Sen hacze git ,borçlu ve kefile yönelik.Haczedecek mal bulamazsan aciz vesikası al.Sonradan bunlar işe girdiğinde yada mallarını tespit ettiğinde bu aciz vesaikası ile yeniden takibe girip alacağını alma yoluna gidersin.