Birincisi, vatandaşın bilgisizliğinden yararlanıp kendi rızası dışında konuşmasını sağlıyor. İkincisi, bu verilen ifadenin güvenirliği herzaman şüphelidir. Üçüncüsü, hakların hatırlatılması yasal olarak belirlenmiş.

Nekadar yaygın olduğunu bilmiyorum ama böyle memurlar vardır herhalde yani duyuş olmanız gerekiyor. Bu memurlarla ilgili işlem yapılıp sonuca ulaşılıyor mu?