Herkese Merhaba;

Olayın özeti:
Bankadan çekilen bireysel tüketici kredisi ödenmediği için başlatılan takip sırasında asıl borçlu, kefilden bağımsız olarak alacaklı avukatına ödemeye ilişkin taahhütnamede bulunmuş.
Bu taahhütname verildikten sonraki bir tarihte, avukatlık bürosundaki diğer bir avukat bu belgeyi gözden kaçırarak kefile ödeme emri göndermiş. Kefil asıl borçluyu arayınca taahhütname verildiğini öğrenmiş ve kefilin sözlü itirazı üzerine alacaklı avukatı tarafından hata yapıldığı kabul edilerek işlem iptal edilmiş / durdurulmuş.
Taahhüt edilen tarihte ödeme yapılmamış.
Asıl borçlu Bağ-Kur emeklisi. Kefil Devlet Memuru.

İlgili mevzuata göre taahhütü ihlal eden asıl borçlu hakkında, 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

Soru:
1. Asıl borçlunun taahhütname vermiş olması kefilin sorumluluğunu yani kefilliğini ortadan kaldırır mı?
2. Bağ-Kur emeklisi olup, emekli maaşından başka hiçbir geliri ve mal varlığı bulunmayan asıl borçlunun üzerine haciz uygulanabilir mi?

Konuyla ilgilenen herkese peşinen teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum...