12 eylül 1980 de yurt dışına kaçanlar geri dönmek için neler yapmalı???