“MADDE 10 – Aşağıda belirtilen hükümlüler hakkında, açık ceza infaz kurumlarına ayrılma kararı verilemez.

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlüler.

b) Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler.

c) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerinden dolayı toplam üç kez hücreye koyma cezası alan hükümlüler.

d) Örgütlü suçlardan hükümlü olanlardan bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri dışında belirtilen hükümlüler.

e) Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle, kalan cezası infaz edilmekte olan hükümlüler.

f) Eğitimevleri hariç kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından firar eden hükümlüler.

Ayrıca aşağıda belirtilen hükümlüler hakkında, bu durumları devam ettiği sürece açık ceza infaz kurumlarına ayrılma kararı verilemez.

a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinde sayılan nedenlerle haklarında tutuklama kararı verilenler.

b) Üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlar ile üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan henüz kesinleşmemiş mahkumiyet kararı olanlar.

benim cezam 2005 senesi 2. ay eski yasa . fakat tekerrüden ceza aldım . bu çıkan yeni yasaya göre açıga çıkmamam lazım . sorum şudur : bu yasa çıktıktan sonraki tarihemi geçerli yoksa eskiye dönükte kapsıyormu . lehe hükümleri uygulanırmı . yardımcı olursanız sevinirim ...