+ Konuyu Yanıtla
1 den 8´e kadar toplam 8 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Dec 2007
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  4.403
  Blog yazıları
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı 'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine

  Sigorta Tahkim Komisyonu

  14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur.

  Sigorta Tahkim Komisyonu’nun yapısı ve görevleri ile Komisyon Müdürü ve Komisyon Müdür Yardımcılarının nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Raportörlerin, Sigorta Hakemlerinin çalışma usul ve esasları, kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru esasları, liste tutulmasına ve bütçeye ilişkin esaslar ile katılım ücreti gibi hususlar, 17.08.2007 tarih ve 26616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikle belirlenmiştir.

  Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulmuştur Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, ilgili kuruluşun sisteme üye olduğu tarihten sonra gerçekleşen rizikolar bakımından, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilir.

  Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığı ile Komisyon müdür ve müdür yardımcıları, büro müdür ve müdür yardımcıları, raportörler ile diğer çalışanlardan teşekkül eder. Komisyon Başkanlığı, bir Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, iki Birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenecek bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşur. Sigorta Tahkim Komisyonu'nun merkezi İstanbul’dadır.

  Müsteşarlık temsilcisinin asgarî on yıl kamu hizmetinde çalışmış, sigortacılık alanında deneyim sahibi ve en az daire başkanı seviyesinde olması; Birlik temsilcilerinin de Sigortacılık Kanunu’nun 4 üncü maddesinde genel müdür yardımcısı için öngörülen şartlara sahip olması gerekir. Tüketici derneği temsilcisi ise Türkiye çapında en fazla üyeye sahip tüketici derneğinin önereceği üç aday arasından Müsteşarlıkça seçilir. Müsteşarlıkça belirlenecek akademisyen hukukçunun sigorta hukuku, hukuk usulü veya medeni hukuk alanlarından en az birinde yardımcı doçent veya daha üst unvana sahip olması gerekir. Komisyon kendi içinden bir Başkan seçer. Komisyon Başkan ve üyeleri iki yıl için seçilir ve Komisyonda kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

  Başvuru Nasıl Yapılır

  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. Komisyona bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir. Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Komisyona yaptığınız başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilecek ve ancak hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığınızı ispatlayacak bütün belgeleri bize ulaştırmanız, daha sağlıklı bir karar verilmesi bakımından önem taşımaktadır.

  Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda öncelikle bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvurmanız gereklidir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai yazı talebinizi karşılamadıysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz.

  Komisyona başvurunuzu postayla ya da şahsen yapabilirsiniz. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi uyarınca Komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur. Sadece ıslak imzalı başvuru formları kabul edilecek olup, faksla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu bilgisayar üzerinde doldurulduğu takdirde çıktısının alınıp imzalandıktan sonra Komisyona iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca mahkemeye, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne intikal etmiş uyuşmazlıklar hakkındaki başvurular da Komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir.

  Başvuru formunuza, sigorta sözleşmeniz/poliçeniz ve talebinizle ilgili diğer belgelerin yanında, başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren banka makbuzunu da eklemeyi unutmayınız. Başvuru aşamasıyla ilgili her türlü sorunuz için Komisyondan bilgi alabilirsiniz.

  Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvururken dikkat etmeniz gereken aşamalar aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

  SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURUNUZDA AŞAĞIDAKİ BELGELERİN YERALMASI GEREKMEKTEDİR:

  • 1. WEB SAYFASINDAN VEYA KOMİSYONDAN TEMİN EDİLEREK EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULMUŞ ISLAK İMZALI BAŞVURU FORMU
  • 2. BAŞVURU ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNE DAİR BANKA MAKBUZU ÖRNEĞİ
  • 3. SİGORTA KURULUŞUNUN BAŞVURUNUZU KISMEN YA DA TAMAMEN OLUMSUZ SONUÇLANDIRAN ŞİRKET YETKİLİLERİNCE
   İMZALANMIŞ NİHAİ CEVAP YAZISI VEYA BAŞVURUNUZU YAPTIKTAN SONRA KURULUŞUN 15 İŞ GÜNÜ SONUNDA YAZILI CEVAP VERMEDİĞİNİN İSPATINA YÖNELİK BELGE (NOTER İHTARNAMESİ, İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA VEYA KARGO ALINDISI, SİGORTA KURULUŞUNUN EVRAK KAYIT TARİHİNİ GÖSTEREN SURET)
  • 4. KURULUŞTAN ALDIĞINIZ CEVABIN TALEPLERİNİZİ NEDEN KARŞILAMADIĞININ DETAYLARINI İÇEREN AÇIKLAMALARINIZ İLE KOMİSYONA BAŞVURUNUZLA NE TALEP ETTİĞİNİZİ AÇIK VE SOMUT OLARAK GÖSTEREN BEYANINIZ (BU HUSUSLAR BAŞVURU FORMUNDA DA YERALABİLİR)
  • 5. UYUŞMAZLIK KONUSUNDA HAKLILIĞINIZI DESTEKLEYEN DİĞER TÜM BELGELERİN OKUNAKLI BİRER SURETİ (MEVCUT İSE SİGORTA SÖZLEŞMESİ/POLİÇESİNİN BİR SURETİ İLE BİRLİKTE)

  NOT: Başvuruda bulunmadan önce uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun, Sigorta Tahkim Komisyonuna üye kuruluşlar arasında bulunduğunu ve uyuşmazlık konusu rizikonun söz konusu kuruluşun tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana geldiğini kontrol ediniz. Zira üye olmayan kuruluşlara veya üyelik tarihinden önce gerçekleşmiş rizikolara ilişkin talepler Komisyon tarafından işleme alınmayacaktır. Üye kuruluşlara ilişkin listeye ve üyelik tarihi bilgilerine, sitemizin ana menüsü üzerinde bulunan "Üye Kuruluşlar" başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Başvuru Formu:
  Başvuru Formunu Word veya Pdf Formatında indirmek için lütfen ilgili simgeye tıklayınız.


  "Başvuru Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar" ile ilgili bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

  "Örnek Başvuru Formu"'nu incelemek istiyorsanız
  :

  - Gerçek kişi Başvuru sahipleri için buraya tıklayınız

  - Tüzel kişi Başvuru sahipleri için buraya tıklayınız


  NOT:
  PDF Formatında hazırlanmış olan formları görüntüleyebilmeniz ve yazdırabilmeniz için gerekli olan "Acrobat Reader" programını indirmek için lütfen buraya tıklayınız.


  Kaynak: www.sigortatahkim.org  Hukuki NET Güncel Haber

  'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine konulu yargıtay kararı ara
  'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Dec 2007
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  4.403
  Blog yazıları
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine

  Komisyon Müdürü Metin Karacan, müracaatların 67'sinin kasko, 63'ünün de trafik sigortasından kaynaklandığını söyledi.

  Referans Gazetesi / Noyan Doğan / 05.02.2010

  Son dönemde, bu köşede sıkça sizlere yeni kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu'ndan bahsediyorum. Bahsediyorum ve bahsedeceğim de...

  Çünkü bana göre bugüne kadar sigortacılıkta atılmış en önemli adımlardan bir tanesi. Bu sayede sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle mahkemelerde yıllardır süren davalar, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun kurulmasıyla artık son buluyor. Neden? Komisyon, en geç dört ay gibi bir sürede kendisine yapılan uyuşmazlık müracaatlarını çözmek zorunda da onun için.

  Temel sorun şu ki; Sigorta Tahkim Komisyonu, 2009 Ağustos ayında kurulup faaliyete geçmesine rağmen, vatandaşlar tarafından bilinmiyor. İşte o yüzden bu köşede bugüne kadar bahsettim, bundan sonra da bahsetmeye devam edeceğim. Ta ki tanınana ve sigortalılar tarafından kullanılana kadar.

  Geçenlerde Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü Metin Karacan ile sohbet ediyoruz. Öğrendiğime göre, bugüne kadar komisyona 167 şikâyet gelmiş. Bugüne kadar dediğim de yaklaşık dört buçuk aylık sürede.

  Metin Karacan, 167 şikâyetin 6 tanesinin hayat sigortaları ile ilgili olduğunu; geri kalan 161 şikâyetin 67'sinin kasko sigortasından, 63'ünün de trafik sigortasından kaynaklandığını söylüyor. Bunların dışında kalan şikâyetlerin ise yangın, sel gibi diğer sigorta branşlarına ait olduğunu belirtiyor. Görünen o ki şikâyetlerin yüzde 80'inine yakını otomobil sigortalarından oluşuyor.

  Poliçeyi okumuyorlar
  Sohbetimiz sırasında Metin Karacan'a, şikâyetlerin içeriğini de soruyorum... Hayat sigortaları ile ilgili şikâyetlerin ağırlıklı olarak sağlık sigortasından kaynaklandığını ifade ediyor Karacan ve "Hayat şirketlerinin bazıları sağlık poliçesi de satıyor. Şikâyetlerin çoğu buradan geliyor. Mesela sigortalı ödemesini eksik almış veya hiç alamamış... O nedenle de bize müracaat etmiş" diyor.

  Metin Karacan, ağırlıklı şikâyetlerin hayat dışı branşlardan geldiğine dikkat çekiyor ve şunları söylüyor:

  "161 dosyanın 135'inde tazminatın hiç ödenmediğini gördük. 32 şikâyet dosyasında ise tazminat eksik ödenmiş. Tabii bunlar sigortalıların itirazları. Dosyaları inceledikçe görüyoruz ki sigortalılar, sigorta satın alırken ne teminat aldıklarını bilmiyor. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Her ne kadar Bilgilendirme Yönetmeliği çerçevesinde sigortalılar bilgilendiriliyorsa da kişilerin poliçeleri okumadıklarını düşünüyorum. Bazı şikâyetler var ki poliçede öyle bir teminat yok ama sigortalı yine de alacakmış gibi bize şikâyet ediyor."

  Hakemler ne karar aldı
  Metin Karacan'dan, 167 şikâyetin 5 tanesini sonuçlandırıp mahkemeye gönderdiklerini öğreniyorum. Bilindiği gibi Tahkim Komisyonu, kendisine yapılan şikâyetle ilgili vardığı sonucu, ilgili ticaret mahkemesine gönderiyor...

  Mahkeme, taraflara tebliğ ediyor. Ve bu tebliğe de tarafların uyma mecburiyeti var. Uymama durumunda konu icraya kadar gidebiliyor. Metin Karacan, altı tane dosyanın da sonuçlandırılıp mahkemeye gönderileceğini vurguluyor.

  İşte bu noktada merak ettiğim konu, sonuçlandırılan bu 11 dosyada Sigorta Tahkim Komisyonu'na bağlı Sigorta Hakemleri'nin ne karar verdiği.

  Metin Karacan, 5 şikâyet dosyasının kısmi kabul ile sonuçlandığını, bir tanesinde ise sigortalının istediği rakama onay verildiğini açıklıyor. Haliyle, kısmi kabul ile ne kastedildiğini merak ediyorsunuz. Nitekim ben de merak ettim ve sordum...

  "Sigorta şirketinin teklif ettiği tutarla, sigortalının istediği tutar arasındaki rakama biz kısmi kabul diyoruz. Hakemlerimiz 5 şikâyet dosyasında böyle bir karar vermiş" diyerek başlıyor anlatmaya Karacan ve şöyle devam ediyor:

  "Mesela, sigorta şirketi 12 bin TL hasar vermiş sigortalıya... Oysa sigortalı 15 bin TL istiyor. Şikâyet de bize gelmiş. İşte böyle durumdaki beş şikâyete hakemlerimiz, misal 13 bin 500 TL ödenmesi gerekir şeklinde kararı vermiş. Buna biz kısmi kabul diyoruz."

  Herkes internetten okuyacak
  Metin Karacan'ın bu açıklaması bende, her iki tarafı da idare edelim tarzında bir yaklaşım sergilendiği inancı uyandırdı. Bunu da Karacan ile paylaştım. Metin Karacan, bu kararların kusur oranlarına bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar olduğunu belirterek, "Biz yakında bu kararları internet ortamında da yayımlayacağız. Belirli bir büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Bunları yayımladığımızda herkes okuyacak. Hiçbir kararda orta yolu bulalım şeklinde bir yaklaşım sergilenmemiştir. Hepsi gerekçeleriyle ortaya konmuştur" diyor.

  Metin Karacan ile sohbetimiz böyle. Dört aydan biraz fazla bir zamanda Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılan müracaat sayısı 167'ye ulaşmış. Aslında fena bir gelişme değil. Ben inanıyorum, bu uygulama tanınmaya başlandıkça başvuru sayısı artacak. Böylece hem sigorta uyuşmazlıkları uzun yıllar sürmeyecek hem mahkemelerin iş yükü hafifleyecek hem de sigorta sistemine olan güven artacak.

  Dayısının, amcasının adına müracaat eden bile var
  Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü Metin Karacan, bugüne kadar komisyona yapılan şikâyetlere istinaden, gördükleri eksikliklere değinerek, bazı uyarılarda bulunuyor: "Öncelikle sigortalıların kendi sigorta şirketlerine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. O başvuru olmadan, biz şikâyet başvurusunu kabul edemiyoruz. Başvuru formunda da ne talep ettiklerini, mutlaka tutar olarak belirtmeliler. Bazen, ‘Ben zarar gördüm, tazminatımın ödenmesi' gibi başvurular oluyor. Bu kararlar, hukuksal bir sonuç doğuracağı için tutarın ne olduğunun mutlaka belirtilmesi şart. Bir de başvuruyu yapanın mutlaka kendisi olması gerekiyor. Daha doğrusu poliçe kimin adınaysa, onun bize müracaat etmesi lazım. Şunu görüyoruz; kişi, dayısının, amcasının adına bize başvuruda bulunuyor. Kişinin ya kendisi ya da vekil aracılığıyla gelmesi gerekir. Burası bir şikâyet mercii değil, mutlaka menfaatleri olan kişinin başvurması gerekir."

  http://www.referansgazetesi.com/habe...440&KOS_KOD=99

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Dec 2007
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  4.403
  Blog yazıları
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine

  Noyan Doğan: "Galiba, Sigorta Tahkim Komisyonu yanlış anlaşıldı "

  Birkaç gündür okuyuculardan Sigorta Tahkim Komisyonu ile ilgili sıkça e-posta almaya başladım. Son birkaç yazımda, bu konuya değinmeme rağmen görünen o ki Tahkim Komisyonu'nun gerek işlevi, gerekse amacı ve ne için kurulduğu çok net olarak anlaşılmamış. Okuyuculardan gelen e-postaların büyük bir çoğunluğunda, Sigorta Tahkim Komisyonu ile sigortalıların hukuk yoluna, yani mahkemelere başvurmasının yolunun kapandığı endişesini sezinledim.

  Bu da bence, komisyonun işleyişinin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Buna da hak veriyorum. Çünkü Sigorta Tahkim Komisyonu'nun tam olarak faaliyete geçiş tarihi ağustos ayı. Dolayısıyla üç ay gibi kısa bir sürede sistemin anlaşılmasını beklemek çok da doğru olmaz.

  Sigorta Tahkim Komisyonu'nun işlevini anlatmaya geçmeden önce neden böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu, çok kısa ona değineyim.
  Komisyon kurulana kadar sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki uyuşmazlıkların tek bir çözüm yolu vardı... Hukuk sistemi. Maalesef ki mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle de sigorta davaları bir yıldan üç yıla kadar uzuyordu.

  Davalar neden uzun sürüyor
  Tabii, davaların uzamasının bir başka nedeni daha var. O da Türkiye'de sigortacılık alanında ihtisas mahkemeleri olmadığı için, sigorta uyuşmazlıkları genel mahkemelere gidiyordu. Haliyle de davanın sonuçlanması uzun yıllar alabiliyordu.

  Bu kısa bilgiden sonra gelelim sigortada tahkim sistemine. Biraz önce de belirttiğim gibi ağustos ayında, sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlıkları artık mahkeme yoluna gitmeden çözecek Sigorta Tahkim Komisyonu kuruldu.

  Aslında tahkim, iki kişi arasında bir uyuşmazlık ortaya çıktığında, kendilerine göre ehil gördükleri bir kişiyi seçerek, bu uyuşmazlığı çözdükleri bir sistem. Bu çerçevede Sigorta Tahkim Komisyonu da sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların, sigortacılık alanında ehil sigorta hakemleri aracılığıyla çözülmesi anlamına geliyor. Daha açık bir anlatımla Sigorta Tahkim Komisyonu, konusunda uzman ve bilirkişi sigorta hakemlerinden oluşan bir komisyon.

  Sigortada tahkim nasıl işliyor
  Tahkim Komisyonu'nun nasıl çalışacağını daha doğrusu, sigortalıların bu sisteme nasıl başvuracaklarını, bir örnekle anlatayım ki daha net anlaşılsın.
  Diyelim ki sigorta şirketinizle bir hasardan dolayı anlaşmazlığa düştünüz. Şirket size istediğiniz ya da hakkınız olduğuna inandığınız hasar tutarını ödemiyor. Veya da hiç ödemiyor.

  Öncelikle şirketinize yazılı müracaatta bulunarak şikâyetinize açıklama isteyeceksiniz. 15 gün içinde müracaatınıza yanıt alamazsanız, alsanız bile bu sizi tatmin etmiyorsa; işte o zaman, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun kapısını çalacaksınız.

  Bu arada komisyona müracaat etmenin bir de şartı var. Uyuşmazlık hakkında daha önce mahkemelere başvurulmamış olması gerekiyor. Yani, bu uyuşmazlık hakkında hiçbir hukuki işlem yapılmamış olması şart.

  Gelelim, nasıl müracaat edeceğinize... Komisyonun internetteki www.sigortatahkim.org.tr adresinden başvuru formunu doldurabilir ya da merkezinden temin edebilirsiniz. Gerekli evrakları ise postayla bile gönderseniz oluyor.

  Dört ayda çözüme kavuşuyor
  Sadece Tahkim Komisyonu'na başvururken bir ücret ödemeniz gerekiyor. Sandığınız gibi yüksek bir ücret de değil. Mahkemeye başvurma yoluna göre çok daha ucuz. Mesela uyuşmazlığa konu olan miktar 5 ile 15 bin TL arasında ise başvuru ücreti sadece 90 TL.

  Başvuru formunu doldurup, ücreti de ödedikten sonra artık bundan sonrası komisyonun işi. Tahkim Komisyonu'ndaki raportörler sizin müracaatınızı 15 gün içinde inceliyor ve sigorta hakemlerine iletiyor. Hakemler de gerek sizinle gerekse de sigorta şirketiyle irtibata geçip gerekli araştırmaları ve incelemeleri yaptıktan sonra kararını veriyor.
  40 bin TL'ye kadar olan hasarlarda hakemin verdiği karara hiçbir şekilde itiraz edemiyorsunuz. Yani, "Ben bu kararı beğenmedim, mahkemeye müracaat edeceğim" deme şansınız yok. 40 bin TL'nin üzerinde hasarlar içinse yargı yolu açık. Hakemin kararına itiraz edip hukuka gidebilirsiniz.

  İşte olay bu kadar basit. İşin en güzel tarafı da ne biliyor musunuz? Komisyonun kendine gelen tüm şikâyetleri en geç 4 ay içinde sonuçlandırma zorunluluğunun bulunması. Komisyon, dört ay içinde olumlu ya da olumsuz konuyu neticelendiriliyor.

  Hukuk yolu her zaman açık
  Eminim aklınıza şöyle bir soru takılıyordur: "Komisyon istediği kadar karar versin, sigorta şirketi ödemedikten sonra kaç yazar."Onu da açıklayayım. Sigorta Tahkim Komisyonu'nun kararı hukuki karar sayılıyor, ticari mahkemeye iletiliyor ve mahkeme aracılığı ile sigorta şirketine tebliğ ediliyor. Anlayacağınız, şirketin ödemiyorum deme şansı yok.

  İşte Sigorta Tahkim Komisyonu'nun kuruluş amacı ve işleyişi böyle. Son olarak şunu da ekleyeyim. Tahkim Komisyonu'na müracaat etmek zorunlu değil. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Yani, sigorta şirketi ile uyuşmazlığa düştüğünüzde iki seçeneğiniz var. İster avukat tutup mahkemeye başvurursunuz ve davanın yıllar içinde çözülmesine razı olursunuz, ister Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurup sorununuzun 4 ayda çözülmesini beklersiniz. Seçim sizin. Sanıldığı gibi Tahkim Komisyonu'nun kurulması, sigorta uyuşmazlıklarında mahkeme yolunu kapatmıyor.

  http://www.sigortatahkim.org/web/ind...onu&Itemid=100

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Dec 2007
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  4.403
  Blog yazıları
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine

  1-Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

  Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.

  Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenen bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşmuştur.

  2- Sigorta Tahkim Komisyonu Çalışmalarını Nasıl Yürütür?

  Sigorta Tahkim Komisyonu, çalışmalarını, Komisyon üyelerinden oluşan Komisyon Başkanlığı ile Başkanlığa bağlı görev yapan Komisyon müdürü, Komisyon müdür yardımcısı, sigorta raportörleri ve diğer yardımcı personel eliyle yürütür. Komisyona yapılan başvurular öncelikle raportörler tarafından incelenir ve bu aşamada çözümlendirilemeyen başvurular, Komisyon tarafından bağımsız sigorta hakemlerine iletilir.

  3-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Kimler Başvuruda Bulunabilir?

  Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyona başvurabilir. Bu kapsamda, sigorta sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığa istinaden üye sigorta kuruluşuna başvurmuş, ancak talebi karşılanmamış olan sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile menfaattar olarak belirlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru yapmaları mümkündür. Ancak başvurunuzun Komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekmektedir.

  4-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Hangi Konularda Başvuruda Bulunulabilir?

  Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için başvuruda bulunmanız mümkündür. Ancak Komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinize ilişkin olarak ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurmuş olmanız gerekmektedir.

  5-Sigorta Tahkim Komisyonu'na Hangi Tarihten Sonra Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar Bakımından Başvuru Yapabilirim?

  Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuruda bulunulabilmesi için uyuşmazlığa konu rizikonun, hakkında başvuruda bulunulan sigorta kuruluşunun tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle hakkında başvuruda bulunacağınız kuruluşun üyelik tarihini, sitemizde yer alan üye kuruluşlar sayfasından kontrol etmeniz önem taşımaktadır. Üyelik tarihinden önce meydana gelen rizikolara ilişkin başvurular Komisyon tarafından dikkate alınmayacaktır.

  Bununla birlikte başvuru sahibi ve üye sigorta kuruluşunun aralarında yapacakları açık ve yazılı bir sözleşmeyle, üyelik tarihinden önce meydana gelmiş olan somut bir uyuşmazlık hakkında da Komisyona başvuruda bulunulabileceğini kararlaştırma hakları saklıdır.

  6-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurumun Maliyeti Nedir?

  Komisyona başvuruda bulunmak için öncelikle; uyuşmazlık tutarı 5.000 TL’ye kadar olan başvurular için 30 TL, uyuşmazlık tutarı 5.001 ila 15.000 TL arasındaki başvurular için 90 TL, uyuşmazlık tutarı 15.001 TL ve üzerindeki başvurular için ise 225 TL başvuru ücretinin Ziraat Bankası şubelerinden kurum tahsilat programı aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu hesabına yatırılması gerekmektedir. Başvuru ücretleri internet üzerinden de Komisyonun Ziraat Bankası Bankası Bağlarbaşı Şubesi 50256701-5015 numaralı hesabına yatırılabilir (Şube Kodu: 824).

  Bunun yanında, hakemler kararlarında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan ilgili hükümler çerçevesinde yargılama masraflarına da hükmedeceklerdir.

  7-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurumu Ne Zaman ve Nasıl Yapabilirim?

  Komisyona başvurmadan önce, mutlaka ilgili sigorta kuruluşuna talebinizle ilgili olarak yazılı bir başvuru yapmış olmanız gereklidir. Buna karşı, sigorta kuruluşu, kendisine yaptığınız başvuruyla ilgili olarak size nihai yanıtını içeren bir yazı göndermiş, ancak talebiniz karşılanmamışsa veya 15 iş günü geçmesine rağmen nihai yanıtını size ulaştırmamışsa, talebinizle ilgili olarak Komisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

  İnternet sitemizden veya Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan ve altıncı soruda belirtilen başvuru bedelini yatırdıktan sonra iddianızı ispatlayacak diğer belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Komisyona başvuru yapmanız mümkündür.

  8-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurumda Hangi Belgeler Gereklidir?

  İnternet sitemizden veya Komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulumuş ve imzalanmış başvuru formu, sigorta kuruluşundan başvurunuza karşılık aldığınız nihai olumsuz cevap yazısı (talebinize 15 iş günü içinde cevap alamadıysanız bunu ispat eden belge), başvuru ücretinin yatırıldığa dair banka makbuzu ve iddianızın ispatını kolaylaştıracağını düşündüğünüz diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiyi internet sitemizin "Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler" başlıklı bölümünde bulabilirsiniz.

  9-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuruyu Benim Adıma Başka Birisi Yapabilir mi?

  Resmi bir vekâleti belgelemek suretiyle baroya kayıtlı bir avukat da sizin adınıza Komisyona başvuruda bulunabilir.

  10-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru Yaparken Uzman Bir Kişiye İhtiyacım Var mı?

  Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru süreci mümkün olduğunca kişilerin uzman yardımına ihtiyaç duymasını gerekli kılmayacak şekilde tasarlanmış olduğundan Komisyona şahsen başvuru esastır. Ancak, kişilerin avukat tutma hakkı da saklıdır.

  11-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuruda Bulunmak Mahkemede Dava Açmaya Benzer mi?

  Komisyona yapılan başvurularda, hakemler, ilke olarak başvuru sırasında sunacağınız belgeler ve dosyanın içeriğine göre karar verecek, ancak gerekli görülen hallerde duruşma da düzenleyebilecektir.

  Uyuşmazlık, Mahkemeye, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre tahkime ya da Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmişse söz konusu uyuşmazlık, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

  12-Sigorta Sözleşmem Alacağımı Yabancı Para Cinsinden Talep Etme İmkanı Tanıyorsa Başvurumda Yabancı Para Talebinde Bulunmam Mümkün müdür?

  Evet, mümkündür. Ancak bu durumda Komisyona başvuru ücretini, talep ettiğiniz yabancı para cinsinden meblağın başvuru tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna göre hesaplanacak Türk Lirası karşılığına göre yatırmanız gerekmektedir.

  13-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurum Nasıl İncelenir?

  Komisyona gelen başvurular öncelikle, Komisyon Raportörleri tarafından incelenir.Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular bağımsız sigorta hakemlerine iletilir. Hakemler incelemeyi tamamladıktan sonra kararlarını Komisyona iletir ve Komisyon söz konusu hakem kararını, gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye gönderir.

  14-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurum Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

  Başvurunuz Komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talebinizin, Komisyon Raportöleri tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemesi tamamlanarak, başvurunuzun sigorta hakemlerine havale edilip edilmeyeceğinin kararı verilir. Eğer başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse, dosyanız Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilir. Hakemler incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamladıktan sonra (Taraflar anlaşarak bu süreyi uzatabilirler) kararlarını Komisyona iletir ve Komisyon, söz konusu hakem kararını gereği yapılmak üzere 3 iş günü içerisinde yetkili mahkemeye gönderir.

  15-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurumun Ne Aşamada Olduğunu Öğrenebilir miyim?

  Evet. Başvurunuz sırasında size verilecek bir şifre ile internet sitemiz üzerinden dosyanızın hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz.

  16-Komisyondan Hangi Konularda Bilgi Alabilirim? Komisyondan Başvuru Konumla İlgili Hukuki Görüş Talep Etmem Mümkün müdür?

  Komisyondan, başvuru şartları, başvuru formunun doldurulması, başvurunuzun bulunduğu aşama ve tahkim sürecinin işleyişine ilişkin diğer konularda bilgi alabilirsiniz. Ancak Komisyon, görevini tam bir tarafsızlık içinde yerine getirmekle yükümlü olduğundan, başvuru sahibine veya üye kuruluşa herhangi bir şekilde hukuki görüş veya tavsiye bildirmesi söz konusu olmayacaktır.

  17-Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurumun Sonucunda Ne Olur?

  Komisyona yaptığınız başvurunun bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmesinin ardından verilecek karar, Komisyon tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 532 inci maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye iletilecektir.

  Komisyona yapılan başvurularda, tutarı 40.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar (taraflar aralarında yapılacakları yazılı bir sözleşme ile bu miktarı artırabilir) kesindir. Bu miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar için ise taraflar temyiz yoluna gidebilir. Ancak her halükarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 533 üncü madde hükümleri saklıdır.

  18-Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Uyuşmazlık Yaşadığım Kuruluşları Cezalandırma Yetkisi var mıdır?

  Hayır. Komisyon, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuştur.

  Sigorta kuruluşları için kurallar belirlemeyiz. Bu görev, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yerine getirilmektedir.

  19-Sigorta Tahkim Komisyonu'na Başvurum Sonucunda Verilen Kararlara Karşı Dava Açabilir miyim?

  Sigortacılık yapan kuruluş ile sigorta ettirenler arasındaki tutarı 40.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar (taraflar aralarında anlaşarak bu miktarı artırabilir) kesindir. Bu miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar için ise taraflar temyiz yoluna gidebilir. Her halukarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 533 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

  Kaynak: www.sigortatahkim.org

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Aug 2013
  Nerede
  Kocaeli
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine

  Bu aşamada hasar bedeli haricinde manevi tazminat ya da iş için kullanılan arabanın kullanılamaz durumda olduğu için işimizin yürümesi bağlamında kiralanan araba bedelinin de bu konu altında Sigorta Tahkim Komisyonu'na "Başvuru formu" ile başvurabilir miyim?

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Feb 2014
  Nerede
  erzincan
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine

  Mehtap hanım merhaba

  5684 sayılı sigortacılık kanunu gereği sigortalılar ve mağdurlar kendi eksperlerini atayabilmekte HATMER adı verilen bir siteden.Bazı poliçelerde eksper ücretini atayan taraf öder demesine rağmen Türk Ticaret Kanunu bu ödemenin sigorta şirketleri tarafından yapılmasını hükmediyor.Ancak sigorta şirketleri eksper ücretini ödemiyorlar bu sistemi baltalamak köreltmek için.Sigortalı veya magdur taraf bize dönüyor veya sigorta şirketinin eksper ücretini ödemedikleri söylüyorlar ve onlara tahkim yolunu gösteriyoruz ve nihayetinde tahkim eksper ücreti sigorta şirketinin ödemesi gereğini bildiriyor sorun çözülüyor.Ancak her vatandaş tahkime başvuru ile uğraşmak istemiyor ve tabi mağdur oluyorlar.Bu sorunun çözümü ile ilgili şöyle bir düşüncem var.araç sahibinin sigorta şirketinde 2 çeşit alacagı var hasar ödemesi ve eksper ücreti bu alacakları için servis ve ekspere ayrı ayrı temlik vermiş olsa bu alacaklarını devredebilirmi.Bu temlik belgesine sahip olan servis ve eksper alacagın takibinde tahkime başvuru yapabilirmi 3. sahış olarak araç sahibini direk devreden çıkararak.

  Teşekkür ederim

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Aug 2014
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine

  Peki komisyonda avukatla temsil edilme durumunda, komisyon vekalet ücretine hükmediyor mu?

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2017
  Nerede
  Kütahya
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: 'Sigorta Tahkim Komisyonu' - Uyuşmazlık Müracaatları Üzerine

  Maddi hasarlı trafik kazası neticesinde Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulmuş. Islah yapılmadan karar verilmiş, taleple bağlılık ilkesi gereği 21.000,00 TL'ye hükmedilmiş. Fakat bilirkişi raporu 42.000,00 TL , başvurucunun tespit ettirmesi neticesinde ise Audi servisi 65.000,00 TL olduğunu söylemiştir. İki rapor da dosyada mevcut.
  Karar verilen 21.000,00 TL bakımından ilamlı icra takibi başlatıldı.
  Islah edilemeyen miktar için 2. kez komisyona başvurma yolunu "
  Uyuşmazlık, Mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkime ya da Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmişse söz konusu uyuşmazlık, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır." cümlesi kapatıyor.
  Islah edilmeyen miktar için dava açabilir mi? Ya da başka bir yola mı başvurulmalıdır?

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. [Sigorta hukuku] Sigorta tahkim komisyonuna başvuru nasıl yapılır?
  Öncelikle şunu belirteyim. 22 Şubat 2019 tarihinde benzinlik içerisinde benden sonra benzinliğe giren araç ile kazaya karıştım. ben, sola dönerek...
  Yazan: salihyilmaz91 Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 15-03-2019, 15:29:18
 2. [Sigorta hukuku] Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru-Maddi Hasarlı Trafik Kazası-Araç Onarım Talebi
  Merhabalar; meslektaşlarım ve forum üyeleri. Maddi hasarlı trafik kazası olayında, müvekkilimin park halindeki aracına arkadan çarpılması suretiyle,...
  Yazan: caglardurak Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 23-04-2018, 13:25:19
 3. tahkim komisyonu karar
  Merhaba maddi hasarlı trafik kazası sonucu sigorta tahkim komisyonuna değer kaybı başvuruda bulundum komisyon kararını vermiş kararı bana posta yolu...
  Yazan: soru06 Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 05-01-2018, 11:41:37
 4. Sigorta Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim [Kitap Fiyat bilgisi]
  Sigortacılık Kanunu Gerekçesi – Yargıtay, Doktrin ve Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Kararları Işığında - M. Aymelek Erdemir - Seçkin - 2017 Ekim -...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 24-10-2017, 01:50:08
 5. Sigorta Tahkim Komisyonu
  Maddi hasarlı trafik kazası neticesinde Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulmuş. Islah yapılmadan karar verilmiş, taleple bağlılık ilkesi gereği...
  Yazan: ElifÜnal Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 0
  Son İleti: 01-03-2017, 14:02:54

Bu sayfada bulunan kavramlar:

sigorta tahkim komisyonu itiraz

Tahkim komisyonu

sigorta tahkim komisyonu nedir

tahkim dosya sorgulama

hatmerden dosya sonucu

hatmer dosya actirma icreti

tirafiksiorta tahkim kurulu

https:www.hukuki.netshowthread.php68421-Sigorta-Tahkim-Komisyonu-Uyusmazlik-Muracaatlari-uzerine

sigorta tahkim komisyonu

kasko tahkim kurulu itiraz dilekcesi ornegi

sigorta tahkim komisyonu dilekçe örneği

sigorta tahkim komisyonu itiraz formu

sigortatahkim.orgkasko sonrasi yapilan islemi begenmemeksigorta tahkim komisyonuna basvuru halleritahkim temlik ekspertizsigorta tahkim takipsigorta tahkim kurulunun almış oldugu karara itiraz hakkısigorta tahkim komisyonu basvuru forumsigorta tahkim komisyonuna başvuru süresitrafik tahkim kurulu ne zaman sonuctahkim komisyonunda dosya miktarıhttp:www.hukuki.netshowthread.php68421-Sigorta-Tahkim-Komisyonu-Uyusmazlik-Muracaatlari-uzerinetahkim kurulu itiraz dilekcesisigorta hakem komisyonu
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.