Konya 1. İdare Mahkemesinin, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin birinci fıkrasının “... 500 000 TL.’dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir.” bölümü ile ikinci fıkrasının “... 500 000 TL.’dan 10 000 000 liraya kadar para cezası verilir.” bölümünün iptaline karar verilmesi istemi ile açılan davada,

Birinci fıkrasının “... 500 000 TL.’dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir.” bölümünün İPTALİNE, iptal hükmünün Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak DÖRT AY sonra yürürlüğe girmesine, Yüksek Mahkemenin 17.04.2008 tarişhli oturumunda karar verilmiştir.

Gerekçeli karar henüz yayınlanmamıştır.

İmar Kanunu : https://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=105