+ Konuyu Yanıtla
1 den 5´e kadar toplam 5 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Sep 2004
  Nerede
  MALATYA, Türkiye.
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Yargılamının Yenilenmesi-İçtihadi Birleştirme-AİHM

  Ziraat Bankası'nda 399 sayılı K.HK. göre sözleşmeli memur olarak çalışmakta iken adıma (İş Kanunu'na göre) düzenlenen sözleşmeyi imzalamadığımdan 4046 sayılı Kanun gereğince 2002 yılı sonunda Üniversiteye memur olarak atandım. 2003 yılı sonunda Danıştay kararınca onan ve Özelleşme Uygulamaların Düzenlenmesine İlişkin Kanun'lar gereğince İstihdam Fazlası Personel (İFP) belirlenme ve Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilme yetkisi Bankaların (Ziraat ve Halk Bankaları) Yönetim Kurullarına verilmiştir. Yönetim Kuruluda bu yetkisini destek hizmetlerinden sorumlu murrah aza ya devr etmiştir. Yönetim Kurulunca yapılan bu yetki devri danıştayca Yürütmesi durdurulmuştur.

  Bu yetki devri kanunlarda belirtilmemiş olup atama işlemimizin hukuk usullerine aykırı olduğu gerekçesiyle davalı idareye 2004 yılı başında başvururdum ve gelen olumsuz cevap üzerine 60 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açtım. Davam 2577 İYUK'un 11. maddesine göre süreden reddedildi.

  Bende temyiz süresi içinde idare mahkemisinin süre yönünden reddetiği kararının 2577 sayılı kanunun 10. maddesine göre değerlendirmesi gerekirken 11. maddeye göre değerlendirildiğinden bozulması istemiyle Danıştay nezdinde temyize gittim. Danışta 5. Dairesince idare mahkemesinin kararı onandı. Temyiz talebim reddedildi.

  Yine 2004 yılı başında aynı gerekçe ile ve yetki devrini düzenleyen tüzüğün ilgili maddesinin iptali istemiyle Danıştay 5. Dairede açılan başka bir dava da 2577 sayılı Kanunun 11. maddesinden reddedilmesi üzerine davacı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na temyiz başvurusunda bulunmuş ve ilgili daire Danış 5. Dairesinin kararını ...ilgililer Danıştayın yetki devri ile ilgili yürütmenin durdurulması kararının doğurduğu sonuçlardan yararlanmak amacıyla 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesin göre idareye başvurabileceğnin ve bu başvurunun reddi üzerine dava açabileceğinin kabulü gerekmektedir.
  ...dolayısıyla davacı tarafından 2004 yılı başında yapılan başvurunun 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve bu başvurunun reddine ilişkin işlemden sonra 60 gün içinde dava açması gerektiğinin kabul edilmesi sureti ile karar verilmesi gerekirken, 2577 sayılı Kanun'un 11. maddesinden hareketle verilen süre yönünden ret kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. denilerek Danıştay 5. dairesinin kararı bozulmuştur.

  Genel Kuruldan çıkan bu karardan sonra bende Danıştaya Karar Düzeltme (K.D.) talibinde buludum aynı dönemde Ziraat Bankasıda D.İ.D.G.Kurulu'ndan Danıştay 5. Dairesinin süreden ret kararına bozan karara karşı Karar Düzeltme talebinde bulunmuştur.
  Danıştay 5. Daresi benim K.D talebimi yine reddeti ve benim kararımdan 3 gün sonrada Genel Kurul Ziraat Bankasının K.D. talebini reddeti. Yani Danıştay süreden reddedilir kararında ısrar etti Genel Kurulda süreden reddedilemez kararında ısrar etti.
  Benim dava sürecimde eşimin davasınıda aynı şekil şart ve zamanlarda açtım yukarıda da söyledğim gibi benim k.d talebim gnel kurulun kararından 3 gün önce çıktığı için olumsuz eşiminki ise halen inceleme sırasını bekliyor olumulu olabilir. (bu benim düşüncem benim karar yaklaşık 2 ay önce geldi eşiminki halen beklemede)

  1 Ben bu aşamalardan sonra nasıl bir hukuki yola başvurmalıyım? Genel Kurulun bozma kararından sonra Danıştaydan arkadaşın davasının esastan karara bağlanmasını bekleyerek muhtemel olan ve olumlu çıkabilicik karar sonrası YARGILAMAMIN YENİLENMESİNİ Mİ İSTEYECEĞİM?

  2 Danıştay 5. Darisenin süreden reddedilir, D.İ.D.D.G.Kurulu'nun süreden reddedilemez AYKIRI KARLARINA İSTİNADEN İÇTİHADİ BİRLEŞTİRME KURULUNUN 40. MADDESİNE GÖRE İÇTİHADİ BİRLEŞTİRME KURULUNAMI BAŞVURAYIM? İçtihadi birleştirmeden çıkabilicek olumlu bir içtihat benim olumsuz çıkan bu kararımı bozarmı veya davalarım nasıl etkilenir?

  3- Karar yaklaşık 2 ay önce bana tebliğ edildi 6 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nemi (AİHM) başvurmalıyım.? Gerekçe olarakta adil yargılanmamam ve AHİM in 13 maddesi Türiye 'nin de taraf olduğu imzaladığı etkili başvuru hakkımın engellenmesi (13. Md. İlgililer haklarında ki işlemler için idareye her zaman başvuruda bulunabilir ve dava konusu yapılabilir diye biliyorum.) şeklindemi başvurmalıyım?

  KONUYU CEVAPLARSANIZ MEMNUN OLURUM BU DAVA 3-5 KİŞİ İLE SINIRLI DEĞİL YAKLAŞIK 5000 KİŞİ Yİ ETKİLEYEBİLECEK BİR KARAR DAVA OLACAK

  NOT : 4046 ÖZELLEŞME UYGULAMASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTEYE ATANMIŞTIM KENDİ İSTEĞİMLE BAŞKA KURUMA GEÇTİM BU BENİ OLUMLU VEYA OLUMSUZ NASIL ETKİLER?  Hukuki NET Güncel Haber

  Yargılamının Yenilenmesi-İçtihadi Birleştirme-AİHM konulu yargıtay kararı ara
  Yargılamının Yenilenmesi-İçtihadi Birleştirme-AİHM konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2004
  Nerede
  MALATYA, Türkiye.
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Acaba konuyu tam açıklamamışmıyım yoksa basite alınacak bir davamı, yoksa durum karışık olduğu içinmi ilgilenen olmamış.

  Bu dava örnek ve emsaline az raslanan bir dava örneğin; içtihadi birleştirme kuruluna başvurma olayı sitedeki avukatlara hukukçulara soruyorum içtihadi birleştirme kuruluna şahsi olarak kaç kişi adına başvurdunuz veya örneği varmı.

  Şimdiden konuyla ilgi ivereceğinzi cevaplar yorumlar için teşekkürler

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Oct 2003
  Nerede
  Hatay, Türkiye.
  İletiler
  3.380
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sayın CİWAN ( kızmayın ama isminizdeki şu W pek hoş durmuyor)

  Sanıyorum ki eşiniz davasını bu gelişmelerden sonra kazanırsa herhalde saçınızı başınızı yolarsınız. Bizler ise artık alıştık bu tip kararlara, zaten başımızda da yolacak saç kalmadı.

  İçtihadtları birleştirme yoluna gitmenizin gereği de yok size de bir hak sağlamaz.
  2577 sayılı İdari Yargılama Ususlü K.53. maddesinin ilgili fıkraları aşağıdadır. Yasanın tamamına https://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=434 ulaşabilirsiniz.

  53/h m
  (Değişik alt bent: 10/06/1994 - 4001/23 md.) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması,

  53/2.m.
  Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.

  53/3.m.
  (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/23 md.) (Değişik ilk cümle: 15/07/2003 - 4928 S.K./1. md.)(*) Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) numaralı fıkranın (h) bendinde yazılı sebep için on yıl, (1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için altmış gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır.

  Size bir de örnek karar sunalım. Ancak lütfen bir avukattan hukuki yardım almayı ihmal etmeyin.

  D 06, E: 1998/006787, K: 1999/005568, Tarih: 11.11.1999
  [*]YARGILAMANIN YENİLENMESİ[*]KAMULAŞTIRMA

  Dava konusu işlem ile ilgili olarak kesinleşmiş ve birbirine aykırı mahkeme kararları bulunduğundan, karar yargılamanın yenilenmesine konu olabilir.


  (2577 s. İYUK. m. 53)

  Temyiz İsteminde Bulunan : ... Valiliği

  Vekilleri : Av. ... - Av. ...

  Karşı Taraf : ...

  Vekili : Av. ...

  İstemin Özeti : Adana 2.İdare Mahkemesinin 9.7.1998 günlü, E:1998/729, K:1998/684 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

  Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

  Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi : Dosyanın incelenmesinden, dava konusu işleme ilişkin olarak kesinleşmiş farklı mahkeme kararları bulunması nedeniyle, yargılamanın yenilenmesi istemi kabul edilerek konu hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekirken istemin reddinde isabet bulunmadığından mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

  Savcı Tülin Özgenç'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

  Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

  ... İli, ... İlçesi, ... pafta, ... parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması yolundaki 1.2.1993 günlü, 66 sayılı il daimi encümeni kararının iptaline ilişkin 6.4.1994 günlü, E:1993-767, K:1994-289 sayılı kararın yargılanmasının yenilenmesi istenilmiş, idare mahkemesince, 2577 sayılı Yasanın 53. maddesinde belirtilen koşulların bulunmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiş, karar davalı idare vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesinde Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında yargılamanın yenilenmesinin istenebilmesi için sebepler sayılmış: 1/h maddesinde, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması durumunda yargılamanın yenilenmesinin istenebileceği hükme bağlanmıştır.

  Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu 18-20 pafta, 1094 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle taşınmazın diğer iki paydaşı tarafından açılan davalarda işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararlarının karar düzeltme aşamasında Danıştay Altıncı Dairesinin 26.12.1995 günlü, E: 1995/3297, K: 1995/5364 ve 18.1.1996 günlü, E-.1995/3405, K: 1996/377 sayılı kararları ile bozulduğu, bakılmakta olan davada ise mahkeme kararının Danıştay Altıncı Dairesince onandığı ve 14.12.1995 günlü, E:1995/3369, K:1995/5103 sayılı kararıyla da karar düzeltme istemi reddedilerek kesinleştiği, bunun üzerine davalı ... Valiliği tarafından anılan kararlar arasında içtihat aykırılığı bulunduğu gerekçesiyle içtihatların birleştirilmesinin istenildiği. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 18.3.1997 günlü Genel Evrak No:96/43249 sayılı yazısı ile kararlar arasında içtihadın birleştirilmesine konu olan bir aykırılığın bulunmadığı, Altıncı Dairenin 14.12.1995 günlü, E:1995/3369, K:1995/5103 sayılı kararının yargılamanın yenilenmesine konu olabileceğinin bildirildiği, davalı idare tarafından da 16.6.1997 günlü başvuru ile yargılamanın yenilenmesi istenilmişse de idare mahkemesince istemin reddedildiği anlaşılmaktadır.

  Bu durumda, idare mahkemesince yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak istemin değerlendirilmesi suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

  Açıklanan nedenlerle Adana 2.İdare Mahkemesinin 9.7.1998 günlü, E:1998/729, K:1998/684 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 11.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi


 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2004
  Nerede
  MALATYA, Türkiye.
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Sayın Av. Fırat BAYINDIR Öncellikle verdiğiniz bilgi ve belgeler için size teşekkür ederim...

  Nickimdeki (W) için verdiğiniz tepkiye anlam veremedim. Çünkü sizler aydın birer hukukçu olarak (sizde biliyorsunuz Türkçe dışında diğer dillerden de artık nüfus cüzdanı çıkartılabiliyor isim alınabiliyor) ismimde olmayan sanal alemde kullandığım nickimdeki W ye takılmanız beni üzdü. Belki merak ta etmişsinizdir anlamı hiç bir siyasi içerik içermeyen Türkçe GENÇ (DELİKANLI) anlamına gelmektedir. Ben yurdunu vatanını seven kanunlara saygılı bir Türk vatandaşıyım. Bu gibi basit şeyler bizi ileriye götürmez.

  Sizinde söylediğiniz gibi eşimin davasının olumlu çıkması ve saçımı yollam muhtemel olmakla beraber yaklaşık 3 yıldırki hukukla uğraşmaya çalışan bir insan olarak bendede aynı saç problemi ortaya çıktı sizi bu konuda çok iyi anlıyorum.

  İçtihade birleştirme kuruluna başvurmam dediğiniz gibi bana bir faydası olmayacaktır ancak aynı şartlarda olan diğer arkadaşlarımızın derdest davalarını ve yeni açılacak davaları etkileyecektir.

  Muhtemelen bende davaları henüz karara bağlanmayan arkadaşların davalarının olumlu sonuçlanmasından sonra yargılamamın yenilenmesini isteyeceğim.

  Tekrar verdiğiniz bilgiler için teşekkür eder, başarılar dilerim. Saygılar Kenan.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Oct 2003
  Nerede
  Hatay, Türkiye.
  İletiler
  3.380
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Cİ(W)AN daki W de siyasi bir içerik aramadım ki sayın Kenan, sadece hoşuma gitmediğini söyledim çünkü Türkçe' de W harfi yok. Keyfiniz bilir, ama bu gibi şeyler dediğiniz gibi bizi ileriye götürmez haklısınız, Türkçe' yi bozduğu için geriye götürür. Her ne kadar farsça kökenli bir sözcük olsa da Türkçe kullanımında CİVAN olarak yazıldığını sanırım siz de biliyorsunuz.
  Dil, bir milletin en önemli unsurudur. Bu gibi dil tahrifatlarıyla kültür yozlaşmasına neden hizmet edelim ki?

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. [Cezalar] Dava birleştirme
  Merhabalar, Eniştemin daha önceden eski eşini tehtid ettiğinden dolayı bir davası vardı, 5 yıl süreyle suça karışmaması gerekiyordu, geçen sene...
  Yazan: Serusoy Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 06-01-2016, 13:14:46
 2. Oda birleştirme
  Kolay Gelsin Evimdeki salon ile küçük odamın arasındaki örme duvarı yıkmak istedim , ancak kat sakinleri bu duvarı yıkamazsınız imza toplamanız...
  Yazan: sevgi311 Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 24
  Son İleti: 19-01-2012, 22:14:31
 3. Hizmet Birleştirme Hakkında
  Merhaba, Bir kamu kurumunda Genel Idare Hizmetleri sinifi-Hesap Sorumlusu kadrosunda aday memurum. Bu kuruma girmeden evvel baska bir kamu...
  Yazan: undotalk Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 16-07-2009, 21:00:29
 4. Hizmet Birleştirme
  Değerli hocalarıma içten saygılarımı sunuyorum. Belirteceğim sorunu aydınlatırsanız müteşekkir olurum. --------------------------------- Ben...
  Yazan: orkanbey Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 04-02-2009, 23:43:35
 5. Hizmet birleştirme
  Ben çalışma hayatına 1991 yılında Pamukbank'ta başladım. Sonrasını bilmiyorum ama o zamanlar Pamukbank'ın emekli sandığı vardı. Sonra 1994 yılında...
  Yazan: ersinakman Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 10-02-2008, 16:21:14

Bu sayfada bulunan kavramlar:

1094 parsel hukuki.net

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.