+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 52 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  30
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılır mı?

  Öncelikle bu site sayesinde birçok bilgiye sahip olduğum için siz değerli forum üye ve yöneticilerine çok teşekkür ederim.657 sayılı devlet memurları kanununun 94 maddesi gereğince işlem yapılırken mazeretsiz olarak kesintisiz 10 gün süreyle görevi terk etmesine karşılık idarece hakkında çekilmiş sayılma hükümlerinin hemen uygulanmadığını,fakat 23. gün görevine gelip başlayan tüm özlük haklarından da faydalanan memura görevine devam ederken soruşturması yapılıp 2 ay sonra hakkında geriye dönük olarak görevinden çekilmiş sayılma işlemi yapılıp yapılamayacağı?Konuyla ilgili danıştay kararıda henüz bulamadım.Göreve devamsızlığının toplu tek tutakla belirlenmesi yasaca uygunmu?DMK nun 125 E/d maddesine göre disiplin cezası açısından soruşturmacı tarafından devlet memurluğundan çıkarılması istenen memura atamaya yetkili amirce geriye dönük müstafi sayılma işlemi yapılabilirmi? Siz değerli site üyelerinin bilgi,deneyim ve görüşlerine şimdiden çok teşekkur ederim.  Hukuki NET Güncel Haber

  Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılır mı? konulu yargıtay kararı ara
  Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılır mı? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  23
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Öncelikle tutanakların göreve gelmediğiniz günlerle ilgili teker teker tutulmalıydı.23. gün göreve başlatma da ayrı bir hata.konuyla ilgili bazı bakanlıklarımızın teftiş kurulu sitelerinde danıştay kararı örnekleri mevcut

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  İlgili memurun kesintisiz 10 gün göreve gelmediği konusunda bir duraksama yoksa, yapılan soruşturmada, devamsızlık ile ilgili kabul edilebilir bir mazeret ortaya konmamışsa, idarenin yaptığı işlem hukuki görünüyor.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.952
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Efruz06nın dediğini yap.MEB sitesine gir.Teşkilat bölümünde Teftiş Kurulu Bşk.nı tıkla.Açılan sayfada mahkeme kararlarını tıkla.Aradıkların orada..

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  İletiler
  30
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Yönlendirmeleriniz için teşekkur ederim,ancak ilgili bakanlık sitesinde gerekli örtüşen bir danıştay kararı mevcut değil.Müstafi işlemi yapıldığı tarihten sonra memurun görevi başında olmaması gerektiğini öğrendim kaldıkı maaş ve çeşitli görevlendirilmelerim vardı işlem tarihinden sonra.Müstafi işlemi geriye dönük yapılmıştır.Acaba göreve başlatılmış olmam otomatikmen mazeretimin kabulu anlamına gelmez mi?

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.952
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Sizinki ile tıpatıp olmasa da benzeyen bir Danıştay kararı var.Müstafi sayılmasıyla ilgili kararı mahkemeye veren kişinin mahkeme sonuçlanmadan tekrar göreve başlatılması halini "yeni bir durum oluşmuştur"diye anlatan kararın bilgisini veriyorum.Okursanız faydası olacak gibi.Aramaya devam ediyorum.
  Danıştay 8.Daire Karar tarihi10.11.1997 E:1997/3307 K:1997/3218
  Danıştay sitesinde var.Selamlar..

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.952
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Müjde..Buldum.
  MEB 2005/63 sayılı genelgesi gereğince mazeretsiz 1o günden fazla göreve gelmeyerek "Çekilmiş" sayılmış olanlara "Çekilmiş sayıldığına dair"tebligat yapılması gerekiyormuş.Bu anlaşılan yapılmamış.İdare hukuka uymamış.

  T.C.
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
  Personel Genel Müdürlüğü  Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.03-4-2453/44775 20/07/2005
  Konu :Görevden Çekilme, Devlet
  Memurluğundan Çıkarılma.  GENELGE
  2005/63  Mezuniyetsiz veya kurumunca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi hâlinde görevden çekilmiş sayılma işlemleri ile özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek fiilinin işlenmesi üzerine Devlet memurluğundan çıkarma işlemleri, ayrıca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının tekerrürü hâlinde Devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanması işlemlerinde; bazı illerdeki yanlış uygulamalara ilişkin dosyalar Bakanlığımız Yüksek Disiplin Kurulu’na intikâl ettirildiğinden, belirtilen konularda açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

  Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 20’inci maddesinde; “ Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.”, 94’üncü maddesinde; “… Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

  Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.”, Devlet memurluğundan çıkarma başlıklı 125/E maddesinin (d) bendinde de; “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,” hükümlerine yer verilmiştir.

  Yukarıdaki hükümler değerlendirildiğinde, Devlet memurunun, bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek kaydıyla memurluktan çekilebileceği belirtilirken bu çekilme işleminin, 94’üncü madde hükümlerine göre: memurun çekilme isteğini kurumuna yazılı müracaatı ile bildirmesi, görevinde bir ay devam etmesi ve bir ay sonra üstüne haber vererek görevini bırakması şeklinde gerçekleşeceği anlaşılmalıdır. Olağanüstü mazeretle çekilenler için üstüne haber vermesi yeterli olup bir ay bekleme şartı bulunmamaktadır. Mezuniyetsiz veya kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın memurun çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı belirtilmektedir. 10 günden kısa süreli veya kesintili olarak 10 günden daha fazla bir süre ile görevin terk edilmesi, memurun görevinden çekilmesi sonucunu doğurmamaktadır. Kesintisiz 10 günlük görevin terkine ilişkin zaman diliminin, hafta sonu tatil günleri ile millî ve resmî bayram günlerinin de hesaba katılarak belirlenmesi, 10’uncu günün tatile rastlaması hâlinde ise bu tatil gününden sonraki ilk mesai gününün 10’uncu gün olarak kabul edilerek 11’inci gün ilgiliye “görevden çekilmiş sayılma” kararının tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, “Devlet memurluğundan çekilme” isteği başvuru tarihini takip eden bir ay sonunda, herhangi bir makamın kabulüne gerek kalmadan gerçekleşeceğinden, çekilme isteğinde bulunarak görevden bir ay sonra ayrılanlara “görevden çekilmiş sayılma” yolunda bir işlem yapılmaması gerekmektedir.

  Memurluktan çekilme, Devlet memurunun kanunî hakkı olup tekrar Devlet memurluğu görevi istemesi durumunda; “ görevden çekilme” ya da “görevden çekilmiş sayılma” kararlarına göre memuriyete döndürülme süreleri Kanunda ayrı belirlendiğinden, memuriyetin sona ermesi kararlarının doğru alınması gerekmektedir. Bu itibarla, idarenin, memurun mazeretini değerlendirme görevi de bulunduğundan bu konuda hassasiyet göstermesi ve memurun devamsızlık sebebini başından itibaren takip etmesi zorunlu görülmektedir.

  Diğer taraftan, memurun bir takvim yılı içinde özürsüz olarak toplam 20 gün devamsızlığı da, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere “ Devlet memurluğundan çıkarma” cezası almasına neden olduğundan, memurluğu sona erdiren bu iki hâlin birbirine karıştırılmaması gerekmektedir.

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının tekerrürü ile ilgili olarak; 657 sayılı Kanunun 125’inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında“ Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden çizilmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.”

  “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.”

  “Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4’ü - 1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.” denilmektedir.

  Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, disipline konu fiil veya hâllerin ağırlık derecelerine göre hangileri için hangi disiplin cezasının verileceği, verilen disiplin cezasının hangi hâllerde bir derece hafif olanının uygulanacağı ve disiplin cezası verilmesine sebep olmuş fiil veya hâlin ikinci uygulaması ile aynı derecede disiplin cezası gerektiren farklı fiil veya hâlin üçüncü uygulamasında fiil veya hâl için öngörülen disiplin cezasının bir derece ağır olanının uygulanması yoluna gidileceği açıkça belirtilmiştir.

  Bu çerçevede, Devlet memurları hakkındaki disiplin hükümlerine ilişkin tekerrürde, işlenen fiil veya hâlin esas alınmasının gerekeceği; ilgililerin geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının göz önünde bulundurulması neticesinde uygulanan bir alt cezanın esas alınamayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri derecenin son kademesinde bulunan Devlet memurlarından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlardan ikinci kez aynı cezayı gerektiren fiil veya hâlleri işleyenlerin görevlerine son verilmesi uygulamasında ise hangi fiil veya hâle dayalı olursa olsun, verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası tekerrürü oluşturmaktadır.

  Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 125’inci maddesinde, hangi fiil ve hâllerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını, hangilerinin Devlet memuriyetinden çıkarma cezasını gerektirdiği belirtilmiş olup 126’ncı maddesinde de, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının disiplin kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından, Devlet memurluğundan çıkarma cezasının ise amirin bu yoldaki isteği üzerine yüksek disiplin kurulu kararı ile verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

  Bu itibarla, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından verilecek olması; yüksek disiplin kurullarının görevleri arasında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine ilişkin bir hususun yer almaması; ayrıca aynı fiil veya hâlin tekerrüründe fiile ilişkin cezanın değişmeyeceği ancak uygulamanın bir ağır ceza yönünde olacağı; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanmasının atamaya yetkili amir tarafından sağlanacak olması ile disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun teklif edilen cezayı kabul veya reddetme dışında bir ceza tayinine yetkisinin bulunmaması ve memuriyetten çıkarma cezasının ancak yüksek disiplin kurulunca verilebilecek olması karşısında, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine sebep olmuş fiil veya hâlin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrürü ve önceki disiplin cezasının kesinleşmiş olması hâlinde, fiile karşılık gelen cezanın disiplin kuruluna teklif edilmesi, disiplin kurulunun teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını kabul etmesi hâlinde; kararın, personelin 657 sayılı Kanunun 126’ncı maddesinde belirtilen amirinin onayına sunulması bu amirlerce, ilgili hakkında 657 sayılı Kanunun 125’inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi bakımından, konunun yüksek disiplin kuruluna intikal ettirilmesi ve yüksek disiplin kurulunun kararı çerçevesinde memuriyetine son verilmesi gerektiği mütalâa edilmektedir.

  Görevden çekilmiş sayılma ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının tekerrürü uygulaması işlemlerinin, yukarıda açıklaması yapılan disiplin hukuku hükümleri çerçevesinde yürütülmesi ve bu konuda tüm personelin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
  Prof. Dr. Necat BİRİNCİ
  Bakan a.
  Müsteşar

  DAĞITIM:
  -Merkez Teşkilatı Birimlerine
  -81 İl Valiliğine


  Kaynak: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/per44775.html
  Konu Erdoğan Kırcalı tarafından (29-02-2008 Saat 19:49:47 ) de değiştirilmiştir. Sebep: Genelge içeriği konuya eklendi,eklene link kurum resmi sitesi ile değiştirildi.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.952
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Smile Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  MEB genelgesi D.M.Kanunu yorumlanarak yazıldığı için sizin illâ MEB mensubu olmanız gerekmez.Memur olmanız aynı usule tabi olmanız anlamındadır.İdare size Tebligat yapmamak ve göreve devam ettirmekle sizi "Görevden Çekilmiş" saymadığını ortaya koymuştur.O da,onların tasası olsun.
  Kusura bakma aklıma yeni geldi...

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Usuli işlemlerin eksikliğinden ve düzenleme biçimindeki sürelere uyulmamasından sanığın yararlanamayacağı kuralını da göz önünde bulundurmak lazım... Burada 23 gün göreve gelmeme nedeni olarak ileri sürülen mazeretin nasıl bir mazeret olduğu da önem taşır... Bence, mazeretinizin haklı olduğu konusuna yoğunlaşmak daha yararlı...

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Aydın
  İletiler
  1.952
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Kesintisiz 10 gün göreve devam etmeyen memur tekrar göreve başlatılırmı?

  Mazeretinin geçerli,kabul edilebilir olduğunun ıspatlanması elbette en kısa yoldur.Ancak hukukta "Zımnen kabul" de vardır.
  Meselâ İş Kanunu gereğince yapılan iş değişikliğine 6 gün içinde itiraz etmeyen işçinin 10 ay sonra açtığı dava,zamanında itiraz etmediği ve dolayısıyla zımnen kabul ettiği gerekçesiyle Yargıtayca reddedilmiştir.
  Yine Ticaret Kanununa göre verilen faturaya 8 gün içinde itiraz yapılmazsa,fatura içeriğinin zımnen kabul edildiği farzedildiğinden,daha sonraki itirazlar kabul edilmemektedir.
  Bu olayda hem usule uyulmamış,hem de iki ay görev yapmasına ses çıkarmamakla idare, o kişinin "Görevden Çekilmiş sayılmadığını" zımnen kabul etmiş olmaz mı?

+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yeni atanan memur göreve başlamaz ise
  merhabalar ben milli eğitime hizmetli olarak atandım evrakları teslim ettim fakat daha sözleşmeyi imzalamadım tam bu sırada başka bir kurumun...
  Yazan: renkli Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 05-07-2016, 19:24:10
 2. Aldatıcı yeteneği olmayan sahte belge ile göreve yerleşmede göreve son verilir mi
  aldatıcı yeteneği bulunmadığından beraatettim göreve geri dönebilirmiyim bu beraate göre .
  Yazan: yalnızkişi Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 20-03-2014, 23:17:33
 3. Tekrar göreve iade
  2006 yilinda 12 is gunu goreve gelmedigim gerekcesi ile devlet memurlugundan cikarildim(yillik izinli olduguma dair beraber gorev yaptigim...
  Yazan: nutuin Forum: Kamu Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 17-03-2009, 18:54:52
 4. Mahkemece Göreve Başlatılan Memur Askerde Olursa?
  Merhabalar, Bir sorum olacak; memurluga ataniken bir sorun cikip atamam iptal edildi , idare mahkemesine dava acip , dava devam ederken...
  Yazan: bahtsiz_sabıkalı Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 29-11-2007, 14:20:03
 5. Asker Sonrasi GÖreve Devam Etme
  Öncelikle durumu özetleyeyim: Ben bir KİT'nde daimi işçi statüsünde çalışmaktayım. Kurumum 233 sayılı KHKya tabi olmakla birlikte personel özlük...
  Yazan: oghuzz01 Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 09-04-2007, 22:01:09

Bu sayfada bulunan kavramlar:

atamaya yetkili amir kimdir

memur kaç gün işe gelmezse görevden alınır

bir memur mazeretsiz kaç gün işe gelmezse memurluğu biter

devlet memuru kaç gün işe gelmezse işten atılır

10 gün işe gelmeyen memur

polis memuru izinden kaç gün sonra işe gelmezse müstakil sayılır

http:www.hukuki.netshowthread.php34664-Kesintisiz-10-gun-goreve-devam-etmeyen-memur-tekrar-goreve-baslatilir-mipage2memur kaç gün işe gelmezse müstafi sayılırdevlet memuru 9 gun ise gelmezse ne cezasi alirgörevine 10 gün kesintisiz gelmeyen memurmemur 10 gün işe gelmezsedevlet memurları kac gun ıse gelmezmemur kaç gün işe gelmezse işten atılırbir memur kaç gün işe gelmezse istifa etmiş sayılıratamaya yetkili amirkaç gün göreve gitmessen memuriyet sona eriraday menurken istifa edip hakim savcımemur kaç gün işe gelmezse atılır mudtevi durumu kac gun657 sayılı kanun 941 maddesiAday öğretmenlere yasal işlem baslatilirmiadliye personelini atamaya yetkili amir kimdiradliyede atamaya yetkili amir kimdirizinsiz olarak stajyer memur goreve gelmezse gorevden atilir mimemur 10 gun ise gitmese ne olur
Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.