+ Konuyu Yanıtla
1 den 5´e kadar toplam 5 ileti bulundu.

Konu: Tasfiye halinde olan kooperatif

Tasfiye halinde olan kooperatif Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Tasfiye halinde olan kooperatif

  Tasfiye halinde olan bir kooperatifin fesh edilmesi için ayrıca genel kurul yapılarak fesh kararı alınmalımıdır..  Hukuki NET Güncel Haber

  Tasfiye halinde olan kooperatif konulu yargıtay kararı ara
  Tasfiye halinde olan kooperatif konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Nov 2004
  Nerede
  Istanbul, Kadıköy, Türkiye.
  İletiler
  17
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Tasfiye halinde olan kooperatif

  Alıntı selimaktan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Tasfiye halinde olan bir kooperatifin fesh edilmesi için ayrıca genel kurul yapılarak fesh kararı alınmalımıdır..
  Kooperatifin Tasfiyesi demek; feshedilmesine (Dağıtılmasına) karar verilen bir kooperatifin hesaplarının çıkarılması, alacak ve borçlarının tespiti ile gerekli ödeme ve üyelere dağıtımı yapıldıktan sonra mal varlığının sıfıra indirilmesidir ki, bu konu Kooperatifler Kanunun 81. maddesinde (Kooperatiflerin Dağıtılması) başlığı ile ele alınır.

  Yani Önce Fesih kararı verilir, bu karara istinaden seçilecek Tasfiye memuru yoluyla TASFİYE haline geçilir. Tafiyeden gaye, kooperatifin mali konuları ortaya çıkarılıp, alacak ve ödemeler yapıldıktan sonra kalan bir varlık var ise bu üyelere dağıtılarak Tasfiye edilmesi sağlanır. Bunun sonucu Ticaret Siciline kaydedilerek, Kooperatifin hükmi şahsiyeti sona erdirilir, yani kapatılmış olur.

  Tasfiye; Anasözleşmedeki gayenin yapılmış olması, Başka bir Kooperatifle birleşme, 3 yıl olağan Genel Kurulun yapılmaması, amaca ulaşma imkanının kalkmış olması gibi sebeplerle Ya Genel Kurul kararı veya Mahkeme kararı ile yapılır.

  Tasfiyenin yapılmasında belli aralıklarla ilanlar yapılarak alacaklı ve borçluların müracaatı, Resmi Kurumlara olan borçlar, mal varlıklarının değerlerinin tespiti vs gibi konular sebebiyle en az 1 yıl olmak üzere birkaç yıl devam edilebilir.

  Tasfiye için alınan kararda TASFİYE MEMURU/MEMURLARI belirtilmişse onlar, Belirtilmemiş ise YÖNETİM KURULU Tasfiye Memuru olarak görev yapar.

  Tasfiye sırasında Yönetim Kurulu ve Genel Kurul görevlerine devam ederler, Tasfiye memurunun görevleri dışında kalan hususlarda karar verip, çalışm ayapabilirler.

  Yapı Kooperatiflerinde; Ferdi Mülkiyete geçilip, konutlar ortaklar adına tescil edildiklerinden kooperatifin gayesi yerine gelmiş kabul edilir ve Kooperatifin feshi istenebilir.

  Ancak; ortaklar adına tescil muamelesinin bitiminden 6 ay içinde Genel Kurul yapılarak kooperatifin Ana sözleşmesi değiştirilip, kooperatif amacı konut yapımından çıkarılsa başka bir çeşit koopertife dönüştürülebilir. Mesela Sitenin bakım ve onarımı konularında çalışacak bir hizmet koopertifine dönüşebilir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Nov 2004
  Nerede
  Istanbul, Kadıköy, Türkiye.
  İletiler
  17
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Tasfiye halinde olan kooperatif

  Alıntı selimaktan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Tasfiye halinde olan bir kooperatifin fesh edilmesi için ayrıca genel kurul yapılarak fesh kararı alınmalımıdır..
  KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI
  A) DAĞILMA SEBEPLERİ

  MADDE 81 - (Değişik: 3476 - 6.10.1988) Kooperatif:

  1. Anasözleşme gereğince,

  2. Genel Kurul kararı ile,

  3. İflasın açılmasıyla,

  4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine,

  5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

  6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,

  7. Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,

  Dağılır.

  Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz. Konut kooperatiflerinde yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en geç bir yıl içinde ortakların Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ferdi münasebet işleri sonuçlandırılır.

  Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar. Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

  Anasözleşme ile özel bir hesap belirlenmemiş ise, tasfiye halinde kooperatiflerin genel kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.
  Tasfiye kurulunun görevleri anasözleşmede gösterilir.
  Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin biran önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlüdür.
  56 ncı maddenin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendi ile 62 inci madde hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.
  -----------------------------------------------
  Bu konudaki bir Yargıtay Kararı:
  Yargıtay 11.HD T. 23.3.1998 1998/1750 K. 1998/2012

  1163 sayılı Kooperatifler Yasasının 81/2. maddesine göre, konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Bu madde gereğince ortakların münferiden kooperatifin tasfiyesi için dava açabilirler. Ancak, konutları ortaklar adına tescil ettirmesinden başka çevre düzenlemesinin de kooperatif tarafından bitirilmesi gerekir. Bu işler tamamlanmadan kooperatifin tasfiyesine karar verilemez. 27.4.1996 ve 10.8.1997 tarihli genel kurul toplantılarında çevre düzenlemesinin bitirilmesi ve bazı onarımların yapılması konusunda alınan kararlar gözönüne alınarak mahkemece, davalı kooperatifin iskan ruhsatını alıp almadığı, çevre düzenlemesini ve gerekli onarımları tamamlayıp tamamlamadığı, kooperatif tarafından yapılması gerekli işler olup olmadığı konusunda gerekirse mahallinde uzman bilirkişilerin de katılımı ile keşif yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.3.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  Moskova
  İletiler
  1.568
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Tasfiye halinde olan kooperatif

  Tasfiye halinde olan bir kooperatifin tasfiyesi sonuçlanınca kooperatif fesh olmuş sayılır. Ayrıca bir karar gerekmez.
  S.M.Mali müşavir
  Selçuk Gülten

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Tasfiye halinde olan kooperatif

  teşekkürler cevaplar için bizim üyelerden alacaklarımız var ve hala aidatlar devam ediyor 50 ytl olarak ben bu aidatların .toplanmamasını istiyorum artık çünkü alacak ve borçluluk durumlarından dolayı devamlı hukuki sonuçlar doğabiliyor..bunu genel kurul yapmadan durdurup site yönetimini kurarak site aidatı haline getirebilirmiyim...aidatlar bitince alacaklar alınıp borcumuz yok fesh gerçekleşir diye düşünüyorum

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Tasfiye halinde limited şirkete iflas davasi açilabilir mi?
  Tasfiye halinde limited şirkete iflas davasi açilabilir mi? 2001 yılında tasfiyeye giren ve hala 2016 yılı kasım ayı itibarıyla tasfiyesini...
  Yazan: ibrahim0062 Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 0
  Son İleti: 18-11-2016, 21:00:13
 2. Tasfiye halinde anonim şirket boş vergi beyanname verilmesi
  Merhabalar, anonim şirketimiz 1 yıldır tasfiye halinde, bu süre içerisinde muhasebecimiz kasten boş kdv ve muhtasar beyannamelerini vermemiş. Gelecek...
  Yazan: mehmetf Forum: Vergi Hukuku
  Yanıt: 13
  Son İleti: 12-09-2009, 00:12:40
 3. Kooperatif Tasfiye Süreci
  Merhaba, Haziran 2006 tarihinde tasfiye kararı alan konut yapı kooperatimiz var.Bugüne kadar tapularımızı alamadık.Biz tasfiye süresi 1 yıldır diye...
  Yazan: ytumer Forum: Gayrimenkul Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 27-10-2008, 23:33:36
 4. Tasfiye halindeki kooperatif
  Bir kooperatif bazı nedenlerle (Belediye ile ve başka özel kişilerle davaları davaları devam ettiği için) yıllardır bir türlü tasfiye edilemiyorsa...
  Yazan: gcelebi Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 28-01-2008, 21:24:47
 5. Boşanmada kooperatif ve mal rejimi sorunu katkı payı mı?Tasfiye mi?
  Kıymetli meslektaşlarım, 2002 yılından önce kooperatife girilmek suretiyle taksitleri ödenmeye başlanan, 2002 yılından sonra tapuya tescil edilen bir...
  Yazan: avukat_izmir Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 20-01-2008, 22:28:33

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.