+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12
11 den 15´e kadar toplam 15 ileti bulundu.

Konu: T.C. Anayasası 38. Maddeye ters düşen bir kanun

T.C. Anayasası 38. Maddeye ters düşen bir kanun Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Oct 2007
  Nerede
  Antalya/Almanya
  İletiler
  78
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: T.C. Anayasası 38. Maddeye ters düşen bir kanun

  Konuyla Ilgili Olarak Askeri Yüksek Idare Mahkemesi'nin Kararini Paylasmak Istiyorum..


  .......

  18nci maddesinin birinci fıkrasındaki: “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükmüne;

  38 nci maddesinin sekizinci fıkrasındaki: “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” hükmüne;

  48 nci maddesinin birinci fıkrasındaki: “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.” hükmüne aykırı olduğunu iddia etmektedirler.

  Yukarıda kısmen işaret edildiği üzere gerek askerlik mesleği gerek Milli Savunma hizmeti diğer kamu görevlerinden ve kamu hizmetlerinden farklılıklar taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer kurumlardan farklı bir hiyerarşik yapısı ve özel bir disiplin anlayışı bulunmaktadır. Bunun sebebi ise yurt savunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstlendiği görevdir. Nitekim 1982 Anayasasının 117 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında;

  “Başkomutanlık,Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.

  Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.” hükmüne yer verilmiştir.

  Bu Anayasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere Silahlı Kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak gibi özel bir sorumluluğun beraberinde özel düzenlemeler yapma ihtiyacını doğuracağı izahtan varestedir. Bu açıdan bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ihtiyacı, yurt savunması için yetişmiş personelin belli rütbelerde kanunlarda öngörülen süre kadar görev yapmasının önemi karşısında TSK personelinin özellikle subay ve astsubayların zorunlu bir hizmet süresine tabi tutulmaları zorunlu olabilmektedir. Zorunlu hizmet süresinin tesbiti ise kanun koyucunun takdirindedir. Elbette zorunlu hizmet süresinin tespitinde kanun koyucunun takdir yetkisi sınırsız değildir.

  Diğer yandan davacının kendi isteği ile astsubaylık mesleğini tercih ederek bu mesleğe girdiği, askerlik mesleğinin yukarıda zikredilen özellikleri, davacının belirli ücret karşılığında mesleğini yapması, statüsel bir kamu hizmeti olarak profesyonel ve muvazzaf askerlik mesleğinin özel hukuk sözleşmelerinden tamamen farklı bir nitelikte olması, ülkemizde herhangi bir hizmet akdi veya memurluk gibi kamu görevlerinden farklı olarak, idarenin personeli uzun yıllar eğitip yetiştirmek, dolayısıyla bu statüye kabulden önce ve sonra zaman, emek, para harcamak ve halkın ödediği vergilerin önemli bir bölümünü bu hizmet için ayırmak ve harcamak zorunda kalması nedeniyle davacı vekillerinin diğer Anayasal hükümlere aykırılık iddiaları da Mahkememizce ciddi bulunmayarak, 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasının ve 113 ncü maddesinin (b) bendinin iptali istemleriyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

  Nitekim Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daireler Kurulunun 17.11.1993 tarih ve 1993/134 Esas ve 1993/497 Karar sayılı Kararı ile AYİM 2 nci Dairesinin 16.04.2003 gün ve 2002/799 Esas, 2003/312 Karar sayılı kararı; AYİM 3 ncü Dairesinin 17.03.2005 tarih ve 2004/1311 Esas, 2005/390 sayılı kararı da aynı doğrultudadır.
  Karar Dairesi:AYİM.3.D.
  Karar Tarihi:26.01.2006
  Karar No: E.2005/655
  Karar No: K.2006/189  Yine Konuyla Alakali AYIM'in Baska Bir Karari;

  ........

  Davacı, Anayasanın hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağına dair 18 nci maddesinden bahisle istifa talebinin kabul edilmemesi işleminin Anayasaya aykırılığını ileri sürmekte ise de; Yasa koyucu Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her alanda düzenleme yapmak yetkisine sahiptir. Kamu hizmetlerini en iyi ve etkin şekilde yürütmekle görevli ve yükümlü olan idare; hizmetin gereksinimine göre o hizmetin nasıl ve hangi niteliklere sahip personel ile yürütüleceğini planlamak hak ve takdir yetkisine sahiptir. Bu bakımdan 926 sayılı Kanuna tabi bulunan davacının 657 sayılı, ya da salt 2802 sayılı Kanunlara tabi bulunan kamu görevlileri ile aynı statü ve hukuksal durumda olmadığı açıktır. Dolayısıyla farklı statüde bulunanlara farklı zorunlu hizmet statüsü ve farklı hizmet koşullarının getirilmiş olmasının Anayasaya aykırı olduğu anlamına gelmeyeceği açık olduğundan Anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülmemiştir.
  Karar Dairesi:AYİM 3.D.
  Karar Tarihi:16.04.2003
  Karar No: E.2002/799
  Karar No: K.2003/312  Hukuki NET Güncel Haber

  T.C. Anayasası 38. Maddeye ters düşen bir kanun konulu yargıtay kararı ara
  T.C. Anayasası 38. Maddeye ters düşen bir kanun konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Oct 2010
  Nerede
  edirne
  İletiler
  298
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: T.C. Anayasası 38. Maddeye ters düşen bir kanun

  İstemediği işte zorla 15 yıl çalıştırılmak EVRENSEL HUKUK KURALLARINA AYKIRIDIR.

  Bunu 5 yıl ile sınırlamak gerekir.

  İstemediği bir işte görevde çalışan birinden FAYDA beklerseniz, size bir diyeceğim olmaz.

  ZORLA ,İRADE DIŞI ÇALIŞTIRILMAYI HUKUK KABUL ETMEZ.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  İletiler
  139
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: T.C. Anayasası 38. Maddeye ters düşen bir kanun

  Askeri kanunlarımız anayasamıza aykırı değil,her ikisi de ''çağdaşlık ve medeniyete'' aykırıdır.Ama az kaldı, saltanat sona eriyor, herşey değişiyor.İnsanlar ''özgürlüğünü'' istiyor...

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Oct 2010
  Nerede
  edirne
  İletiler
  298
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: T.C. Anayasası 38. Maddeye ters düşen bir kanun

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin de Kapatılması lazım.Türkiyede Danıştay varken gereksiz.

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  İletiler
  329
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: T.C. Anayasası 38. Maddeye ters düşen bir kanun

  Anayasa madde 38de kasdedilen hapis cezasıdır ancak özgürlüğü her türlü özgürlük olarak yorumlayarak istifa edememenin bu hükme aykırı olması nedeniyle iptal edilmesi gerktiği soucuna ulaşabiliriz.Burda ihlal edilen özgürlük ise çalışma veya çalışmama hürriyetdir.

+ Konuyu Yanıtla
2 / 2 Sayfa İlkİlk 12

Benzer Konular :

 1. Yeni Mevzuat: Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair 6572 sayılı kanun
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : İlgili veri linki - Konu: Hakimler ve...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 12-12-2014, 14:40:43
 2. 1982 Anayasası - TBMM İçtüzüğü - 1961 Anayasası [Kitap Fiyat bilgisi]
  Ozan Ergül, Ersoy Kontacı, Deniz Polat; Adalet; 2010; 16,50 TL 1982 Anayasası - TBMM İçtüzüğü - 1961 Anayasası hakkındaki işbu hukuki kitap...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 03-01-2011, 23:20:05
 3. 1982 Anayasası - TBMM İçtüzüğü - 1961 Anayasası [Kitap Fiyat bilgisi]
  Ozan Ergül, Ersoy Kontacı, Deniz Polat; Adalet; 2010; 16,50 TL 1982 Anayasası - TBMM İçtüzüğü - 1961 Anayasası hakkındaki işbu hukuki kitap...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 08-12-2010, 23:40:08
 4. Yeni Hukuki Kaynak: Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 5917
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 09-07-2009, 23:51:27
 5. Yeni Hukuki Kaynak: Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 08-07-2009, 17:32:13

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.