+ Konuyu Yanıtla
1 / 4 Sayfa 1234 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 32 ileti bulundu.

Konu: Danıştay emsal kararı

Danıştay emsal kararı Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  İletiler
  206
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Danıştay emsal kararı

  DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ ESAS:1991/32 -- KARAR: 1991 /198 TAKDİR YETKİSİ İLE İLGİLİ BİR KARAR ESAS ile KARAR NUMARALARI YANLIŞ YAZMIŞ OLABİLİRİMDE

  DAN.8 DAİRESİ ESAS 1991/1399 KARAR 1991/1677 28.10.1991 Günü
  DAN.10 daire ESAS 1987/932 karar 1988/242 18.02.1988 Günü  Hukuki NET Güncel Haber

  Danıştay emsal kararı konulu yargıtay kararı ara
  Danıştay emsal kararı konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.962
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay emsal kararı

  İçinde "Takdir Yetkisi" geçen kararların sayısını, ilgili dairelere göre aktarıyorum.Sizinki hangisinde?
  1.D=17 2.D=26 3.D=33 4.D=14 5.D=195 6.D=15 7.D=30 8.D= 55 9.D=20 10.D= 61 11.D=16 12.D=19 13.D=24 İDDD= 31
  İyi günler...

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  İletiler
  206
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay emsal kararı

  pardon anlayamadım tam polarak detaylı yazarmısın lutfen çok sevinirim

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.962
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay emsal kararı

  Demek istiyorum ki;
  Danıştay İ.D.D de 31 tane, 8.D.de 55 tane, 10.D.de 61 tane içinde "takdir yetkisi" ifadesi geçen karar var ve üstelik içinde bu ifadenin geçtiği, sizin dediğiniz kararlar yok. Konuyu bilemediğim için; bu kadar karar içinde sizi ilgilendiren karar hangisidir, onu da bilemiyorum.
  Siz iyisi mi; İDD, 8 ve 10. Daire kararlarını, kelimeden arama şeklinde "takdir yetkisi" yazarak arayın.Çıkan, yukarıda saydığım sayıdaki kararların "özet" bölümlerine bakınız, aradığınızı bulursanız, o zaman; "karar metni" ne bakmanız.
  Kolay gelsin.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  İletiler
  206
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay emsal kararı

  o şekilde baktım ama o kararı bulamadım.karar ve esas nodan da baktım aradım ama gene bulamadım.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.962
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay emsal kararı

  O zaman şöyle yapalım: Siz hangi konudaki davanızda, aradığınız kararı emsal göstereceksiniz, açıklayınız ki; sizin gözünüzle biz de arayalım. Özel bir durum, forumda konuyu açıklayamam diyorsanız, mesaj gönderiniz.
  İyi günler...

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  İletiler
  206
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay emsal kararı

  idarenin disiplin cezalarında alt ceza verme konusunda bir takdir yetkisinin olduğunun kabul edilmesi gerektiği alt ceza vermede yargının idarenin takdir yetkisine karışamayacağını ancak idareninde bu yetkiyi kullanırken anayasa madde 10 da bulunan eşitlik ilkesini ihlal edemeyeceğini içeren dan. idari dav. dairesi kararı arıyorum.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  1.184
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay emsal kararı

  Şu İdari Davalar Kurulu kararı işinize yarar mı bilmiyorum ancak umarım bir faydası oluR.
  DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLARIN; ÖNCELİKLE, İLGİLİLERİN GEÇMİŞ HİZMETLERİ İLE SİCİL DURUMLARINA GÖRE, BİR ALT CEZA İLE CEZALANDIRILIP CEZALANDIRILMAYACAĞI KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME YAPMALARI VE BU DEĞERLENDİRMENİN SONUCUNA GÖRE CEZA VERMELERİ GEREKTİĞİ HK.
  Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ?
  Vekilleri : Av. ?
  Karşı Taraf (Davalılar) : 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
  Vekili: Av. ?
  2-Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü
  Vekilleri: Av. ?Av. ?
  İstemin Özeti : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Tıbbi ve Tedavi Giderleri Bölümünde Şef olarak görev yapan davacının, "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" nin 11/b-(6) maddesi uyarınca "Kamu görevinden çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.5.2000 günlü, 2000/31 sayılı kararının iptali ve bu nedenle yoksun kaldığı tüm parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığı dava sonucunda; Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 20.10.2004 günlü, E:2004/2805, K:2004/3930 sayılı bozma kararına uyulmayarak davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar edilmesine ilişkin bulunan 27.12.2004 günlü, E:2004/3447, K:2004/2505 sayılı kararı, davacı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
  Davalı İdarelerin Savunmalarının Özeti :İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
  Danıştay Tetkik Hakimi Muhsin Yıldız'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı Erkan Cantekin'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkamelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 25 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17.maddesi gereğince davacının duruşma istemi kabul edilmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü.
  Dava, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Tıbbi ve Tedavi Giderleri Bölümünde Şef olarak görev yapan davacının "kamu görevinden çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.5.2000 günlü, 31 sayılı kararının iptali ve bu nedenle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.
  Ankara 6. İdare Mahkemesi 30.3.2001 günlü, E:2000/799, K:2001/415 sayılı kararıyla; Hacettepe Üniversitesi Beytepe Tıbbi ve Tedavi Giderleri Bölümünde Şef olarak görev yapan davacının aynı yer Ayniyat Saymanlığı'nda hizmetli olarak görev yapan bir personelin vefat eden ve Kuruma sağlık karnesi iade edilen annesi adına hasta sevk belgesi düzenlediği ve adı geçene ait heyet raporunu da eklemek suretiyle Sağlık Merkezi Tabipliğine başvurduğu ve ilaç yazdırdığı, reçete edilmiş olan ilaçların eczaneden alınması sonucu, eczane tarafından ilaç bedeli olarak fatura edilen 4.938.732.000 liranın Üniversiteden tahsili aşamasında sahte olma ihtimali gözetilerek ilaç bedelinin ödenmediği ve konu hakkında soruşturma açıldığı, davacının soruşturmacıya verdiği ifadesinde çok fakir olan ve hiç bir sosyal güvencesi olmayan böbrek hastası bir tanıdığına yardım edebilmek için ilaç yazdırdığını, olayda maddi menfaat gözetmediğini ve ...'in vefat etmiş olduğunu bilmediğini belirttiği, soruşturma sonucu elde edilen bilgi ve delillere göre Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11/b-6. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılması yolunda getirilen teklif dorultusunda dava konusu ceza ile cezalandırıldığının anlaşıldığı, davacının eyleminin somut olarak tespit edilmiş olması nedeniyle işlemde mevzuatı aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
  Davacı tarafından, verilen kararın usul ve hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek yapılan temyiz başvurusu Danıştay Onikinci Dairesinin 22.9.2003 günlü, E:2001/1894, K:2003/2114 sayılı kararıyla reddedilerek İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.
  Ancak, davacının kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürdüğü nedenler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54.maddesine uygun bulunarak Danıştay Sekizinci Dairesinin 20.10.2004 günlü, E:2004/2805, K:2004/3930 sayılı kararıyla, Danıştay Onikinci Dairesinin temyiz incelemesi sonucu verdiği karar kaldırılarak uyuşmazlığın esası yeniden incelenmiş ve gerek soruşturma sırasında davacının olaya ilişkin ifadelerinde samimi davranması ve ilaç bedellerini kendisinin ödemiş olması nedeniyle Kurumun herhangi bir zarara uğramaması, gerekse davacının geçmiş yıl sicillerinin olumlu olduğu dikkate alındığında bir alt cezayla cezalandırılması gerekirken, bu yola gidilmeksizin tesis edilen işlemde ve davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği, öte yandan idare mahkemesince bozma kararı üzerine yapılacak yargısal değerlendirmelerde davacının adli yargıda yapılan yargılamasının sonucunun da dikkate alınacağının tartışmasız olduğu gerekçesiyle bozulmuş ise de, Ankara 6. İdare Mahkemesi, ilgili hakkında adli soruşturmanın açılmadığını belirledikten sonra Danıştay Sekizinci Dairesinin anılan bozma kararına uymayarak, davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.
  Davacı, Ankara 6.İdare Mahkemesinin 27.12.2004 günlü, E:2004/3447, K:2004/2505 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
  Davacı tarafından, 5525 sayılı "Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun"un 2. maddesi uyarınca süresi içinde verilen dilekçeyle "davaya devam edilmesi"nin istenildiği anlaşıldığından, işin esasının incelenmesine geçildi.
  Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları yönetici ve öğretim elemanları ile memur ve diğer personelinden yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği ödevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara veya meslek vakar ve haysiyetine uymayan davranışta bulunanlara verilecek disiplin cezalarını göstermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesi ile 65. maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı bendi gereğince hazırlanarak 21.8.1982 günlü, 17789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği"nin Üniversite Öğretim Mesleğinden veya Kamu Görevinden Çıkarma" başlıklı değişik (7.11.1998 günlü, 23516 sayılı Resmi Gazete) 11. maddesinde, üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller tek tek sayılmış, anılan maddenin (b) bendinin (6) numaralı fıkrasında, "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" bu fiil ve haller arasında sayılmıştır.
  Aynı yönetmeliğin 33. maddesinde, disiplin cezası vermeye yetkili olan amir ve kurullar sayılmış, aynı maddenin (d) bendinde, "Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir." hükmü yer almış, Yönetmeliğin "İyi Halin Değerlendirilmesi" başlığını taşıyan 16. maddesinde ise, "Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir" kuralına yer verilmiştir.
  Dosyanın incelenmesinden Hacettepe Üniversitesi Beytepe Tıbbi ve Tedavi Giderleri Bölümünde şef olarak görev yapan davacının, aynı yer Ayniyat Saymanlığı'nda hizmetli olarak görev yapan bir personelin ölen ve sağlık karnesi Kuruma iade edilen annesi adına Kurumdan 21.12.1999 tarihinde çıkışı yapılan hasta sevk belgesi düzenlediği, hasta sevk kağıdına adı geçene ait heyet raporunu da ekleyerek Üniversitenin Sağlık Merkezi Tabipliğine başvurduğu ve reçeteye 20 kutu EPREX 400 6 Flakın X LM adlı ilacı yazdırdığı, reçete edilmiş olan ilaçların ... Eczanesi'nden alınması sonucu bu eczane tarafından ilaç bedeli olarak fatura edilen 4.938.732.000. TL'nin Üniversiteden tahsili aşamasında, reçete edilen ilaç bedelinin fazla olması ve bu haliyle sahte olabileceği gözetilerek ilaç bedelinin ödenmediği, konu hakkında Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün 6.1.2000 tarihli oluru ile soruşturma açıldığı, davacının soruşturmacıya verdiği ifadesinde, çok fakir olan ve hiçbir sosyal güvencesi de bulunmayan ve böbrek hastası olan bir köylüsüne yardım edebilmek için, Ayniyat Saymanlığı hizmetlisi olan ve sürekli görüştüğü arkadaşı ...'in bakmakla yükümlü olduğu annesinin böbrek hastası olması nedeniyle ... adına düzenlenen sevk kağıdına "insaniyet namına" ilaçları yazdırdığını, olayda hiçbir maddi menfaat gözetmediğini, ...'in olaydan önce vefat etmiş olduğunu ve ilaç bedellerinin de bu kadar yüksek olduğunu bilmediğini, zaten eczane tarafından fatura edilen ilaç bedellerini ilgili eczaneye kendisinin ödediğini belirterek affını istediği, daha sonra, vekili Av.... tarafından 24.5.2000 tarihinde verilen yazılı savunmada da, söz konusu olayın tamamen insani yardım ve iyi niyetten kaynaklandığı, sevk belgesi düzenlenmesinde ...'in haberdar edildiği ve rızasının alındığı, menfaat temini yoluna gidilmediği ve Kurumun zarara uğratılmadığı, bu nedenle sicilleri, samimi ikrarı da gözetilerek hafif bir ceza ile cezalandırılması gerekeceğinin savunulduğu, ancak soruşturma sonucu elde edilen bilgi ve delillere göre 14 Şubat 1999 tarihinde vefat eden ve Rektörlüğe 25 Şubat 1999 tarihinde sağlık karnesi iade edilen ... adına 21.12.1999 tarihinde düzenlenen hasta sevk kağıdına ait ilaçların davacı tarafından Beytepe Sağlık Merkezinde görevli Doktor ...'a yazdırıldığı ve böylece ölmüş bir kişi adına hasta sevk kağıdı tanzim ederek reçete, heyet raporu ve fatura yoluyla kurumdan para tahsili yapılacağı kanaatine varıldığı gerekçesiyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin yönetmeliği'nin 11/b-(6) maddesi uyarınca "Kamu Görevinden Çıkarma" cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği; dosyanın aynı Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince karara bağlanmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunulduğu, Yüksek Disiplin Kurulunun 31.5.2000 günlü, 2000/31 sayılı kararıyla suçun niteliği itibariyle Yönetmeliğin 16.maddesinin uygulanamayacağı sonucuna varılarak davacının "Kamu Görevinden Çıkarma" cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.
  "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği"nin metni yukarıya alınan 16. maddesinde; geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlara bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceği konusunda takdir yetkisi tanınmış, ancak bu yetkinin fiilin niteliği ve ağırlık derecesine göre kullanılacağına dair bir hükme yer verilmemiştir.
  Bu duruma göre, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların öncelikle; ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirmenin sonucuna göre ceza vermeleri gerektiğinden, bu durum gözardı edilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, İdare Mahkemesinin davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6.İdare Mahkemesinin 27.12.2004 günlü, E:2004/3447, K:2004/2505 sayılı ısrar kararının, yukarıda belirtilen gerekçeyle BOZULMASINA, dosyanın adıgeçen Mahkemeye gönderilmesine, 22.2.2007 günü esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.
  KARŞI OY
  Davacının temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan Ankara 6. İdare Mahkemesinin ısrar kararının onanması gerektiği görüşüyle, karara katılmıyoruz.
  KARŞI OY
  X - Dosyanın eki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının ilgili eczane ile anlaşarak bir menfaat temin edip etmediğinin, hasta olan bir yakını için ilaç yazdırdığını belirtmesine karşın böyle bir yakınının bulunup bulunmadığının, ayrıca davacının görevi itibariyle sevk kağıdı düzenleme yetkisinin olup olmadığının tespit edilmediği, diğer bir anlatımla eksik soruşturmaya dayalı olarak ceza verilmesi yoluna gidildiği; öte yandan davacının geçmiş hizmetleri ile sicillerine göre alt ceza verilip verilmeyeceği yönüyle bir değerlendirmenin yapılmadığı anlaşıldığından, tesis edilen işlemde hukuki isabet bulunmadığı ve İdare Mahkemesi kararının belirtilen gerekçeyle bozulması gerektiği görüşüyle, karara gerekçe yönünden katılmıyorum.
  KARŞI OY
  XX - Davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6.İdare Mahkemesinin ısrar kararının Danıştay Sekizinci Dairesinin 20.10.2004 günlü; E:2004/2805, K:2004/3930 sayılı bozma kararı doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara gerekçe yönünden katılmıyoruz
  (DAN-DER; SAYI: 116)
  BŞ/ÖEK

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.962
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay emsal kararı

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  SEKİZİNCİ DAİRE 2005 3910 2004 3009 05/10/2005

  KARAR METNİ
  2 GÜN GÖREVE GELMEDİĞİ NEDENİYLE 1/8 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI İLE CEZALANDIRILAN DAVACININ AÇTIĞI DAVAYI DİSİPLİN SUÇUNUN SABİT OLDUĞU GEREKÇESİYLE REDDEDEN İDARE MAHKEMESİ KARARININ; YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN 16. MADDESİ UYARINCA İŞLEMDE BİR ALT CEZA DEĞERLENDİRMESİ YAPILMADIĞI GEREKÇESİYLE BOZULMASI HK.<
  Temyiz İsteminde Bulunan :- ?
  Vekili : ?
  Karşı Taraf : ? Üniversitesi Rektörlüğü
  Vekili : Av. ?
  İstemin Özeti : ? Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi olan davacının 1/8 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığının 28.12.2001 gün ve 3814 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; davacının 26.11.2001 günü öğleden sonra ve 27.11.2001 günü göreve gelmediği sabit olduğundan tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddeden Malatya İdare Mahkemesinin 24.10.2002 gün ve E:2002/48, K: 2002/1202 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
  Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.
  Danıştay Tetkik Hakimi Yücel BULMUŞ'un Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı Eren SONBAY'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
  Danıştay Başkanlar Kurulunun 16.6.2004 gün ve 2004/13 sayılı kararı ile Danıştay Onikinci Dairesinde görülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlerine ilişkin dava ve temyiz başvurularının Dairemizde görülmesine ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca kararın düzeltilmesi istemlerinin dosya devri yapılan dairece sonuçlandırılmasına karar verildiğinden ve 2577 sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca davacının duruşma istemi kabul edilmediğinden işin esasına geçildi.
  Uyuşmazlık, öğretim üyesi olan davacının özürsüz olarak 2 gün göreve gelmediği nedeniyle 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemden doğmuştur.
  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin "İyli Halin Değerlendirilmesi" başlıklı 16.maddesinde, geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği kuralı yer almıştır.
  Olayda davacının 2 gün göreve gelmediği ve bu eyleminin disiplin suçu oluşturduğu açık ise de, dava konusu işlem tesis edilirken yukarıda anılan kural uyarınca davacının geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ve sicilleri değerlendirilerek bir alt ceza verilip verilemeyeceğinin tartışılmadığı görülmektedir.
  Bu durumda disiplin cezası verilirken davacının geçmiş hizmetleri ve sicilleri değerlendirilerek ceza tayinine gidilmesi gerekirken, bu yapılmadan verilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
  Açıklanan nedenle Malatya İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine 5.10.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
  BŞ/ÖEK

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  İletiler
  206
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Danıştay emsal kararı

  BU kararları bende bulmuştum. ama genede ilginize teşekkur ederim.
  Benim idare meslekten çıkarma kararımda suçun niteliği işleniş şekli ve meslek ozelliği itibarı ile alt ceza uygulanmasına yer gorulmemiştir. diyor sanırım 1. si bana çok uyuyor??

+ Konuyu Yanıtla
1 / 4 Sayfa 1234 SonSon

Benzer Konular :

 1. Danıştay'ın Hususi Pasaport için verdiği bu karar emsal teşkil eder mi?
  Merhaba, Babam Vergi Dairesi'nde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyor. Kadro derecesi ise 5. Hususi pasaport 1. 2. ve 3. derece memurlara...
  Yazan: Erkanunlu Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 22-06-2018, 16:24:40
 2. Mahkeme kararı ile polis olduktan sonra danıştay bozma kararı
  Değerli abilerim ve kardeşlerim öncelikle vereceğiniz cevaplardan dolayı hepinize teşekkür ederim.Benim durumum Arap saçına döndü desem yalan olmaz...
  Yazan: brscvkkvvt_16 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 15
  Son İleti: 30-04-2016, 15:52:11
 3. Danıştay emsal kararının içeriğini öğrenme
  danıstay 8,daire esas no 2013/7946 karar no 2013/6935 karar tarihi 04/09/2013 yada 03/10/2013 değerli hukuçularımız bu kararın içeriğini...
  Yazan: mhmtfthcan Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 21-12-2013, 11:48:32
 4. Danıştay'da ki davam ve emsal karar
  Selam arkadaşlar kazanmış oldugum idari davam Danıştay'a temyize gonderildi benim dava emsal gosterebilecegim bir davaya onama verilmis o kararı...
  Yazan: gıdamuh Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 12-12-2013, 22:50:57
 5. Danıştay'da Unvan Değişikliği Sınavlarının İptali Emsal Dava Açtık!
  DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA Yürütmenin durdurulması istemlidir. DAVACI : H.E...
  Yazan: teknik_er Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 15
  Son İleti: 03-03-2012, 00:57:14

Bu sayfada bulunan kavramlar:

emniyettüzüğü 7D-6

meslekten ihraç danıştay kararlarıpolis meslekten çıkarma idari mahkeme kararlarıhagb emsal kararegm yüksek disiplin kurulu kararlarıhagb danıştay kararlarımeb hag hagb ile ilgili danıştay kararlarıpolis adli yonden hagb karari verilip idari yonden ceza alirmidanıştay hagbmemurla icin hagb emsal kararlaritrafik polisi meslekten çıkarmaemsal dava kararlarhagb memuriyet emsal son kararlar87 den ihrac olan polislergörevsavsaklamaya savunmagüvenlik soruşturması emsal karar idare mahkemesi danıştaye.o.d.t 6b-5301-b emsal karar örneğiemniyet disiplin tüzüğü danıştayhagb danistaybir polis memuru resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla hagb raporu alırsatescil trafik polisi meslekten çıkarmaemniyet hizmetleri disiplin tüzüğü yargıtay kararlarıaciz hali ile ilgili danıştay kararları
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.