+ Konuyu Yanıtla
3 / 5 Sayfa İlkİlk 12345 SonSon
21 den 30´e kadar toplam 50 ileti bulundu.
 1. #21
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  38
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup ta son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu..

  11 haziranda TBMM'de teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı..Yarın yani salı günü bizimle ilgili olan 11. madde geçer sanıyorum..
  Bakalım bizlerin durumunu da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılacak mı?
  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/T...GE1=1&PAGE2=26  Hukuki NET Güncel Haber

  Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup da son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu konulu yargıtay kararı ara
  Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup da son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #22
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  38
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup ta son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu..

  Kanun teklifiyle ilgili olarak Bütçe plan Komisyonunda bir iki cılız muhalefet şerhine rağmen teklifte hiçbir değişiklik yapılmadı:
  http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss508.pdf

  Bu konu ile ilgili yasa 16 haziranda 5997 sayı ile yasalaştı..Kanun teklifinde hiçbir değişiklik yapılmadan geçti:
  http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5997.html

  ......................

  Bu durumda,bizlerin konumunda olanların Emekli olmadan önce Emekli Sandığında geçen süreler için İKRAMİYE almaları sanırım yargı yoluna kalıyor..
  Yalnız,dün gece Bloomberg tv'de program yapan Ali TEZEL takribi şöyle ifadeler kullandı:

  ''Bu yasadan sonra artık geçmişte Emekli Sandığında süreleri olan ve Bağkur/SSK'dan emekli olacakl kişiler İKRAMİYE alacaklar.Ancak bu yasa çıkmadan önce emekli olanların durumu belirsiz.
  Biz yarın Habertürk'te Emekli Sandığı'na ikramiye talep dilekçesi yayınlayacağız..
  Bu dilekçelere SGK'nın nasıl yanıt vereceğini ve yeni yasayı nasıl yorumlayacağını bilmiyoruz.
  Eğer SGK ikramiye ödenmesini reddederse veya ödemeyi güncel göstergeler üzerinden değil de emekli olunan yılın göstergeleri üzerinden yapmaya kalkarsa yeni bir DAVA DİLEKÇESİ örneği hazırlayıp yayınlayacağız.''

  Gelişmeleri izlemekten veya Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) Milli Müdafaa Cd. No.24 Kızılay-ANKARA” adresine hitaben bir dilekçe ile başvurup İKRAMİYE talep etmekten başka çare yok..

  Not:
  Ali Tezel bugün Emekli Sandığı'na hitaben ikramiye talebiyle ilgi dilekçe yayınlayacağız dedi ama ben bugün Ali Tezel'in yazısına baktım.Dilekçe örneği göremedim.
  Belki gazetede vardır.
  Konu pria tarafından (18-06-2010 Saat 14:16:05 ) de değiştirilmiştir.

 4. #23
  Kayıt Tarihi
  Nov 2007
  İletiler
  492
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup ta son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu..

  İstifa eden memura piyango vurdu

  16 Haziran 2010 Çarşamba 16:51

  Devlet memuru iken istifa edip daha sonra başka kurumdan emekli olanlara Anayasa Mahkemesi kararı ile ikramiye alma hakkı doğdu.

  Üstelik bu karar sadece memurları değil, şu anda hayatta olmayanların varislerini de kapsıyor. Yani yüzbinlerce hak sahibi devlette kalan haklarını yakın zamanda alabilecek.

  Hürriyet yazarı Prof. Şükrü Kızılot, bu durumda olan yüzbinlerce memurun ne yapması gerektiğini ayrıntıları ile anlattı.

  Devlette çalışıp daha sonra istifa eden memurlara ikramiye ödenmesi gerekirken şu anda keyfi olarak bunun yapılmadığının altını çizen Kızılot, memurların yargıya gitmeye zorlandığını söyledi.

  Kızılot'un verdiği bilgiye göre İdare Mahkemesi'ne bir dilekçe verip dava açan memurlar, emekli parasını almaya hak kazandılar. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğe girdiği 5 Haziran'ı beklemeyip daha önce dava açanlar paralarını aldı bile. Bütün dava ve avukat masraflarını da SGK ödedi.

  Ancak Kızılot, aşağıda bir örneğini sunduğumuz dilekçede faiz talebinin unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü aksi takdirde SGK ödemeyi faizsiz yapıyor ve memurların bir kere daha mahkemeye gitmesi gerekiyor. Bu arada memurlar, ilk basamak olan SGK'ya başvururken de örnek dilekçenin bazı bölümlerini çıkarıp benzer bir dilekçe ile başvurabilir.

  İşte adım adım yapılması gerekenler...

  1) Memuriyetten istifa edip ayrılanlar, yıllar sonra SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olmuşlarsa, memuriyette geçen süreleri ile ilgili emekli ikramiyesini alabilecekler.

  2) Bunun için önce, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurup, emekli ikramiyelerinin ödenmesini talep edecekler.

  3) Kurum maalesef bu talebi kabul etmeyip reddediyor. Vatandaşı, yargıya gitmeye zorluyor.

  4) Talebin, reddedildiği tarihten itibaren (ya da iade ile ilgili dilekçeye yanıt verilmemişse, 60 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren) 60 gün içinde idare mahkemesine dava açılması gerekiyor.

  5) SGK, mahkeme kararına istinaden iadeyi yapıyor.

  6) İptal davası açılırken, ikramiyenin yasal faizi ile birlikte ödenmesini talep etmek gerekiyor. İdare mahkemeleri de SGK’ya başvuru tarihi itibariyle faiz ödenmesine karar verebiliyor.

  7) İkramiyenin, güncellenmiş tutar üzerinden ödenmediği durumlarda ayrıca “tam yargı davası” açmak gerekiyor.

  İŞTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ...

  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
  ANKARA
  DAVACI : ………………………………………
  ADRES : ………………………………………
  ………………………………………

  DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / ANKARA
  (T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü)

  TEBLİĞ TARİHİ : ................2010

  DAVA KONUSU : Anayasa Mahkemesi iptal kararına göre emekli ikramiyesi ödenmesi için tarafımca yapılan başvurunun reddine ilişkin davalı idarenin ……....… tarihli ve …………… sayılı işleminin iptal edilmesi ve ikramiye tutarının hak ediş tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebinden ibarettir

  İSTEĞİN ÖZETİ :……………… tarihleri arasında, T.C. Emekli Sandığı’na bağlı ……………… kurumunda çalıştım. ……………… tarihinden itibaren istifa edip SSK sigortalısı olarak (veya Bağ-Kur’lu olarak) çalıştım. ……………… tarihinde emekli oldum.
  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na, ……………… tarihinde başvurarak, Emekli Sandığı’na tabi ……………… yıl ……………… aylık süre için emekli ikramiyemin ödenmesini talep ettim. Bu talebimin reddedildiğine dair …. tarihli ve … sayılı yazı, ……………… tarihinde tarafıma tebliğ edildi.
  Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar ile, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle emekli aylığı bağlananlardan, son defa Emekli Sandığı’na tabi bir görevden emekliye ayrılmamış olanlara Emekli Sandığı’nca emekli ikramiyesi ödenmesine engel olan “Son defa T.C. Emekli Sandığı’na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve …” ibaresi iptal edildiğinden, 2829 sayılı Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının iptal kararından sonraki şekline göre, “kendilerine bu Kanunun 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığı’na tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi” ödenmesi gerekmektedir.

  Anayasa Mahkemesi’nin sözü edilen 05.02.2009 tarih ve E.2005/40, K.2009/17 sayılı kararı karşısında ilgili idarenin emekli ikramiyesi ödemeleri konusunda bir değerlendirme yaparak hak edilen ikramiyeleri ilgililerine ödemesi, Anayasa’nın 125 ve 153. maddeleri ile hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereği ve sonucudur.

  Bu durumda, yasal dayanağı ve hukuka uygunluğu bulunmayan aksi yöndeki idari işlemin iptali ve TC Emekli Sandığı’na tabi geçen hizmet sürelerimin toplamı üzerinden hesaplanacak emekli ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesi gerekmektedir.

  NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah olunmaya çalışılan nedenlerle, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda, davalı idarenin … tarihli ve … sayılı işleminin iptal edilmesine, TC Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştığım süreye ilişkin emekli ikramiyemin yasal faizi ile birlikte ödenmesine ve dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

  Saygılarımla.

  (Adı-Soyadı
  İmza)
  ----
  Kaynak: internethaber.com

 5. #24
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  38
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup ta son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu..

  Eğer Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) Milli Müdafaa Cd. No.24 Kızılay-ANKARA adresine ikramiye talebinde bulunup ta RED veya emekli olunan yılın göstergeleri üzerinden ikramiye ödemesi yapılacağı yolunda bir cevap alırsanız,tebligat tarihinden sonra iki ay içinde Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmak zorunda olduğunuzu unutmayınız.

 6. #25
  Kayıt Tarihi
  Nov 2007
  İletiler
  492
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup ta son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu..

  Alıntı pria rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Eğer Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) Milli Müdafaa Cd. No.24 Kızılay-ANKARA adresine ikramiye talebinde bulunup ta RED veya emekli olunan yılın göstergeleri üzerinden ikramiye ödemesi yapılacağı yolunda bir cevap alırsanız,tebligat tarihinden sonra iki ay içinde Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmak zorunda olduğunuzu unutmayınız.
  Bu adresin Başbakanlığa satıldığını duymuştum, yanlış adrese dilekçe yollamamak için emin olmak lazım bence.

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

  Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat / ANKARA
  Telefon: 0 (312) 207 80 00

 7. #26
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  38
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup ta son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu..

  Alıntı swan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bu adresin Başbakanlığa satıldığını duymuştum, yanlış adrese dilekçe yollamamak için emin olmak lazım bence.

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

  Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat / ANKARA
  Telefon: 0 (312) 207 80 00
  Bana 20 mayısta SGK'dan verilen e-bilgide bu adres var:
  https://www.hukuki.net/showthread.php...955#post358955

 8. #27
  Kayıt Tarihi
  Jan 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  1.045
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup ta son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu..

  Alıntı pria rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bana 20 mayısta SGK'dan verilen e-bilgide bu adres var:
  https://www.hukuki.net/showthread.php...955#post358955
  merhabalar..emekli ikramiyesi konusunda bir ilerleme kaydedebildiniz mi? sgk ya dilekçe falan yada mahkeme yolu? bu hafta içerisinde ben de annem için dilekçe yazıp göndermeyi düşünüyorumda..

 9. #28
  Kayıt Tarihi
  Jan 2010
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  1.045
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup da son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu

  Konunun mağdurları SGK ve mahkeme başvuruları için dilekçeleri bu adresten temin edebilirler..

  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...arid=82&gid=61

 10. #29
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  İletiler
  84
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup ta son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu..

  Selamlar değerli meslektaşlarım,
  Bilindiği üzere ana yasa mahkemesi 2829 sayılı kanunun 12'inci maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etmişti.Bunun üzerine yasama organı 5997 sayılı kanunun 14 ve 19 maddeleriyle yeni bir düzenleme yaparak eski kanunu ilga etti.Eski kanunu ilga ettiysede anayasa mahkemesinin hakkaniyete aykırı bularak iptal ettiği eski düzenlemeye paralel bir düzenleme getirilmiş oldu.Bizde idare mahlemesinde sosyal güvenlik bakanlığının emekli ikramiyesi istemimizle ilgili red işlemine karşı dava açtık fakat idare mahkemesi görevsizlik kararı vererek davanın iş mahkemesinin görevine girdiğini idddia etti.Biz iş mahkemesinde bu yeni düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek müvekkilime emekli ikramiyesi ödenmesini talep ettiysekte idare mahkemesinin kararını temyiz tmekte hukuki yararımız olurmu veya temyizin iş mahkemesinde açılmış bulunulan davaya etkisi ne olur?İş Mahkemesine nasıl bie savunma yapılırsa, muvaffakkiyet kazanılır.
  Saygılar

 11. #30
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  38
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Emekli Sandığı'na tabi hizmeti olup ta son olarak SSK ve Bağkur'dan emekli olanların ikramiye alma imkanı doğdu..

  SGK ikramiye ödemeyi reddediyor,dava açmaktan başka yolumuz yok:

  http://www.alitezel.com/tezel/index....d=yazi&id=3906

+ Konuyu Yanıtla
3 / 5 Sayfa İlkİlk 12345 SonSon

Benzer Konular :

 1. intihar eden bekar 19 yıllık emekli sandığı hizmeti olan bir mamurun emekli sandığı birikmiş tutarları
  arkadaşlar merhaba bir akrabam intihar etti akrabam 49 yaşındaydı ve hiç evlenmemişti ,19 yıllık devlet memuru iken ticaret hayatına atılmak...
  Yazan: primary Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 19-01-2019, 13:04:31
 2. Emekli sandığı ölen kişinin annesine maaş yada ikramiye verirmi verirse şartlar nelerdir ?
  Merhaba, babam 8 şubatta vefat etti babamın geçmişte 10 yıl üstünde sanırım 13 yıl kadar memuriyet geçmişi var dolayısıyla emekli sandığına yatmış...
  Yazan: ebru_2011 Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 26-04-2011, 20:53:05
 3. Emekli sandığı- bağkur aylığı
  emekli sandığından dul maaşı alan biri aynı zamanda bağkurdan da 1990 yılında ölen babasından bağkur maaşı alabilirmi?
  Yazan: warren Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 12-10-2010, 18:44:03
 4. Emekli Sandığı ve Bağkur Ölüm Bildirme
  Merhabalar Annem iki gün önce vefat etti.Kendisi Emekli Sandığından ve Bağkurdan dul ve yetim maaşı almaktaydı. Şimdi kendisi vefat ettiğinden bu...
  Yazan: kerim_elk Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 22-06-2008, 10:51:12
 5. SSK'dan emekli olurken toplu bir ikramiye alma hakkında
  Öcelikle böyle bir insani hizmet verdiğiniz için size minnettarız. Ben 25 yıla yakındır SSk'lı olarak çalışmaktayım.Arar ara 10 işyerinde çalıştım...
  Yazan: atlantika Forum: Sosyal Güvenlik Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 05-05-2006, 18:19:41

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kamu gorevlileri daire baskanligi adres milli mudafa

emekli sandığı dilekçe gönderme adresi

danıştayın emekli ikramiyesi kararları

turk hukuk sitesi memuriyetten istofa emekli ikramiyesi

kamu görevlileri emeklilik işlemleri daire başkanlığı dilekçe örneği

36 yil emekli ikramiye farkini alabilmem icin nereye dava acilcak

ali tezel emekli ikramiyesi dava dilekçesi örneği

5434 sayılı kanuna göre dul ve yetimler reddi miras yaparsa ikramiye ve toptan ödeme alabilir mi

google.com emeklisandığda aylığım göster

emekli sandigindan istifa edip ssk ya gecme

istifa eden memur dava açıp ikramiyesini alıyor

kamu gorevlileri emekli sandigi baskanligi NEDEN CEVAP VERMIYOR

emekli sandığı genel müdürlüğü

emekli sandığını ssk ya aktarmak için dilekçe örnekleri

emekli ikramiye dilekcesi

emekli ikramiyesi bagkur

kamu görevlileri emeklilik işlemleri daire başkanlığına dilekçe örneği

emekli ikramiyesi dilekçesi

Subayliktan istifa edip sskli calisanlarin emeklilikleri

askerlikten istifa edenler emekli sandığındaki günleri kullanırmı

subayliktan istifa edenlerin emeklilikleri

tirk hukuk sitesi memuriyetten istofa emekli ikramiyesi www.hukuki.net

Emekli sandığı hizmetini bağ kur a aktarma...

http:www.hukuki.netshowthread.php72638-Emekli-Sandigi-na-tabi-hizmeti-olup-da-son-olarak-SSK-ve-Bagkur-dan-emekli-olanlarin-ikramiye-alma-imkani-dogdu

Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.