Hukukun insan sağlığını korumasında, alınan tıbbi yardımın etkinliği kadar, yardımı alanın da dikkatli, özgür ve istekli olması gerekmektedir. Tıbbi yardımın ve yapılan tıbbi müdahalelerin, insanın mevcut olan sağlığını ya da insan doku ve organlarına, bazı tıbbi ve mesleki işlem ve eylemler sonucu zarar verdiği tespit edilmektedir. Böyle durumlarda, tedavi gören insanın yada onun hak sahiplerinin, verilen tıbbi zararın bir kader olmadığını bilmesinde ve bu konuda bilinçlenmesinde, insan onuru ve özgürlüğü adına yarar görülmektedir. Kişinin gördüğü bu tür zararların giderilmesi için, adalet cihazına başvurmasının yanında, hak arama özgürlüğünün alt yapısını oluşturan, bazı pratik tıp bilgisine ve hukuk bilgisine ihtiyacı bulunmaktadır. İşte bu kitap, bu ihtiyaca cevap vermek ve uygulamada kişinin, yanlış tıbbi müdahale ve mesleki kusur neticesinde meydana gelen zararları gidermek üzere, esas ve usul yönünden, uygulamada gerekli olan teorik ve pratik bilgileri verme çabasındadır. Bu amaçla, kitapta, özellikle Anglo / Sakson hukukundan derlenen uygulama örnekleri ile insanların, sağlıkları konusunda ne derecede hassas ve özgürlüklerine ne derecede düşkün oldukları açıklanmaya çalışılmıştır.


Tıbbi Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları hakkındaki bu hukuk kitabı Seçkin kitap tarafından basılmış olup, ilgili kitap tanıtımı otomatik olarak yayıncı sitesinden alınmıştır.
Hukukun insan sağlığını korumasında, alınan tıbbi yardımın etkinliği kadar, yardımı alanın da dikkatli, özgür ve istekli olması gerekmektedir. Tıbbi yardımın ve yapılan tıbbi müdahalelerin, insanın mevcut olan sağlığını ya da insan doku ve organlarına, bazı tıbbi ve mesleki işlem ve eylemler sonucu zarar verdiği tespit edilmektedir. Böyle durumlarda, tedavi gören insanın yada onun hak sahiplerinin, verilen tıbbi zararın bir kader olmadığını bilmesinde ve bu konuda bilinçlenmesinde, insan onuru ve özgürlüğü adına yarar görülmektedir. Kişinin gördüğü bu tür zararların giderilmesi için, adalet cihazına başvurmasının yanında, hak arama özgürlüğünün alt yapısını oluşturan, bazı pratik tıp bilgisine ve hukuk bilgisine ihtiyacı bulunmaktadır. İşte bu kitap, bu ihtiyaca cevap vermek ve uygulamada kişinin, yanlış tıbbi müdahale ve mesleki kusur neticesinde meydana gelen zararları gidermek üzere, esas ve usul yönünden, uygulamada gerekli olan teorik ve pratik bilgileri verme çabasındadır. Bu amaçla, kitapta, özellikle Anglo / Sakson hukukundan derlenen uygulama örnekleri ile insanların, sağlıkları konusunda ne derecede hassas ve özgürlüklerine ne derecede düşkün oldukları açıklanmaya çalışılmıştır. kitabı ve diğer benzer hukuk kitapları için lütfen yayıncının kendisine veya web sitesine müracaat ediniz.