Merhabalar,

Müştekisi olduğum imar mevzuatına ilişkin bir usulsüzlük sebebiyle bazı davalar açmakta ve takibini yapmaktayım.
Üç hususta yorumlarınızı almak isterim. Tarihlerle genel bilgileri de kısaca aktarmaya çalıştım. Şimdiden teşekkür ediyorum.

Mimari bir projenin hukuki durumu nedir ? Resmi evrak olarak kabulü mümkün müdür? Belediye ilgilileri onaylamamaları gereken bir projeyi onayladıklarında resmi evrakta sahtekarlık söz konusu olur mu?
Parsel üzerinde bir bina inşa edebilmek için öncelikle mimari projeler hazırlanmakta ve ruhsat alınmaktadır. Kanımca, belediye ilgililerinin bu projeyi onaylaması sureti ile özel evrak niteliğinde olan proje, resmi evrak niteliği kazanmakta olup, bu evrakın yolsuz şekilde onaylanması ise resmi evrakta sahtekarlık suçunu oluşturmaktadır. Zira, onaylanan mimari proje kıymetli evrak niteliğindedir ve sahte bir belge üretme söz konusu olmaktadır.

Yolsuz şekilde onaylanan bu proje kullanılarak Kat İrtifak Tapusu oluşturulduğunda, Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşturur mu?
Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yolsuz oluşturulan Kat İrtifak Tapusu ile satış yapılması durumunda sahte resmi belgeyi kullanma suçu oluşur mu?
Resmi belgede sahtecilik
Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Saygılarımla...

Süreç tarihleri ile birlikte aşağıdır.
12.06.1998 tarih , 3499 Sayı ile ilk mimari proje onaylanmıştır.
17.06.1998 tarih , 98/S-473 Sayı ile 1 Nolu Statik Rapor düzenlenmiştir.
19.06.1998 tarih , 29-1197 Sayı ile Ruhsat düzenlenmiştir. (Ruhsatta son imza eksiktir.)
24.06.1998 tarih , 98/S-492 Sayı ile 2 Nolu Statik Rapor düzenlenmiştir.
22.10.1998 tarih , 2233 Sayı ile 3194 / 42. Maddesine istinaden idari para cezası kesilmiştir.
08.08.2000 tarihinde Şişli 4. İcra Müdürlüğü satış ilamı yayınlanmış.
07.04.2003 tarihinde xxxxxx San.ve Tic.A.Ş. Ruhsat müracaatında bulunmuş ama herhangi bir sebeple ruhsat verilmemiştir.
08.04.2003 tarihinde xxxxxx San.ve Tic.A.Ş. ile yyyyyyyyyy Yapı Denetim Firması ile sözleşme imzalamıştır.
20.11.2003 tarihinde xxxxxxx San.ve Tic.A.Ş. Tadilat Projesi onayını talep etmiş ve proje onaylanmıştır.
22.12.2003 tarihinde yolsuz onaylanan proje kullanılarak Kat İrtifakı kurulmuştur.
02.11.2004 tarihinde xxxxxx San.ve Tic.A.Ş. İskan müracaatında bulunmuştur.
01.09.2006 tarihinde xxxxxx San.ve Tic.A.Ş. İskan Harcını yatırmıştır.

Ruhsat tarihi : 19.06.1998-19.06.2003 tarihinde süresi dolmuştur. Ruhsatın süresi uzatılmamış, parsele yeni ruhsatta alınmamıştır.
Tadilat projesinin, 20.11.2003 tarihinde onaylanmış olması sebebiyle belediye ilgilileri görevi kötüye kullanmaktan yargılanmış ve suçlu bulunmuştur.