Müvekkilimizin babası vefat ettikten sonra kardeşinin biri ile miras devri sözleşmesi yapıyor ve babasından kalan tüm hak ve alacakların devri karşılığında kendisine bir ev ve 130.000 TL para vereceğini kararlaştırıyor. Müvekkilim evi devrediyor; ancak parayı ödemediği için icraya veriyorlar. Takip sırasında açılan itirazın iptali davasından vazgeçilmesi amacıyla müvekkilim kardeşiyle yeni bir sözleşme imzalıyor ve bu sözleşmede "babamdan kalan ve yedimde bulunan yüklü miktar paraya karşılık" ibaresi bulunuyor. Yine bu sözleşme ile aynı tarihli tutanakta ise böyle bir ibare geçmiyor ve kardeşi müvekkilimden alacağını aldığını beyan ediyor.
Şimdi ise, müvekkilimin annesi ve diğer kardeşleri sözleşmedeki ibareye dayanarak babalarından yüklü miktarda para kaldığı iddiasıyla alacak davası açıyorlar. Babaları 2004 yılında vefat etmiş, ilk yapılan miras devrine ilişkin tutanak ise 2009 tarihli.
Bu mesele ile ilgili işime yarayabilecek Yargıtay kararı olan varsa lütfen paylaşabilir mi?