Göreve İlişkin Sınır
17.11.2007 gün ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 377) 2008 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (göreve ilişkin) parasal sınır 5.910.000.000 x % 7,2 = 425.520.000 + 5.910.000.000 = 6.335.520.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, göreve ilişkin parasal sınır 2008 yılı için 6.330.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. Bu miktar, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında 6.330.- YTL. olarak esas alınmalıdır.

Senetle İspat Kuralında Sınır
17.11.2007 gün ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 377) 2008 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (senetle ispata ilişkin) parasal sınır 460.000.000 x % 7,2 = 33.120.000 + 460.000.000 = 493.120.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, senetle ispata ilişkin parasal sınır 2008 için 490.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. Bu miktar, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında 490.- YTL. olarak esas alınmalıdır.

Temyiz Sınırı
17.11.2007 gün ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 377) 200 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen (temyiz sınırına ilişkin) parasal sınır 1.170.000.000 x % 7,2 = 84.240.000 + 1.170.000.000 = 1.254.240.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, temyize ilişkin parasal sınır 2008 yılı için 1.250.000.000 TL.’dir. Bu miktar, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında 1.250.- YTL. olarak esas alınmalıdır.

Temyizde Duruşma Sınırı
17.11.2007 gün ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 377) 2008 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen parasal sınır 11.830.000.000 x % 7,2 = 851.760.000 + 11.830.000.000 = 12.681.760.000’dir. Ancak 5236 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, Yargıtay’da duruşmaya ilişkin parasal sınır 2008 yılı için 12.680.000.000 TL.’dir. Bu miktar, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında 12.680.- YTL. olarak esas alınmalıdır.

İcra Mahkemesi Kararlarında Temyiz Sınırı
17.11.2007 gün ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen Maliye Bakanlığı Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 377) 2008 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, maddede belirtilen parasal sınır, 3.360.000.000 TL. x % 7,2 = 241.920.000 + 3.360.000.000 TL. = 3.601.920.000 TL’dir. Ancak İcra İflâs Kanununa 4949 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 1 uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen söz konusu parasal sınırların on milyon lirayı aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Buna göre, icra mahkemesi kararlarında temyiz sınırına ilişkin parasal sınır 2008 yılı için 3.600.000.000 TL.’dir. Bu miktar, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen değişim oranında 3.600.- YTL. olarak esas alınmalıdır.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Kararlarının Bağlayıcı Olacağına İlişkin Üst Veya Tüketici Mahkemelerinde Delil Olacağına İlişkin Alt Parasal Sınır
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanun İle Değişik 22 Nci Ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 İnci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: Trkgm-2007/4, RG 26725, 9.12.2007)’in m.1 a hükmüne göre uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyeti kararlarının tarafları bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt sınır 827.05 YTL olarak gösterilmektedir.