+ Konuyu Yanıtla
1 den 10´e kadar toplam 10 ileti bulundu.

Konu: 3074 özel usülsüzlük cezası

3074 özel usülsüzlük cezası Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı 3074 özel usülsüzlük cezası

  Aralık 2007 yılında şirketi kapattım. Vergi dairesine gidip kapanış işlemlerini yaptırdım. Kapanış işlemleri sırasında borç, ceza vs. varsa önce onları ödettirip ondan sonra kapanış yapıyorlar ki ben de bütün borçları kapattım.

  Mayıs 2010' da bir kuruma vermek için 'borcu yoktur' kağıdı almaya gittiğimde, ta 2007 yılına ait 3074 vergi kodlu bir cezam olduğunu öğrendim.

  "Bu nereden çıktı? Ben kapanışı yaptım, hiçbir borcum yoktu!" diye itiraz ettiğimde, 3074 kodlu özel usulsüzlük cezasının, muhasebecimin bir ayın e-beyannamesini internetten geç girdiğinden dolayı verildiğini öğrendim. Şimdi şu soruları merak ediyorum;

  1- Bana bu ceza niye şirket kapanış işlemleri sırasında belirtilmedi? Kapanış, tüm borç ve cezalar ödendikten sonra yapılmıyor mu?

  2- Bana ceza tebliğ edilmedi. Tebligatı muhtemelen şirketin adresine gönderdiler. Ama şirketi kapatmışım, artık orada değilim. Ev adresine de iadeli taahütlü tebliğ etmeleri gerekmiyor mu?

  3- Bana vergi dairesindeki memur arkadaş; "Aslında bu cezadan muhasebecinizin haberi vardır. Onlara da tebliğ ediyoruz" dedi. Şimdi, bu cezayı benim mi, muhasebecimin mi ödemesi gerek?

  4- Eğer muhasebeci ödeyecekse ve de ödemeyi kabul etmezse ne yapılabilir? Ya da böyle bir durumda yapılabilecek alternatif birşeyler var mıdır?

  Bu konularda fazla bir bilgimin olmadığını belirtir. Saygıdeğer hukukçularımızın yardımlarını istirham ederim. Hukuki.Net'e de bu hizmetinden dolayı ayrıca teşekkür ederim.
  Saygılarımla..  Hukuki NET Güncel Haber

  3074 özel usülsüzlük cezası konulu yargıtay kararı ara
  3074 özel usülsüzlük cezası konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  701
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 3074 özel usülsüzlük cezası

  sadece hukukçulardan yardım istediğinize göre benim söyleyecek sözüm yok ))))

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 3074 özel usülsüzlük cezası

  Sayın molyer, eğer konu hakkında bir bilginiz varsa ve bunu paylaşırsanız müteşekkir olurum.
  Ama elbette ki konunun uzmanlarından yardım talep etmemden daha doğal birşey olamaz.
  Saygılarımla..

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  701
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 3074 özel usülsüzlük cezası

  vergi dairesinde kapanış işlemleri yapılırken vergi borcunuzun olup olmaması önemli değil. mükellefiyetinizi kapatırken borcunuzuda kapatmanız gerekir yönünde bir mevzuat yok. ayrıca işyeri kapatıldıktan sonrada (mükellefiyet terk ) verilmesi gereken beyannameler olabiliyor. terk işleminiz bu beyannameleri artık vermeyeceğiniz ve terk işlemi sırasında borcunuzun olmaması daha sonrada olmayacağı anlamına gelmez. örneğin bu yıl içinde terk işlemi yapsanız bile 2011 yılında 2010 yılının gelir v. beyannamesini vermeniz gerekiyor. elektronik ortamda beyan esasında geç verilen beyannamenin cezasıda elektronik ortamında yapılıyor. beyannameyi gönderen kullanıcıya ceza elektronik ortamda tebliğ ediliyor bu nedenle size posta yada memur ile gelmemesi normal.
  ancak mahkemeler özel usulsüzlük cezasının elektronik ortamda tebliğinin vergi usul kanuna aykırı olduğunu belirtiyor

  T.C.
  BURSA
  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
  Esas No: 2009/4092
  Karar No: 2009/3946
  Karar Tarihi : 09.11.2009

  İTİRAZ EDEN (DAVALI) : BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  KARŞI TARAF (DAVACI) : ....................................

  İSTEMİN ÖZETİ : Davacı hakkında .../2008 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesinin süresinde verilmemesinden dolayı kesilen özel usulsüzlük cezasının vadesinde ödenmediğinden bahisle tanzim ve tebliğ edilen 17.02.2009 tarih ve 02 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada; ödeme emrinin düzenlenebilmesi için dayanağı kesinleştiği halde vadesinde ödenmemiş olan bir amme alacağının bulunmasının gerektiği, olayda ise davacının vermesi gerekli olan beyannamesini yasal süresi içinde elektronik ortamda vermemesinden kaynaklı özel usulsüzlük cezasının kesildiği, bu cezanın yine elektronik ortamda tebliğ edilmesi üzerine vadesinde ödenmediğinden dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği, borcun kesinleşmesinin ise kesilen cezanın elektronik ortamda yapılan tebligatına dayandırıldığı, bu işleme ilişkin kanuni dayanak olarak ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin son fıkrası hükmünün esas alındığı, oysa söz konusu hükmü, elektronik ortamda gönderilen beyanname için, düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliğ edilmiş sayılmasına ilişkin özel bir hüküm olduğu, elektronik ortamda beyannamenin geç verilmesi nedeniyle kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarına ilişkin ihbarnamelerin yazılı olarak muhataplarına tebliğin yukarıda belirtilen 93. madde uyarınca zorunlu olması karşısında, dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan ve davacı adına özel usulsüzlük cezası kesilmesine ilişkin olarak düzenlenen ihbarname ve tahakkuk fişinin tebliğ edilmediği anlaşıldığından, dava konusu ödeme emrinin usulüne göre kesinleşmiş bir amme alacağına dayanmadığı, bu nedenle de hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin Bursa 2. Vergi Mahkemesi’nin 30.06.2009 gün ve E. 2009/569, K. 2009/1589 sayılı tek hakim kararının; Vergi Mahkemesinin 213 sayılı Kanunun mükerrer 257. maddesinin beşinci bendini göz önünde bulundurmadan karar verdiği, açıklanan yasal nedenlerden dolayı kesilen özel usulsüzlük cezasında dava konusu ödeme emrinin usulüne göre kesinleştiği, mezkur yasanın amir hükmüne bağlı olarak tebliğ işlemlerinin yapılmasında yasaya aykırı herhangi bir durumun bulunmadığı davalı idare tarafından ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

  SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nce dosyadaki tüm belgeler 2577 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği düşünüldü;

  Dayandığı hukuki ve kanuni sebeplerle gerekçesi yukarıda açıklanmış Bursa 2. Vergi Mahkemesi’nin 30.06.2009 gün ve E. 2009/569, K. 2009/1589 sayılı kararı aynı gerekçe ve sebeplerle Mahkememizce de uygun görülmüş olup, dilekçede ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından İTİRAZIN REDDİNE ve itiraz konusu KARARIN ONANMASINA, 15,00 TL. posta giderinden oluşan yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istek halinde itiraz edene iadesine, bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Mahkememize karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09.11.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
  bu karar tabi sizde dava açarsanız tebliğin iptalini sağlar. vergi dairesi bu sefer cezayı normal tebliğ eder. ama buda 376. madde talep hakkını kaçırdıysanız tekrar kazanma hakkı sağlar. ayrıca cezanın dönemide önemli. çünkü 2009/7. dönemden önceki cezalar mahkemede kalkıyor. bazı iller hariç ama. yani dava açma süresini geçirdiyseniz bile cezanın internette tebliğ edilemiyeceğine yönelik açın davayı ve peşinede o mahkeme sonucuna görede yeni gelecek ihbarnameye dava açarsınız.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 3074 özel usülsüzlük cezası

  Sayın molyer, detaylı bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 3074 özel usülsüzlük cezası

  Merhabalar

  Acil Olarak Sizden Bir Konuda Fikir Almak İstiyorum

  20 Gün Önce DOD Firmasında 2006 Model 70.000 Km Araç Satın Aldım Aracın Km sini Değiştirilmiş Olduğu Hakkında Arabada Servis Raporları Buldum Ankarada 2009 Yılında Aracın 120.000 Km Bakımı Yapılmış
  Bakım Yaptırılılan Kişinin Tel İle Görüşüp Doğruluğunu Kanıtladım

  Şimdi Dod firmasına İlk Önce Şikayet Dilekçesi Yazmam Gerekiyor Ama Hangi Şekilde ve hangi Maddelerde Şuçluyacağımı Bilmiyorum

  Bukonuda Şikayet Dilekçesi Yazmam İçin Yardımcı Olabilirmisiniz

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  701
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 3074 özel usülsüzlük cezası

  yazdığınız konu bu başlık altındaolmaması gerektiği için büyük ihtmalle cevap alamazsınız. uygun konu balığını bulup mesajı tekrar atın bence.başlık derke vergi hukuku başlığını kastettim.
  Konu molyer tarafından (08-05-2010 Saat 11:42:38 ) de değiştirilmiştir. Sebep: eksik yazılması

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  May 2014
  Nerede
  gebze/kocaeli
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 3074 özel usülsüzlük cezası

  merhabalar,
  acil desteğinize ihtiyacım var.
  2007 yılında bir şirketim mevcut idi. bu şirketi 17/08/2007 tarihinde toplantı yapılarak 27/08/2007 tarihinde noterden onaylanarak 04/09/2007 tarihinde tescil edilerek devrettim ve firmanın ismi dahil ortaklık yapısı tamamen değişti. benden tamamen düşmüş oldu.
  bugün itibari ile vergi dairesinden bir ödeme emri geldi. ödeme emrinde asıl amme borçlusu devrettğim firma ismi ancak borç benim adım ile evime geldi.
  ödeme emrinde vegi kodları 0003(g.stopaj), 1048(5035skdamgav), 1047(damda v) ve en büyük yekün olarak 3074(öz. uslszlk. c) gözükmektedir.
  dönem olarakta 07/2007-09/2007 dönemi gökmektedir.
  bu durumda ben nasıl bir yol izleyeceğimi şaşırmış durumdayım.
  devir ettiğim şirket adına gözüken vergi borcu bana gelmiş durumda. borç dönemi devir edilen süre içerisinde gözükmektedir.
  o dönemki muhasebeciye ulaştım belirtilen firma sahibinin öldüğünü belirtti. firma ile benimde hiç alakam bulunmamaktadır.
  özel usulsüzlük cezasının muhasebeci kaynaklı olduğu şu anda forumdan öğrendim.
  cezayamı itiraz etmeliyim, yoksa devrettğim için benim ile alakası yok diyemi itiraz etmeliyim. yoksa ödemelimiyim
  acil bana yardımcı olmanızı rica ederim
  saygılarımla

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Dec 2014
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 3074 özel usülsüzlük cezası

  Sayın Forum Üyeleri,

  Ankara'da ikamet ediyorum ve evden serbest çevirmenlik yapıyorum. Forumda dolaşırken geçmişe yönelik beyanname vermeme cezaları (3074-ÖUCZ) ile ilgili konulara rastladım. Etrafımda bu konularda bilgisi olan kişiler olmadığından size danışma ihtiyacı duydum, eğer müsaitseniz ve bana yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.

  Benim sorunum şu: 2010 yılının 7. ayından 2012 yılının 12. ayına kadar bir çevirmenle çalışıyordum, bu süre zarfında vergi mükellefi değildim ve söz konusu çevirmen bana yaptığı aylık ödemeler için gider pusulası kesmiş. Bu çevirmen daha sonra vergi dairesinde incelemeye girdi ve gider pusulalarında adım geçtiği için bağlı olduğum vergi dairesinden tarafıma 11/12/2014 tarihinde söz konusu dönemleri kapsayan 43 adet Vergi/Ceza İhbarnamesi tebliğ edildi. Kesilen cezaların türünde "3074 ÖUCZ", nedeninde ise sadece "78-Mük. 355/1-2 213 Sayılı V.U.K. Mükerrer 355/1-2 Maddesi Gereğince" yazıyor. Ancak diğer durumlardan farklı olarak benim durumumda, ihbarnamelerin "Yapılan Tarhiyatın/Kesilen Cezanın Nedeni" başlıklı kısmında "TAK. KO. SEVK" yazıyor. Yani cezalar takdir komisyonunun kararı ile değil, takdir komisyonuna sevk edilirken kesilmiş.

  "3074-ÖUCZ" cezalarında uzlaşmaya gidemediğimi biliyorum, tebliğ tarihinden dolayı 6552 sayılı kanundan da faydalanamıyorum. Maddi durumum yetersiz olduğundan bu cezaları ödeyebilmem pek mümkün görünmüyor. Bu nedenlerden ötürü Ankara Vergi Mahkemesinde dava açmayı düşünüyorum.

  Bu bağlamda şu hususlarda beni bilgilendirirseniz sevinirim: Dava yoluna gidersem kazanma şansım nedir? Benzer konularda emsal davalar var mıdır ve bu davalara ve dava dilekçelerine nereden ulaşabilirim? Dava dışında seçeneklerim nelerdir?

  Bana yardımcı olabilecek birileri varsa çok memnun olurum.

  Şimdiden teşekkürler.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Jan 2009
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 3074 özel usülsüzlük cezası

  Alıntı secgel rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  merhabalar,
  acil desteğinize ihtiyacım var.
  2007 yılında bir şirketim mevcut idi. bu şirketi 17/08/2007 tarihinde toplantı yapılarak 27/08/2007 tarihinde noterden onaylanarak 04/09/2007 tarihinde tescil edilerek devrettim ve firmanın ismi dahil ortaklık yapısı tamamen değişti. benden tamamen düşmüş oldu.
  bugün itibari ile vergi dairesinden bir ödeme emri geldi. ödeme emrinde asıl amme borçlusu devrettğim firma ismi ancak borç benim adım ile evime geldi.
  ödeme emrinde vegi kodları 0003(g.stopaj), 1048(5035skdamgav), 1047(damda v) ve en büyük yekün olarak 3074(öz. uslszlk. c) gözükmektedir.
  dönem olarakta 07/2007-09/2007 dönemi gökmektedir.
  bu durumda ben nasıl bir yol izleyeceğimi şaşırmış durumdayım.
  devir ettiğim şirket adına gözüken vergi borcu bana gelmiş durumda. borç dönemi devir edilen süre içerisinde gözükmektedir.
  o dönemki muhasebeciye ulaştım belirtilen firma sahibinin öldüğünü belirtti. firma ile benimde hiç alakam bulunmamaktadır.
  özel usulsüzlük cezasının muhasebeci kaynaklı olduğu şu anda forumdan öğrendim.
  cezayamı itiraz etmeliyim, yoksa devrettğim için benim ile alakası yok diyemi itiraz etmeliyim. yoksa ödemelimiyim
  acil bana yardımcı olmanızı rica ederim
  saygılarımla
  şirket devirlerinde, devir tarihinden itibaren geçmiş dönem borçlarına 2 yıl boyunca müteselsil sorumlu olursunuz. devir tarihini mütakip borçlar devir alanı bağlar. (çok eski konu ancak arayan olursa bilgi amaçlı yazdım.)

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. 353/1 Özel Usulsüzlük Cezası
  Merhaba Internet gelirleri nedeniyle gönüllü uyumluluk kapsamında davet edildim. ve 2014 2015 2016 2017 yılları için gönüllü uyumluluk kapsamında...
  Yazan: siberia Forum: Vergi Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 28-02-2020, 20:22:14
 2. 3074 kodlu usulsuzluk cezası
  Sayın Baylar & Bayanlar Daha evvel benzer konular vardı ve hepsini okuduğumu sanıyorum.Benim durumum biraz farklı sanırım. Ben 2008 yılında bir...
  Yazan: BRKNR Forum: Vergi Hukuku
  Yanıt: 10
  Son İleti: 08-11-2016, 14:53:15
 3. 3074 Özel Usulsüzlük Cezasına itiraz davası
  Sayın Forum Üyeleri, Ankara'da ikamet ediyorum ve evden serbest çevirmenlik yapıyorum. Forumda dolaşırken geçmişe yönelik beyanname vermeme...
  Yazan: ebostanci Forum: Vergi Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 20-12-2014, 20:24:24
 4. Süt teşviklerinde Usülsüzlük
  İyi günler ben devleti dolandırmaya yönelik bir olaya şahit oldum, kısaca olay şu şekilde. tarım il müdürlüğü tarafından teşvik belgesi olan bir süt...
  Yazan: Ghost25 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 01-03-2010, 18:46:47
 5. Bu işte usülsüzlük mü var?
  Ben özel bir dil kursunda çalışıyorum.dikkatimi çeken bir şey var. kurs sahibi,kredi kartı dışında ödeme yapan insanlara fatura kesmiyor.Bir de şöyle...
  Yazan: elcinda Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 20-07-2009, 00:15:10

Bu sayfada bulunan kavramlar:

3074 vergi kodu

3074 vergi kodu nedir

3074 özel usulsüzlük cezası

3074

3074 özel usulsüzlük cezası nedir3074 ouczvergi kodu 30743074 vergi cezası neden kesilir3074-öucz vergi cezasi3074 özel usulsüzlük cezası uzlaşma3074-öucz vergi nedir3074 vergi kodu neden kesilir3074-öücz3074 neden kesilir3074-öucz cezasihttp:www.hukuki.netshowthread.php72121-3074-ozel-usulsuzluk-cezasi3074 vergi cezası3074 özel usulsüzlük cezası indirimyhs-ddc_bd3074-öucz vergi cezasi nedirturu 3074 olan maliye cezası3074 ceza kodu3074 özel usulsüzlük cezasi3074 cezası nedir3074 ceza
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.