+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 55 ileti bulundu.

Konu: Göz hapsi

Göz hapsi Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  eskişehir
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Göz hapsi

  askeri personel (jandarma astsubayım)olarak oda düzeninden, yatak düzeninden ve cep tlf nu kullanmaktan toplam13 gün göz hapsi cezası çektim.özgürlügü kısıtlayıcı bir davranış oldugu için herhangi bi dava açmam mümkün mü acaba?mümükünse hangi mahkemeye açabilirim?  Hukuki NET Güncel Haber

  Göz hapsi konulu yargıtay kararı ara
  Göz hapsi konulu hukuk haber
  Konu bilgengin tarafından (21-05-2010 Saat 22:30:46 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2010
  Nerede
  Gelibolu/Çanakkale
  İletiler
  8
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Göz hapsi

  Amire hem savcı hem hakim olma yetkisi veren iç hizmet kanununa göre maalesef size verilen disiplin cezalarıyla ilgili dava açamıyorsunuz. Bunla ilgili bol miktarda ayim kararı mevcuttur.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Feb 2010
  Nerede
  samsun
  İletiler
  47
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Göz hapsi

  bu konu ile ilgili aihm kararı

  bu kararı örnek gösterip dava açabilirsiniz

  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ  A.D. - TÜRKİYE DAVASI  (Başvuru no:29986/96)


  KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

  STRAZBURG  22 ARALIK 2005  İşbu karar Sözleşme’nin 44 § 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde
  kesinleşecek olup şekli bazı düzeltmelere tabi tutulabilir.  Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan 29986/96 başvuru no’lu davanın nedeni,
  Türk vatandaşı A.D.’nin (Başvuran) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 17 Ocak
  1996 tarihinde, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi’nin (AİHS) eski 25.
  maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. Daire Başkanı başvuranın kimliğinin
  açıklanmaması talebini yerine getirmiştir (AİHM İçtüzüğü’nün 47§3 maddesi). Başvuran,
  İzmir Barosu avukatlarından Ali Ustundağ tarafından temsil edilmektedir.

  OLAYLAR
  1967 doğumlu başvuran Edirne’de ikamet etmektedir.

  Başvuran, başvurunun yapıldığı sırada, Astsubay Üstçavuş olarak silahlı kuvvetlerde
  görev yapmaktaydı. Yarbay Ö.Ç. 14 Ekim 1994 tarihinde, başvuranı emre itaatsizlikle
  suçlamış ve savunmasını sunmasını istemiştir.

  Aynı tarihte, Yarbay, Askeri Ceza Kanunu’nun 171. maddesi gereğince emre
  itaatsizlikten başvuranı yirmi bir gün oda hapsi ile cezalandırmıştır. Başvuran subay ve
  astsubaylar için mevcut olan ceza ve tutuk evinde cezasını çekmiştir.

  Başvuran 31 Ekim 1994 tarihinde, sözkonusu karar konusunda Tabur Komutanlığı’na
  başvuruda bulunmuş ve Yarbay’ın kendisine sözkonusu cezayı verme yetkisine itiraz etmiştir.
  Tabur Komutanlığı, 30 Kasım 1994 tarihinde, sözkonusu durumda verilen cezanın Askeri
  Ceza Kanunu’nun 171. maddesi hükümlerine uygun olduğunu belirterek başvuranın talebini
  reddetmiştir.

  Oda hapsi kararının iptali için başvuranın açtığı dava, 26 Nisan 1995 tarihinde,
  Anayasa’nın 129. maddesi ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nun 21.
  maddesi gereğince askeri disiplin cezalarının yargı denetimine tabi oldukları gerekçesiyle
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.

  Başvuran tarafından yapılan kararın düzeltilmesi başvurusu, 4 Ekim 1995 tarihinde
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.

  Başvuran 1995 yılında, askeri üstleri tarafından, askeri disiplin suçlarından birçok defa
  oda hapsiyle cezalandırılmış ve verilen sözkonusu ceza kararlarına karşı yaptığı başvurular
  reddedilmiştir.

  HUKUK AÇISINDAN

  I. AİHS’NİN 5§1 MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA

  Başvuran, oda hapsi cezasının, AİHS’nin 5§1 maddesi uyarınca yetkili mahkeme
  tarafından değil askeri üstü tarafından verilmesinden şikayetçi olmaktadır.

  A. Kabul edilebilirlik Hakkında,

  AİHM, şikayetin AİHS’nin 35§3 maddesi uyarınca açıkça dayanaktan yoksun
  olmadığı sonucuna varmaktadır. Ayrıca AİHM, sözkonusu şikayetin başka hiçbir kabul
  edilemezlik gerekçesiyle çelişmediğini belirtmektedir. Dolayısıyla şikayeti kabul edilebilir
  ilan etmek uygun olacaktır.

  B. Esasa Dair

  Hükümet, 5§1 maddesinin -b bendinin, yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine
  getirilmesini sağlamaya yönelik tutukluluk olanağı verdiğini neden göstererek ihlal iddiasına
  itiraz etmektedir. Hükümet’e göre, üstlerin emirlerine itaat etmenin Askeri Ceza Kanunu
  tarafından öngörülen bir zorunluluk olduğundan, başvuranın tutuklu bulundurulmasının askeri
  disipline bağlı sözkonusu yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için gereklidir.
  AİHM, 5§1 maddesinin -b bendinde yer alan “yasanın koyduğu bir yükümlülüğü
  yerine getirilmesini sağlamak” ifadesinin, özel bir yükümlülüğün ilerde yerine getirilmesini
  sağlamak için kanunun sözkonusu kişinin tutuklu bulundurulmasına izin verdiği durumlarla
  ilgili olduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla tutukluluk, 5§1 maddesinin -b bendi bakımından
  haklı gösterilmesi için, baskıcı ya da cezalandırma amacı güden nitelikte olmamalıdır (Bkz.
  diğerleri arasında, Engel ve diğerleri-Hollanda, 8 Haziran 1976 tarihli karar, A serisi no: 22, §
  69). Bu durumda, askeri disipline riayet etmediği gerekçesiyle başvurana verilen oda hapsi
  cezası geçmiş bir durumla ilgilidir. Sözkonusu ceza baskıcı bir tutum çerçevesinde yer
  almakta ve bu maddenin -b bendi alanına girmemektedir.

  AİHM, 5§1 maddesinin -a bendinin hükümlerine riayet etmek için, özgürlükten
  mahrum bırakma, yargı kararından ileri gelmelidir. Bu mahrumiyet kararı, davaya bakmak
  için gerekli yetkiye sahip, yürütmeden bağımsız ve uygun yargı teminatlarını sunan yetkili
  mahkeme tarafından verilmelidir (sözüedilen Engel ve diğerleri). AİHM, askeri yaşam
  koşullarını göz ardı etmemektedir. Bir sivile uygulandığında özgürlükten mahrum bırakılma
  olarak değerlendirilen bir ceza yada disipline ilişkin tedbir, askere uygulandığında aynı
  niteliği taşımayabilir. Silahlı kuvvetler bünyesindeki normal yaşam koşullarından tamamen
  ayrılan bir kısıtlama olarak ortaya çıktığında, özgürlükten mahrum bırakılma 5. madde alanına
  girmektedir. Ayrıca, sözkonusu madde, Devlet’in iç hukukunun cezai yada disiplin alanına
  giren özgürlüğü kısıtlatıcı her türlü “mahkumiyet kararına” uygulanmaktadır.

  Bu durumda, AİHM, başvuranın subay ve astsubaylara ayrılan ceza ve tutukevinde
  yirmi bir gün oda hapsi cezasını çektiğini tespit etmektedir. Dolayısıyla başvuran, AİHS’nin 5.
  maddesi bakımından özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Sözkonusu tutukluluk kararı
  başvuranın askeri üstü tarafından verilmiştir. Sözkonusu askeri üstü, yetkisini askeri hiyerarşi
  içinde kullanabilmektedir ve diğer üst makamlara bağlı olduğundan bağımsız değildir. Ayrıca,
  disipline ilişkin yargılama askeri üst huzurunda yürütüldüğünden, 5§1 –a maddesinin
  gerektirdiği hukuki güvenceleri sağlamamaktadır. Sonuç itibariyle başvuranın tutukluk hali,
  “yetkili mahkemenin verdiği mahkumiyet kararından sonraki” tutukluluk niteliğini
  taşımamaktadır.

  Dolayısıyla AİHS’nin 5§1 –a maddesi ihlal edilmiştir.

  II. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA

  A. Tazminat

  Başvuran manevi tazminat olarak 400.000 Euro istemektedir.

  AİHM, “yetkili mahkeme” tarafından mahkum edilmeden başvuranın 21 gün tutuklu
  bulundurulduğunu ve hiç kuşkusuz sözkonusu olayların başvuran için, ulusal mahkemeler
  tarafından telafi edilmeyen manevi zarara neden olduğunu belirtmektedir.

  AİHM, davanın değişik yönlerini gözönünde bulundurarak ve hakkaniyete uygun
  olarak 41. madde uyarınca başvurana 2.000 Euro ödenmesine karar vermiştir.

  B. Masraf ve Harcamalar
  AİHM, masraf ve harcamalar hakkında, içtihadına göre bir başvuranın ancak
  gerçekliği, gerekliliği ve makul yönü ortaya konulduğu takdirde masraf ve harcamalarının
  geri ödenmesini elde edebileceğini hatırlatmaktadır ( Bkz. örneğin, Bottazzi-İtalya, no:
  34884/97, § 30, AİHM 1999-V). Bu durumda, AİHM elinde bulunan unsurları ve yukarıda
  belirtilen kriterleri gözönünde bulundurarak, başvurana 1.500 Euro ödenmesinin makul
  olduğuna kanaat getirmektedir.

  C. Gecikme faizi

  AİHM, Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı faiz
  oranına 3 puanlık bir artışın ekleneceğini belirtmektedir.

  BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME OYBİRLİĞİYLE;

  1. Başvurunun geri kalan kısmının kabul edilebilir olduğuna;
  2. AİHS’nin 5§1 –a maddesinin ihlal edildiğine;
  3. a) Bu kararın, AİHS’nin 44§2 maddesine göre kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde
  ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden TL’ye çevrilmek üzere, miktara yansıtılabilecek her
  türlü vergiden muaf tutularak Savunmacı Hükümet’in başvurana, manevi tazminat için 2.000
  Euro (iki bin Euro) ve masraf ve harcamalar için 1.500 Euro (bin beş yüz Euro) ödemesine;
  b) Belirtilen süre bitiminden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için, yukarıda
  belirtilen tutara, Avrupa Merkez Bankası’nın kredi faiz oranına yüzde üç puan eklenmek
  suretiyle gecikme faizi uygulanmasına;

  4. Hakkaniyete uygun tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine karar vermiştir.

  İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve 22 Aralık 2005 tarihinde, İçtüzüğün 77.
  maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Dec 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.305
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Göz hapsi

  Alıntı bilgengin rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  askeri personel (jandarma astsubayım)olarak oda düzeninden, yatak düzeninden ve cep tlf nu kullanmaktan toplam13 gün göz hapsi cezası çektim.özgürlügü kısıtlayıcı bir davranış oldugu için herhangi bi dava açmam mümkün mü acaba?mümükünse hangi mahkemeye açabilirim?
  AİHM kararı oda hapsiyle ilgili göz hapsine karşı dava açılamaz.Açılırda bir şey çıkmaz.Askerlik hizmeti süreklilik arzettiği için vazifeye devam cinsinden bir disiplin uygulaması.Tatbikata çıkanların özgürlüğü kısıtlanmış oluyormu?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Feb 2010
  Nerede
  samsun
  İletiler
  47
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Göz hapsi

  Alıntı yld19sm rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  AİHM kararı oda hapsiyle ilgili göz hapsine karşı dava açılamaz.Açılırda bir şey çıkmaz.Askerlik hizmeti süreklilik arzettiği için vazifeye devam cinsinden bir disiplin uygulaması.Tatbikata çıkanların özgürlüğü kısıtlanmış oluyormu?

  tatbikat gibi durumlarda hizmet gecede olsa devam eder ... göz hapsi cezasına ise mesai bittikten sonra kışlayı terkedememe gibi bir durum söz konusu. mesai bitiminden sonra kışla içerisinde size gösterilen bir yerde yatarsınız eve gidemezsiniz.. kaldığınız süre içindede birliğin işlerinden sorumlu değilsiniz.. birliğin faaliyetlerinde göreviniz yoktur.. bu yüzden bu olayı tatbikatlarla kıyaslamamak lazım.. sizin bahsettiğiniz ise sıra harici hizmet cezasıdır..bu cezada mesai dışında yapmanız gereken işler verilir size bu işleri bitirmeye müteakip ayrılabilirsiniz... buda saat gece 24 00 ı geçemez bu saati geçince kanunen ertesi gün öğleye kadar istirahat hakkı vardır.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Oct 2010
  Nerede
  DİYARBAKIR
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Göz hapsi

  nasıl yani sayın teferruat örneğin bölük komutanım bu akşam burda kal dediğinde ertesi gün istirahate yollamak zorundamı?bu kanunla ilgili bilgi verirseniz sevinirim.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Feb 2010
  Nerede
  İÇEL
  İletiler
  1.078
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Göz hapsi

  Alıntı bilgengin rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  askeri personel (jandarma astsubayım)olarak oda düzeninden, yatak düzeninden ve cep tlf nu kullanmaktan toplam13 gün göz hapsi cezası çektim.özgürlügü kısıtlayıcı bir davranış oldugu için herhangi bi dava açmam mümkün mü acaba?mümükünse hangi mahkemeye açabilirim?
  Cep telefonu kullanmak astsubaylaradamı yasak orasını anlayamadım.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Apr 2010
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  451
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Göz hapsi

  Sayın bilgengin yazmış olduğunuz suçları gerçekten işlemişseniz almış olduğunuz cezaya itiraz etmeniz mantıklı mı.Sizler profosyonel askerlersiniz.Bu özgürlük kısıtlamasıyla ilgili yaklaşımınız hiç de profosyonelce gelmedi bana.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Feb 2010
  Nerede
  samsun
  İletiler
  47
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Göz hapsi

  Alıntı yld19sm rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  AİHM kararı oda hapsiyle ilgili göz hapsine karşı dava açılamaz.Açılırda bir şey çıkmaz.Askerlik hizmeti süreklilik arzettiği için vazifeye devam cinsinden bir disiplin uygulaması.Tatbikata çıkanların özgürlüğü kısıtlanmış oluyormu?
  bu tür davalardan sonuç çıkıyor yukarda aihm kararı mevcuttur


  Alıntı bartelmi diaz rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sayın bilgengin yazmış olduğunuz suçları gerçekten işlemişseniz almış olduğunuz cezaya itiraz etmeniz mantıklı mı.Sizler profosyonel askerlersiniz.Bu özgürlük kısıtlamasıyla ilgili yaklaşımınız hiç de profosyonelce gelmedi bana.
  sayın bartelmi diaz,

  suç işlenmiş ise illaki ceza verilecektir

  ama bu cezayı bir mahkeme vermelidir yani hukuk insanları vermelidir.

  hukuk ile alakası olmayan insanlar ceza vermemeleri gerekir

  ayrıca suç kisinin kararına göre olamaz yasalara göre olur

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Feb 2010
  Nerede
  İÇEL
  İletiler
  1.078
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Göz hapsi

  Alıntı teferruat rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  bu tür davalardan sonuç çıkıyor yukarda aihm kararı mevcuttur
  sayın bartelmi diaz,

  suç işlenmiş ise illaki ceza verilecektir

  ama bu cezayı bir mahkeme vermelidir yani hukuk insanları vermelidir.

  hukuk ile alakası olmayan insanlar ceza vermemeleri gerekir

  ayrıca suç kisinin kararına göre olamaz yasalara göre olur
  Aynen katılıyorum size,olması gereken o zaten.Ama sadece olması gereken.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon

Benzer Konular :

 1. Oda hapsi
  arkadaşlar kolay gelsin şuanda vatani görevimi yapmaktayım Jandarma Tokat Bölge Komutanlığında ve cep telefonu kullanıyordum yakalandım disiplin...
  Yazan: by_fatih Forum: Askeri Ceza Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 09-05-2013, 15:58:37
 2. Disiplin hapsi ve Tazyik hapsi
  Disiplin ve Tazyik hapsi için tanımda "tekerrüre esas olmaz" diye bir ifade var. Bunu açıklarmısınız lütfen ? Benim anladığım; hem disiplin...
  Yazan: mrtecetin Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 29-07-2008, 09:11:33
 3. 5 gün göz hapsi
  herkese selamlar genel hatlarıyla olayı aktarmak istiyorum 2007 temmuz başında asteğmen olarak askerliğimi yaparken yüzbaşı rütbesinde olan bölük...
  Yazan: ankara14 Forum: Askeri Ceza Hukuku
  Yanıt: 52
  Son İleti: 18-05-2008, 19:55:09
 4. Disiplin hapsi
  Benim sorunum almış olduğum disiplin hapsi ile ilgili borcum ayrı konu.Bana mal beyanında bulunmam gerektiğini bildirir yazı verilmiş fakat ben...
  Yazan: sbuyukkose Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 16-04-2007, 12:06:50
 5. Yeni Hukuki Kaynak: Disiplin Hapsi - Tazyik Hapsi - Yasa Yolu
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : Disiplin Hapsi - Tazyik Hapsi - Yasa...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 04-04-2007, 14:38:36

Bu sayfada bulunan kavramlar:

goz hapsi nedir

göz hapsi

göz hapsi cezası nedir

askerde göz hapsi nedirgöz hapsi aihmaskerde tras olmamanin cezasiGünlük emir defteri doldurmakgoz habsigenerale selam vermemek cezaÜste selam vermemenin cezasıaskeriyede oda hapsisakal tirasi olmamanin cezasi askeri ceza kanunuoda ve goz hapsi ile ilgili aihm basvurusutras olmamanin cezasi asker puanaskeriyede oda veya goz hapsidenetimli goz hapsiaskerlikte goz hapsioda hapsi nasil oluraskerde göz hapsi cezasıgöz ve oda hapsi nediraskeriyede saç traşı olmamanin cezasıastın tsk üste selam vermemesinin cezasıaskerde sakal trasi olmamak cezasiaskerde sakal trasi olmamanin cezasiasker sakal ceza nedir
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.