831 sayili Kanunun 58 inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Madde 58. - Orman rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazinda yapilacak agaçlandirma, erozyon ve sel kontrolü, çig ve heyelanlarin önlenmesi, ekosistemlerin korunup gelistirilmesi ve havzada yasayan insanlarin hayat sartlarinin iyilestirilmesi faaliyetleri, Çevre ve Orman Bakanliginin koordinatörlügünde ilgili kuruluslarla birlikte hazirlanan entegre projeler halinde uygulanir.

Ancak, Devlet ormani içinden geçen mevcut demiryolu, karayolu ve köy yollarinin tamiri, tahkimi ve bakimi orman idaresine bilgi verilerek ilgililer tarafindan yapilir.

MADDE 12. - 6831 sayili Kanunun 100 üncü maddesinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

41 inci maddeye aykiri olarak her çesit orman emvalini nakliye tezkeresiz, faturasiz veya sevk irsaliyesiz, damgaya tâbi olanlari damgasiz olarak nakledenler 108 inci madde geregince cezalandirilir.

MADDE 13. - 6831 sayili Kanunun 116 nci maddesinin birinci fikrasinin (A) bendinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis ve (B) bendinin birinci fikrasindan sonra gelmek üzere asagidaki fikra eklenmistir.

(Ç) ve (E) bentlerinde yazili yerlerden, (D) bendindeki sehir mezarliklarindan, (H) bendindeki her nevi meyveli agaç ve agaççiklarla örtülü yerlerden (kizilagaçliklar ile asili kestanelikler, fistik çamliklari ve palamut meselikleri hariç), sahipleri her türlü zâti ihtiyaçlari ve pazar satislari için hiçbir kayit ve sarta tâbi olmadan kesim ve tasima yapabilir.

Kizilagaçliklar ile asili kestaneliklerin sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçlari ile pazar satislari için yapacaklari kesimler; kesif, damga ve nakliye islemlerine tâbi olmayip köy muhtarliginca düzenlenecek belge ile yapilir.

MADDE 14. - 6831 sayili Kanunun;

a) 91 inci maddesinin altinci fikrasindaki “onbin lira” ibaresi “yüzmilyon lira”, “yüzbin lira” ibaresi “birmilyar lira”,

b) 92 nci maddesinin ikinci fikrasindaki “besyüzbin lira” ibaresi “besmilyar lira”,

c) 94 üncü maddesinin birinci fikrasindaki “yüzbin lira” ibaresi “birmilyar lira”, ikinci fikrasindaki “onbin lira” ibaresi “yüzmilyon lira”,

d) 95 inci maddesinin birinci fikrasindaki “besyüz lira” ibaresi “besmilyon lira”, “ikiyüz lira” ibaresi “ikimilyon lira”, “yüz lira” ibaresi “birmilyon lira”, ikinci fikrasindaki “binbesyüz liradan” ibaresi “onbesmilyon liradan”,

e) 96 nci maddesindeki “onbin lira” ibaresi “yüzmilyon lira”,

f) 97 nci maddesinin birinci fikrasindaki “besbin lira” ibaresi “ellimilyon lira”,

g) 99 uncu maddesindeki “besbin lira” ibaresi “ellimilyon lira”,

h) 100 üncü maddesinin dördüncü fikrasindaki “yüzbin lira” ibaresi “birmilyar lira”, “ellibin lira” ibaresi “besyüzmilyon lira”,

i) 101 inci maddesinin birinci fikrasindaki “besyüzbin lira” ibaresi “besmilyar lira”, ikinci fikrasindaki “birmilyon lira” ibaresi “onmilyar lira”,

j) 102 nci maddesinin birinci fikrasindaki “besyüzbin lira” ibaresi “besmilyar lira”,

k) 103 üncü maddesindeki “yüzbin lira” ibareleri “birmilyar lira”, “üçyüzbin lira” ibaresi “üçmilyar lira”,

l) 107 nci maddesindeki “yirmibin lira” ibaresi “ikiyüzmilyon lira”,

Olarak degistirilmistir.

MADDE 15. - 6831 sayili Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.

EK MADDE 7. - Bu Kanunun 95 ve 97 nci maddelerinde yer alan para cezalari, her takvim yili basindan geçerli olmak üzere, her yil bir önceki yila iliskin olarak 213 sayili Vergi Usul Kanunu uyarinca belirlenen yeniden degerleme oraninda artirilmak suretiyle uygulanir.

MADDE 16. - 6831 sayili Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.

EK MADDE 8. - Bu Kanun ile 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayili Milli Parklar Kanununa tâbi alanlarda bulunan yerler ile bu yerler üzerindeki yapi ve tesisler, yirmidokuz yila kadar kiraya verilebilir. Ancak, kiracinin Çevre ve Orman Bakanliginca belirlenen yerlerde; kiralanan alan miktarinin 5 (Bes) kati kadar agaçlandirma yapmasi zorunludur.

MADDE 17. - Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 18. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Mevzuat inceleme


Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.