Mülkiyet hakkının takyitlerinden olan şuf'a, vefa ve iştira hakları konusundaki kanuni düzenlemenin yeterli olduğu söylenemez. Konunun bu özelliği dikkate alınmak suretiyle uygulamaya ilişkin olarak kitapta yeter sayıda içtihada yer verilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Özel dairenin emsal kararlarının içeriklerine göre kitaptaki yerleri tespit edilmiş, okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla her kararın baş tarafına o kararın kısa bir özeti çıkarılmış bulunmaktadır.


Şufa - Vefa - İştira Davaları hakkındaki bu hukuk kitabı Seçkin kitap tarafından basılmış olup, ilgili kitap tanıtımı otomatik olarak yayıncı sitesinden alınmıştır.
Mülkiyet hakkının takyitlerinden olan şuf'a, vefa ve iştira hakları konusundaki kanuni düzenlemenin yeterli olduğu söylenemez. Konunun bu özelliği dikkate alınmak suretiyle uygulamaya ilişkin olarak kitapta yeter sayıda içtihada yer verilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Özel dairenin emsal kararlarının içeriklerine göre kitaptaki yerleri tespit edilmiş, okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla her kararın baş tarafına o kararın kısa bir özeti çıkarılmış bulunmaktadır. kitabı ve diğer benzer hukuk kitapları için lütfen yayıncının kendisine veya web sitesine müracaat ediniz.