Konu, hukuki boyutunu aşmış olduğundan kilitlenme gereği duyulmuştur.