Merhaba,
Benim sormak istediğim bir soru var. İşin içinden çıkamıyorum. Siz ne yapardınız benim yerimde olsanız?

Yükseköğretim Kurumu 1997-2006 yılları arasında yayınladığı genelgelerle il dışında lisansüstü öğretim gören araştırma görevlilerine 2547 sayılı Kanun 35.maddesinin ve ilgili yönetmeliğin uygulanmasını istiyor. m.35'i uygulamayan idarecilere ve kaçak yapan araştırma görevlilerine disiplin soruşturması açmakla tehdit ediyor. Bu madde gereği araştırma görevlileri başarısız olduklarında imzalamak zorunda oldukları senetler gereği hizmet karşılığı aldığı maaşları üniversitelere geri ödüyorlar (bazen iki katı ve faiziyle) ve kadrolarıyla ilişikleri kesiyor. Bu konuda binlerce dava açılıyor, hep araştırma görevlileri kaybediyor.

m.35 ve ilgili yönetmelik yalnızca araştırma görevlilerini kapsıyor. Diğer öğretim elemanlarını (öğretim görevlisi, okutman ve uzmanları) kapsamıyor. Sayıları 30.000'i bulan bu durumdaki öğretim elemanları il dışında kaçak olarak lisansüstü eğitim yapıyorlar. Bu durumdaki öğretim elemanlarına üniversiteler genelde izin veriyorlar. Böylece senet imzalamadan ve başarısız olduklarında ilişikleri kesilmeden öğretimlerine devam ediyorlar.

Artık bu uygulama o kadar yerleşik hale geliyor ki, 2007'de YÖK başkanlığı bir genelge yayınlıyarak kaçak olarak il dışında lisansüstü eğitim gören öğretim görevlisi, okutman ve uzmanların engellenmemesini istiyor. Artık YÖK'te bu trene atlıyor.

Şu anda 4000'e yakın araştırma görevlisi m.35 ile zorla görevlendirilmiş bulunuyor. Bu durumdaki araştırma görevlileri başarısız olduklarında hayatları kararacak, mahkemelerle uğraşıcaklar ve çoğu mahkemelerde kaybedecek. Hala yök 35.maddeyi araştırma görevlilerine uyguluyor.

Ben de bu genelgeden faydalanan araştırma görevlisiyim ve kaçak olarak il dışında lisansüstü eğitim görüyorum. Bu akıl almaz duruma sessiz kalmamak için YÖK'e başvurup ya araştırma görevlilerinden senet imzalamasını zorunlu tutan yönetmeliğin 4/4.maddesini iptal etmesini ya da 2007 tarihli genelgesini iptal etmesini istedim. Tarafıma hiçbir cevap gelmedi.

Şimdi ben ne yapım? Danıştay'a başvurup 2007 tarihli genelgesini iptal ettirsem hiçbir şey değişmiyecek, yine üniversiteler bildiğini okuyacak! Bu genelge ile yönetmeliğin 4/4.maddesini iptal ettiremem çünkü genelge yasal değil! Danıştay yönetmeliğin 4/4.maddesi araştırma görevlilerinin aleyhine birçok karar vermiş.... Senetlerle ilgili birçok davada adli yargıda görülüyor.

Acaba bir araştırma görevlisi olarak YÖK'e genelgenin iptal ettirmeden araştırma görevlilerini mahkeme kararlarıyla mağdur ettiği için manevi tazminat davası açabilir miyim? Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız?