+ Konuyu Yanıtla
1 den 2´e kadar toplam 2 ileti bulundu.

Konu: Tam Yargı Davası - İYUK md.13. - Sorumluluk

Tam Yargı Davası - İYUK md.13. - Sorumluluk Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2004
  Nerede
  Ankara, Türkiye.
  İletiler
  17
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Tam Yargı Davası - İYUK md.13. - Sorumluluk

  Merhabalar,

  Özetle, 2000 yılında geçici ithalat rejimiyle ülkeye sokulmuş bir araca 2005 yılında sahip olduk, araç esasen 2002 yılında ülkeden çıkarılmalıydı, kaçak eşya durumuna düştüğü için emniyet görevlilerince el konuldu. Biz alırken bunları bilmiyorduk. Karayolları Trafik Kanunu Araçların Tescil İşlemleri’ni düzenleyen 28 ve devamı maddelerinde, madde 29/B/b’ye göre ; ”Araçların giriş işlemini yapan gümrük idareleri, tescil işlemlerine esas olmak üzere düzenlediği Gümrük Trafik Şahadetnamesinin bir örneğini de tescilin yapılacağı beyan edilen tescil kuruluşuna, gümrük işleminin tamamlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde göndermeye mecburdur. Anladığım kadarıyla gümrük müsteşarlığı konuyla ilgili trafik tescile bilgi vermediği için alelade bir araçmış gibi işlem görmüş.

  1- karayolları trafik kanunuyla "gümrük müsteşarlığına" yüklenmiş bu görev sebebiyle davalı olarak gümrük müsteşarlığını da göstermeyi düşünüyorum, yorumunuz ne olur ?

  2- araca 2010 yılı 20 nisanda el konuldu, araç babamdaydı, teslim eden şahıs olarak da babamın imzası var, annem babam ayrı yaşıyor, araç annemin üzerine, yazılı bildirim olmadığı için bizim mahkemeye bildirdiğimiz "öğrenme tarihi"ne itibar edilmesi gerekmiyor mu ?

  meslek büyüklerimden acil yardım bekliyorum, eğer yanlış bilgi sahibiysem dava açmak için 8 gün sürem kaldı.  Hukuki NET Güncel Haber

  Tam Yargı Davası - İYUK md.13. - Sorumluluk konulu yargıtay kararı ara
  Tam Yargı Davası - İYUK md.13. - Sorumluluk konulu hukuk haber
  Konu Av.Serhat Koca tarafından (12-04-2011 Saat 20:40:49 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Tam Yargı Davası - İYUK md.13. - Sorumluluk

  Taşıtı alırken belgelerini incelemediniz mi veya hangi belgelere istinaden aldınız? Yazdığınız maddeler Karayolları Trafik Kanunu değil Karayolları Trafik Yönetmeliğinin maddeleridir ve bu Yönetmeliğin 28. maddesi geçici olarak yurda getirilen taşıtları hariç tutmuştur. Söz konusu taşıtla ilgili asıl mevzuat Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğe Seri No: 6 mevzuatıdır diye düşünüyorum. Bu mevzuatın 11. maddesi geçici ithalatta gümrük idarelerinin sorumluluğu ile ilgilidir.
  Geçici ithale ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak giriş işlemleri

  MADDE 11 – (1) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle giriş yapacak taşıtlara uygulanacak işlemler:

  a) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılardan, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesinin yanında bu Tebliğin 4’üncü maddesinin h, ı, j ve k bentlerinde sözü edilen belgelerden durumlarına uygun olanları istenir.

  b) Belgelerin uygunluğu halinde giriş işleminden sonra Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi giriş parçası koparılır, ilgilinin pasaportuna gerekli kayıt düşülür ve karne giriş parçası Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir. Diğer tüm belgeler her kişi için özel bir dosya açılarak saklanır ve kişinin taşıtı ile ilgili yapılacak bütün işlemler bu dosya üzerinden yürütülür.

  c) Giriş işlemi yapılan taşıtın trafiğe tescili ve dahilde alınmakta olan vergilerin (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tahsili için gümrük idaresi, örneği bu tebliğe ekli “Geçici Trafik Tescil Belgesi” ni (Ek: 4) düzenler ve bu belgeyi taşıtın kayıt edilmek istenildiği yerin bağlı bulunduğu ildeki trafik idaresine gönderir ve Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ilgilisine iade edilmek üzere geçici olarak gümrük idaresinde tutulur.

  d) Giriş gümrüğünce düzenlenen geçici trafik tescil belgesine istinaden, ilgili trafik idaresi tarafından dahilde tahsili gereken vergilerin (Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi.) ödendiğinin belgelendirilmesi koşuluyla taşıtlar trafiğe tescil edilir ve belirlenen usulde (MA-MZ) plaka verilir. Ulusal plakalar taşıt sahiplerine iade edilir.

  e) Trafik idaresince taşıta plaka takılmasını müteakip, gümrük idaresinde geçici olarak alıkonulmakta olan karne cildi ile giriş ve çıkış parçaları üzerine, aracın MA-MZ plaka numarası kaydedildikten ve Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödeme makbuzu kontrol edildikten sonra yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi taşıt sahibine iade edilir.

  f) Geçici Trafik Tescil Belgesi’nin gönderildiği trafik idaresinden bir ay içerisinde taşıtın kayıt ve tescil işleminin yapıldığına ilişkin bilgi alınamaması halinde gümrük idaresi durumu ilgili kuruluşlara bildirir ve taşıt sahibi hakkında Gümrük Kanununun 241/1. maddesi uyarınca işlem yapılır.

  g) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle getirilen taşıtların süreleri içerisinde olmak koşuluyla birden çok çıkış ve girişlerine izin verilir. Her çıkış ve girişte karnenin ilgili parçaları koparılarak Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

  (2) Geçici Giriş Belgesi düzenlenmek suretiyle giriş yapacak taşıtlara uygulanacak işlemler:

  a) Elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan ve diplomatik statüsü bulunmayan görevlilerin taşıtları için karne yerine sahiplerinin beyanlarını içeren ve bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzasını taşıyan belgeye,

  b) Türkiye’de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişilerin taşıtları için, sahiplerinin beyanlarını içeren ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce imzalı taahhütnameye,

  c) Teknik işbirliği ya da benzeri uluslararası anlaşmalar uyarınca gelen uzmanların taşıtları için sahiplerinin beyanlarını ve çalıştıkları kurum ve kuruluşun yetkililerince imzalı taahhütnameye,

  istinaden “Geçici Giriş Belgesi” üzerinde işlem yapılır ve taşıt şahsın pasaportuna kaydedilir.

  d) Takip işleminin yapılabilmesi için ilgili gümrüklerce takip defteri tutulur. Bu deftere “Geçici Giriş Belgeleri” devletlere ve kuruluşlara göre sıra numarası verilmek ve yurtta kalış süresi belirtilmek suretiyle kaydedilir.

  e) Bu taşıtların süre uzatım talepleri ile süresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri ilgili gümrük idaresince bu defter üzerinden takip edilir.

  f) 4 üncü maddenin g, h ve ı bentlerinde belirtilen belgeler, giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresince ilgili kişilerin şahsi dosyasında saklanır ve sonraki her türlü işlem bu dosya üzerinden yürütülür. Süreleri içerisinde bir çok kez çıkış ve giriş yapılması halinde bu taşıtlar tutulacak olan “geçici çıkış ve giriş defteri”ne kaydolunur.

  (3) Triptik ya da Gümrük Geçiş Karnesi düzenlenmek suretiyle giriş yapacak taşıtlara uygulanacak işlemler:

  a) Triptik ya da Gümrük Geçiş Karnesiyle Türkiye’ye taşıt getiren kişiler tarafından giriş gümrüğüne ibraz edilen belgeler (sigorta poliçesi ve mülkiyet belgesi dahil), yetkili kurumların imza ve mührünü taşıyıp taşımadığı, geçerlilik süresinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de geçerli olup olmadığı ve eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı yönünden kontrol edilir.

  b) Yapılan incelemenin olumlu sonuçlanması durumunda belgeler kabul edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydı yapılır. Kayıt işleminden sonra Türkiye’ye özgü olan giriş-çıkış parçalarıyla karne dipkoçanındaki girişe ilişkin bölümler taşıtın kanuni yurtta kalma süresi de belirtilmek suretiyle eksiksiz olarak doldurulur ve muayene memurunca mühür ve imza uygulanır. Mühürlerin okunaklı ve belirgin olmasına özellikle dikkat edilir ve ilgilinin pasaportuna taşıtın tescil numarası ve kanuni yurtta kalma süresi sonu belirtilmek suretiyle kaydedilir.

  c) Sözü edilen belgelerle yurda giren taşıtlar, manuel işlem yapılan bilgisayarsız gümrük idarelerinde tutulmakta olan ilgili defterine numaralandırılmak suretiyle kaydedilir.

  d) Bu deftere şahsın adı, soyadı, taşıtın plaka ve şase numarası ile taşıtın giriş işleminin yapıldığı belge numarası yazılır.

  e) Geçici ithali yapılan taşıtlara ait giriş belgelerinin kopartılan giriş parçaları bilgisayarlı gümrük idarelerinde günlük olarak tanzim edilen bordrolar ekinde gümrüğünce muhafaza edilir. Bilgisayarsız manuel işlem yapılan gümrük idareleri tarafından ise söz konusu belgelerin giriş parçaları 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek üzere en geç 3 gün içinde bordroya kayden Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

  (4) Taşıtın Avrupa Birliği üyesi ülke uyrukluları tarafından kimlik kartı kullanılmak suretiyle getirilmesi halinde; kimlik kartı üzerine yapılamayan taşıtla ilgili kayıt işlemleri İçişleri Bakanlığınca kullanılmakta olan Giriş-Çıkış Formunun gümrükle ilgili bölümüne yapılır ve ayrıca Kimlik Kartı fotokopisi alınarak gümrüğünce muhafaza edilir.

  Gümrük idaresinin trafiğe bildirimde bulunduğunu düşünüyorum zira taşıt bu bildirim olduğu için yakalanmıştır.

  1- Bildirimin olup, olmadığını kesin olarak bilmeden Gümrük Müsteşarlığını hasım göstermek doğru değildir diyorum.

  2- Madde 13

  "1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabilir." diyor. Doğrudan yazılı bildirim yoksa başka surette nasıl öğrenmiş iseniz öğrenme tarihi odur diye düşünüyorum. Yine de babanızın imza tarihini dikkate alırsanız, dava dilekçeniz garanti olur derim.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Sorumluluk Hukuku (sözleşmeden Doğan Sorumluluk) [Kitap Fiyat bilgisi]
  http://images.hepsiburada.net/assets/Kitap/200/074-0.jpg ...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 31-03-2011, 21:10:08
 2. PTT kargoda kaybolan eşya hakında sorumluluk davası
  değerli meslektaşlarım . ptt kargo ile gönderilen eşya, ilglisine ulaşmamış olup . ptt kargo tarafından kaybolduğu soylenmiştir. buna ilişkin olarak...
  Yazan: bht Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 25-03-2011, 13:33:35
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "Manevi Giderim Sosyal Kişilik Değerlerine Zarar Verilmesi Durumu İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi (İyuk M 28)"
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : İlgili veri linki - Konu: Manevi...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 24-11-2009, 13:03:51
 4. Yeni Hukuki Kaynak: "Kira Tespit Davası-Yargılama Giderlerinden Sorumluluk"
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : Kira Tespit Davası-Yargılama...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 05-03-2007, 14:57:20
 5. İYUK 53/h
  2002 yılı içinde istihdam fazlası personelin nakli için açmış olduğum davayı kaybettim ve temyize götürmedim. Ancak benimle aynı konuda dava...
  Yazan: umutdaima Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 30-07-2005, 17:37:07

Bu sayfada bulunan kavramlar:

iyuk 13

iyuk madde 13iyuk 36iyuk tam yargiiyuk konsoloslukiyuk 10
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.