+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 12 ileti bulundu.

Konu: Boş Dairenin Yakıt Giderleri

Boş Dairenin Yakıt Giderleri Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Boş Dairenin Yakıt Giderleri

  Herkese iyi Aksamlar

  Benim sorunum su bos Dairenin senelik yakit masraflari ödemek zorundamiyim.
  Ben yurtdisinda yasiyorum senede bir defa izine geldiyimde onbes gün falan Dairem de oturuyorum.Aylik Daire giderlerini ödüyorum bunada karsi deyilim.Benim karsi oldugum sey hic kullanmadigim halde senelik yakit masraflari bunu ödemek zorundamiyim.


  Saygilarimla

  Musyil  Hukuki NET Güncel Haber

  Boş Dairenin Yakıt Giderleri konulu yargıtay kararı ara
  Boş Dairenin Yakıt Giderleri konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Nov 2007
  İletiler
  5.000
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: bos dairenin Yakit giderleri

  Zorundasınız. Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddenin c fıkrası "bir kat maliki kendisinin faydalanmadığını öne sürerek ortak giderleri ödemekten kaçınamaz." diyor.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  67
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Bos dairenin Yakit giderleri

  Evet, yakıt giderini ödemeniz yasal bir zorunluluktur.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Boş Dairenin Yakıt Giderleri

  Herkese Merhabalar

  Cevap veren arkadaslara tesekürler.

  Saygilarimla

  Musyil

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Nov 2009
  Nerede
  Konya
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: bos dairenin Yakit giderleri

  Yakıt giderinin ortak gider olmadığı kanaatindeyim. Zira anılan maddede ortak giderler tek tek sayılmış olup yakıt bunların içerisinde sayılmamıştır.
  Boş olan dairelerin, kalarifer tertibatını iptal etmek suretiyle yakıt giderlerine katılmamaları gerektiğini düşünmekteyim. Ancak buna ilişkin açık bir hüküm veya yargı kararı bulamadım.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Aug 2003
  Nerede
  istanbul, Türkiye.
  İletiler
  17
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: bos dairenin Yakit giderleri

  Alıntı medogan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Yakıt giderinin ortak gider olmadığı kanaatindeyim. Zira anılan maddede ortak giderler tek tek sayılmış olup yakıt bunların içerisinde sayılmamıştır.
  Boş olan dairelerin, kalarifer tertibatını iptal etmek suretiyle yakıt giderlerine katılmamaları gerektiğini düşünmekteyim. Ancak buna ilişkin açık bir hüküm veya yargı kararı bulamadım.
  kat mülkiyeti kanununda tek tek yazmasada ısınma giderleri ortak gider kapsamındadır tesisatı iptal etmek ödemeden kaçınmayı sağlamaz ancak binada çoğunluk oylarıyla genel kurul kararında bu konuda bir karar alınırsa olma ihtimali vardır ancak buda hukiki yol olarak açık durmaktadır.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Nov 2003
  Nerede
  erzurum, Türkiye.
  İletiler
  8
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Boş Dairenin Yakıt Giderleri

  MADDE 20 - c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkındanvazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardanfaydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider veavans payını ödemekten kaçınamaz.

  T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
  E. 2001/12052 K. 2002/1807 T. 15.2.2002
  Dava dilekçesinde, davalının mülkiyetinde bulunan dükkan nitelikli bağımsız bölümün 1998-2000 yılları arasındaki ortak gider borcunun ödenmediği ileri sürülerek 1.560.000.000 TL. asıl borç, 2.340.000.000 TL. gecikme tazminatı olmak üzere toplam 3.900.000.000 TL.nın tahsili için yapılan icra takibine, davalının vaki itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmesi istenilmiştir.
  Davalı, icra takibine karşı yaptığı itirazında ve savunmasında, maliki bulunduğu dükkan nitelikli bağımsız bölümünde kalorifer tesisatının fiiliyatta olmadığı gibi projesinde de bulunmadığını, kapıcıdan da yararlanmadığını, getirtilecek tesisat projesinde dükkanın merkezi ısıtma sistemine dahil olduğu tespit edildiği takdirde de bu husustaki kat malikleri kurulu kararı ve işletme projesi de kendisine tebliğ edilmediğinden sorumlu tutulamayacağını ileri sürmüş ve davanın reddi ile davacının icra tazminatı ile sorumlu tutulmasını istemiştir.
  Mahkemece bilirkişinin tespitleri ve ayrıca davalının ortak giderlerden sorumluluğunun davacı tarafından kanıtlanmadığı gerekçesine dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir.
  Yerinde yapılan inceleme sorunda düzenlenen bilirkişi raporunda, dava konusu apartmanın ısıtma projesinin bulunmadığı ve fiili durum itibariyle kalorifer ana borularının davalı dükkanından geçmekle beraber bu dükkanda apartman merkezi ısıtma sistemine dahil kalorifer tesisatı bulunmadığı bildirilmiş ve binanın bütünü itibariyle ısıtma projesinin hazırlanıp uygun kapasiteye getirilmek suretiyle davalıya ait bağımsız bölüme de kalorifer bağlantısı yapılabileceği açıklanmıştır.
  Belediye İmar Müdürlüğünden binanın sıhhi tesisat projesi istenilmiş, gelen cevapta ruhsat ekinde projenin olmadığı belirtilmiştir.
  Dosyaya mübrez yönetim planından apartmanın merkezi sistemle ısıtılmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu planda bağımsız bölümlerden birinin veya bir kısmının merkezi ısıtma sisteminden ayrık tutulduğu yolunda bir hükme rastlanılmadığı gibi gene dosyada anayapı ile ilgili olarak oturma izin belgesine de rastlanılmamıştır. Kaldı ki, yönetim planının 12.maddesinde bağımsız bölümlerin yine ayrım yapılmadan kalorifer ısıtma giderlerinden ne suretle sorumlu olacakları gösterilmiş, 13.maddesinde de, kat maliklerinin ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamayacaklarına dair Kat Mülkiyeti Yasasının 20.maddesinin ( c ) bendi hükmüne aynen yer verilmiştir.
  Kat Mülkiyeti Yasasına göre yönetilen anagayrimenkuldeki ortak gider ve avans borcunun ödenmediği yolundaki iddialar; apartman yönetiminden, borcun ödenmediği ileri sürülen dönemle ilgili bütün defterlerin, makbuzların, kat malikleri kurulu kararlarının ve diğer bütün belge ve bilgilerin -davacı tarafından ibraz edilip edilmediğine bakılmaksızın- re'sen mahkemece getirtilip bunlar üzerinde ayrıntılı bir şekilde uzman bilirkişiye inceleme yaptırılarak gerçek borç miktarının saptanmasıyla ispatlanır.
  Öte yandan merkezi sistemle ısınan binalarda bağımsız bölümlerden herhangi birisinde kalorifer sisteminin kurulmamış olması veya başlangıçta mevcut olan radyatörlerin sonradan sökülmesi, bağımsız bölüm malikini yukarıda açıklanan yasa hükmü gereği sorumluluktan kurtarmaz.
  Açıklandığı gibi, binanın bütün kat maliklerini bağlayan yönetim planında merkezi sistemle ısıtıldığının istisna gösterilmeksizin açıklanması dahi, bütün kat maliklerinin yönetim planında gösterilen esaslara göre ısıtma giderinden sorumlu tutulması için yeterlidir. Ne var ki binanın iskan ruhsatında bazı bağımsız bölümlerin merkezi ısıtma sisteminden ayrık tutulduğu öngörülmüş ise buna göre ayrık tutulan bağımsız bölümden veya bölümlerden yakıt ücreti alınması sözkonusu olamaz. Belediye İmar Müdürlüğünde binanın ısıtma projesinin bulunamaması davalının bu sorumluluktan kurtulmasını gerektirmez.
  Ayrıca; kat maliklerinin gerek yakıt giderleri ve gerekse diğer ortak giderleri zamanında ödememeleri sebebiyle istenen %10 gecikme tazminatından, kendilerine işletme projesi veya kat malikleri kurulu kararı tebliğ edilmemiş veya ortak giderlerle ilgili kararların alındığı toplantıya katılmamış bulunmaları halinde, icra takibi üzerine ödeme emrini tebellüğ ettikleri tarihten itibaren sorumlu tutulmaları gerekir.
  Mahkemece, yukarıda açıklamalar doğrultusunda davaya konu apartmanın yönetiminden bütün kayıt ve belgeler getirtilip bilirkişi marifetiyle incelettirildikten sonra davalının sorumlu olacağı ortak giderlerin neler olacağının ve bunların miktarlarının ayrıntılı şekilde gösterileceği rapor alınarak bu raporun bozma gereklerine ve yasaya uygunluğu da denetlendikten sonra hasıl olacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekirken varit olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi, doğru görülmemiştir.

  Yargıtay site yönetimini haklı bulmuş yanlış anlamadıysam. Planda varsa ısınma için sorumlu tutulur demiş. Tabi planda değişiklik yapıp ruhsata işleten olursa ona ne denir bilemiyorum.
  Konu herbalist tarafından (24-11-2010 Saat 15:32:19 ) de değiştirilmiştir.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Nov 2003
  Nerede
  erzurum, Türkiye.
  İletiler
  8
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Boş Dairenin Yakıt Giderleri

  Benim de şöyle bir sorunum var bu konuyla ilgili;
  İl merkezine bağlı bir köyde Sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışıyorum. Sağlık müdürlüğü boş kalan lojmanlar için kömür almayıp onun yerine ısıtma tesisatını iptal etmek istiyor. Bu durum boş daireye kaçan ısı nedeniyle ek masraf demek. Kaloriferci maaşına zaten hiç katılmıyorlar. Önceki mesajımdaki yargıtay kararı kat sahibine sorumluluk yüklemiş. Fakat karşımızdaki kişi değil de kurum olunca ve statümüz tam belli olmayınca tereddüt çok oluyor. Bunlardan bir kaçı:

  -Hiç bir ortak gidere katılmamak idarenin hakkı olabilir mi?
  -Kamu konutunda idare (Sağlık Müdürlüğü) kat maliki olarak işlem görebilir mi?
  -ASM yönetiminin karar defterine işleyeceği kararlar kat malikleri kurulu kararı yerine geçer mi? Giderler konusunda müdürlüğü bağlar mı? Bu olmazsa Aile Sağlığı Merkezi'nde apartman yönetimi tesis edilebilir mi?
  -Uyuşmazlık halinde idareyi hangi sıfatla dava ederiz? Şahsen veya ASM yöneticisi olarak mı ya da yönetim kararıyla ASM olarak mı?

  İlginize şimdiden teşekkürler...
  Konu herbalist tarafından (24-11-2010 Saat 16:07:37 ) de değiştirilmiştir.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jan 2017
  Nerede
  aksaray
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Boş Dairenin Yakıt Giderleri

  [QUOTE=musyil;230550]Herkese iyi Aksamlar

  Benim sorunum su bos Dairenin senelik yakit masraflari ödemek zorundamiyim.
  Ben yurtdisinda yasiyorum senede bir defa izine geldiyimde onbes gün falan Dairem de oturuyorum.Aylik Daire giderlerini ödüyorum bunada karsi deyilim.Benim karsi oldugum sey hic kullanmadigim halde senelik yakit masraflari bunu ödemek zorundamiyim.


  Saygilarimla

  Musyil[/QUOT


  Merhaba
  Eğer Doğal gazlı merkezi sistemse kullanmadığınız daire için
  Kaloriferi açma zorunluluğunuz yok ancak arsa payı oranında binanın
  Toplam tüketiminin yüzde otuzundan payınıza düşeni ödemek zorundasınız
  Ve dairenin sıcaklık oranı 15-16 derecenin altına düşmemesi gerekiyor.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Nov 2018
  Nerede
  Batman
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Boş Dairenin Yakıt Giderleri

  Boş daire yakıt para verirmi

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Geçici Yapı Kullanım İzni Alınmayan dairenin yakıt giderinin istenmesi
  Geçici yapı kullanım izni Ocak 2010'da alınan dairenin, izin alınmadan önceki döneme ait yakıt giderleri tarafımdan istenmektedir. Aldığım daire bir...
  Yazan: Leganda Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 27-09-2010, 21:22:01
 2. Banka gayrimenkullerinden satın aldığım evin, yakıt ve bina giderleri
  banka gayrimenkullerinden satın alacak olduğum dairenin önceden yakıt borcu ve bina giderleri ,emlak vergisi borcu bulunmaktadır.Evi alırsam bunu...
  Yazan: cngz61 Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 27-08-2010, 19:01:08
 3. Atık su giderleri olmayan dairenin kiraya verilmesi hakkında
  Altı katlı bina iskan ı henüz alınmamış fakat kat mülkiyetleri var sorun şu bina bulunduğu zemin itibari ile iki katı bir cephede yerin altında diğer...
  Yazan: serkangrafik Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 22-07-2008, 23:40:14
 4. Aidat giderleri,yakıt bedel tespiti?
  48 dairelik,bir apartmanda oturmaktayım,apartmanda dairelerin bir kısmı 150 m2 diğerleri 120 m2 civarında,fakat oturan sakinlerin çoğu ev sahibi...
  Yazan: cngfantom Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 31-01-2007, 23:56:16
 5. Boş dairenin ortak giderleri nasıl ödenmeli
  Kiracım evden çıktıktan sonra site yöneticisi aylık 60 Ytl aidat ödemem gerektiğini sözlü olarak bildirdi.Daha önce bu 60 Ytl'nin 3o Ytl'si site...
  Yazan: Mpolat85 Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 21-11-2006, 19:21:05

Bu sayfada bulunan kavramlar:

http:www.hukuki.netshowthread.php47761-Bos-Dairenin-Yakit-Giderleri

merkezi sistem ısıtmada boş daire

merkezi sistem ısıtma boş daire

bos daire kalorifer parasi odermi

merkezi sistemde boş daireler

merkezi sistem boş daireboş dairenin yakıt parasını kim ödermerkezi ısıtmada boş daireApartmanda Boş Kalan Daire sahipleri Yakıt Öderlermimerkezi sistem isinma bos daireapartmanlarda bos daire isinma gideri odermidaire bosiken yakit parasi alinirmiBinada oturmuyan yakit parasi verirmikat mülkiyetinde ortak giderlerkat mulkiyeti kanununa gore yakit giderikat mülkiyeti kanunu yakıt giderlerimerkezi sistem ısıtma. boş daire ne kadar öder apartman yakıt kanunuduymadığın daireye yakıt parası vermek zorunda mıyımbos dairelerin yakit ödeme mevzuatisite yonetiminde bos daireler yakit ücreti oder miapartman yakıt parası nasıl hesaplanırmerkezi sistemde bos daire ne kadar aidat odermerkezi sistem yakitta bos ev yakit verilir midairede oturmayan yakit parasini
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.