+ Konuyu Yanıtla
3 / 3 Sayfa İlkİlk 123
21 den 27´e kadar toplam 27 ileti bulundu.

Konu: Avukatlık Meslek Etiği Kuralları

Avukatlık Meslek Etiği Kuralları Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #21
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  Mersin / Türkiye
  İletiler
  759
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Meslek Etiği Kuralları

  Sorulara devam edelim;

  Bir banka, kullandırdığı bir kredi için 9 kişiyi müteselsil kefil almış olsun... Olmaz mı? Olur... Yasal engel yok, hakkın kötüye kullanımı da teşkil etmez kanaatimce...

  Kredi borcu geri ödenmeyince, asıl borçlu ve 9 müteselsil kefil hakkında tek bir ilamsız icra takibi yapmak yerine, asıl borçlu hakkında ayrı, 9 müteselsil kefil hakkında 9 ayrı ilamsız icra takibi yapmış olsun, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla...

  Yani, borçluların müteselsilen sorumlu oldukları bir borçla ilgili 10 ayrı takip... Tahsilat kimden yapılırsa yapılsın tek bir borca mahsup edilecek 10 ayrı takip...

  Kullandırdığı kredinin geri ödenmemesi üzerine, krediyi kullanan asıl borçlu ve borçtan müteselsilen sorumlu olan 9 kişi hakkında tek bir icra takibi yoluyla varabileceği sonuca ulaşmak için 10 ayrı icra takibi...

  Yapabilir mi?

  Yapabilirse, bu bir hakkın kötüye kullanımı teşkil eder mi?

  10 ayrı icra takibi yapmakta -somut olaya özgü özel durumlar hariç- bankanın korunmaya değer hukuki menfaati olabilir mi?  Hukuki NET Güncel Haber

  Avukatlık Meslek Etiği Kuralları konulu yargıtay kararı ara
  Avukatlık Meslek Etiği Kuralları konulu hukuk haber
  Doğru, gerçek sandığının dışındadır.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #22
  Kayıt Tarihi
  Mar 2008
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Smile Re: Avukatlık Meslek Etiği Kuralları

  Sayın Onur Bey,

  Bir yere kadar size katılıyorum; ama temelinde sorunuza yine olumlu yanıt veremeyeceğim.

  Nedenine gelince;

  Öncelikle ilk soruda sorduğunuz soru bakımından MK2 'de belirtilen Dürüstlük kuralına aykırılık; "Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasından bahsetmektedir." Burada biz hukukçularca çok karıştırdığımız; neredeyse her konuyu MK 2 ye soktuğumuz örneklerden biri olarak bu örneği görüyorum.

  MK2 'nin kapsamında bir HAKKIN AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANILMASI söz konusudur. Kitaplarda buna verilen en temel örneklerden biri; havaalanı dibindeki bir arsa sahibinin 200 metre uzunluğunda uçakların iniş kalkışına izin vermeyecek şekilde bir kule dikmesi; veya kocanın eşinin mezarının bulunduğu arsayı çocuklarının kabir ziyaretine açmaması verilmektedir. Her iki örnekte de görüleceği üzere bu davranışları sergileyen arsa sahiplerinin mülkiyet hakkına dayanan hakları olduğu kuşkusuzdur. İlk örnekte; arsanın üstü uzaya kadar; arsa mülkiyetindedir.
  Bu nedenle arsa sahibinin arsaya bina yapmak gibi kule dikmek hakkı da vardır. Ancak; kule dikmek suretiyle ELDE ETTİĞİ HİÇBİR YARAR yoktur. Bu hakkın kullanımı açıkça kötüye kullanmaktır.Veya ikinci örnekte; çocuklarıyla kavga eden kişi, arsa kendisinin olduğundan herkesi olduğu gibi çocuğunu da arsaya sokmayabilir. Ama çocukları arsaya sokmamak suretiyle elde ettiği bir yarar yoktur. Sırf kavgalı diye mülkiyet hakkını AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANMAKTADIR.
  Görüldüğü üzere her iki mülkiyet hakkı sahibi de bu haklarını açıkça kötüye kullanmaktadırlar. Bu hareketleri ile kendilerine %1 bile bir fayda sağlamamaktadırlar.

  Olayımızda ise; sizin de ayrıntılarını anlattığınız üzere; avukatın bu farklı 2 takip usullerinden sizin önerdiğinizi değil de kendi bulduğu (benim de olabilir dediğim) 30 farklı takip yoluyla elde ettiği fayda söz konusudur. Bu fayda söz konusu olduğundan; burada bir hak açıkça kötüye kullanılmamıştır; burada sadece seçimlik haklardan birisi kullanılmıştır. Eğer avukatın elde edeceği hiç bir fayda olmadığı halde bu yola girseydi; bu takdirde hakkın açıkça kötüye kullanılması söz konusu olabilirdi.

  Peki denebilir ki? Ama avukatın bu yolla edindiği fayda ile müvekkillerin uğradığı zarar orantısız. Ama bu zaten hukukun hemen her alanında yok mu? Çek için avukat ister ilamsız takipte bulunur; ister kambiyo senedine dayalı takip. İster haciz yoluyla takip ister, isterse iflas yoluyla.

  Şimdi çek için kambiyo senedine dayalı takip yerine, ilamsız takipte bulunursa %40 icra inkar tazminat hakkı ortaya çıkacak. Bu yolu kullandı diye avukat sizce hakkı açıkça kötüye mi kullanmış oldu. Veya sadece ve sadece 1 YTL lik borç için avukat haciz yerine iflas yoluyla takip yapmak istedi. İflas korkusuyla alacaklının daha çabuk borcu ödeyeceğini düşündü; borçlu direndi ödemedi. Şimdi 1 YTL lik borç için şirketi iflas ettiren avukat; 1 YTL lik borç için de iflas yoluyla takip mi olurmuş? denerek bu avukatın hakkın açıkça kötüye kullandığını mı söyleyeceğiz?

  Ya da sözleşmeye aykırılık söz konusu olan bir davada menfi zararın müspet zarardan çok olduğunu kabul edelim. Alacaklı taraf sözleşmeden dönüp menfi zararı da talep edebilir; veya sözleşmeyi ayakta tutup müspet de. Şimdi sen neden menfiyi talep ettin? Sözleşmeden döndün? Sözleşmeyi ayakta tutsaydın borçlu için daha iyiydi mi? diyeceğiz.

  Olayımızda da EVET. Avukat, kendisi için en uygun yolu seçmiştir. Burada hakkını AÇIKÇA KÖTÜYE kullanmamıştır. Sadece hakkını kullanmıştır. Zaten buradaki temel sorun; avukatlık asgari ücretini belirlerken yapılan hatadan kaynaklanıyor. 30 ayrı dosya açanla tek bir dosyadan 30 kişiye takip açana farklı farklı avukatlık takip ücretleri veren bir düzenlemenin burada sorun olduğunu; avukatın ise sadece bir seçim yaptığını düşünüyorum.

  Aksi halde bunun önünü alamayız. Her bir seçimlik hakta; seçimlik hak borçlu aleyhine kullanılmadı diye hep suçlu alacaklı avukatı olur. Hep MK 2 olur.

  Ayrıca; şu da gözden kaçmamalı: Borçlular isteseydi; karar mahkemece açıklandığı gibi; daha gerekçeli karar yazılmadan, daha alacaklı icraya koyulmadan hemen ilamı yerine getirebilirlerdi. Bu takdirde alacaklı avukatı tek kuruş bile icra avukatlık ücreti alamazdı. (Zira ben öyle yapıyorum) Hemen o anda alınacak bir ibraname ile de bu iş biterdi. Avukat, burada icra işi yapıyor; ve bunun avukatlık ücreti dava avukatlık ücretinden tamamıyla farklıdır. Burada avukat, icradaki işinden dolayı parasını almaktadır. İcradan aldığı paranın dava ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle, bu hak da icra ile birlikte doğmaktadır. Elbette mahkeme ilamında bu avukatlık ücreti belirtilmeyecektir; çünkü o anda bu borç henüz muaccel değildir. (İcra vekalet ücreti)

  Burada avukat ister kolay yolu seçer, tek dosya ile bu işi bitirmek ister; (ama az icra vekalet ücreti alır) veya 30 farklı dosya ile uğraşır 30 farklı icra vekalet ücreti alır. Bu onun seçimindedir. Zira 30 farklı dosya da kesin 30 vekalet ücreti demek değildir. Her bir dosya için yapılan masraflar, eğer borç tahsil edilemezse, avukat üzerinde kalacaktır. Her bir dosya için ayrı bir dosya açım masrafı, vekalet harcı vb. ve her biri ayrı birer sorumluluk. Hatta dilerse karşı tarafa telefon açar, hiç boşuna beni icra daireleriyle uğraştırmayın, verin şunu da iş bitsin der.(Bu da benim tercih ettiğim yol)

  Dikkat ederseniz bedeli azdı çoktu o tartışmaya girmiyorum. Avukatın bu seçimlik hakkında %1 bile menfaati varsa, o halde yazımın başında belirttiğim MK 2 ye örnek haller gibi bu durumu değerlendiremeyiz.

  Kanımca burada avukatın menfaati vardır; ve MK 2 ye tabi olamaz.Bunlardan neden birini seçmedi, öbürünü seçti diye avukatı suçlamak kanımca doğru değil.

  Elbette karşı görüşe de saygım sonsuz.

  Sevgiler...

 4. #23
  Kayıt Tarihi
  Jun 2006
  Nerede
  Mersin / Türkiye
  İletiler
  759
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Meslek Etiği Kuralları

  Sayın ahmet80,

  Hakkın kötüye kullanımı ile ilgili "kör gözüm parmağına" verdiğiniz örneklerin karşısında somut olayın siyahla beyaz gibi görünmemesi olayda hakkın kötüye kullanılmadığı anlamına gelmez bence...

  "Avukatın bu farklı 2 takip usullerinden sizin önerdiğinizi değil de kendi bulduğu (benim de olabilir dediğim) 30 farklı takip yoluyla elde ettiği fayda söz konusudur. Bu fayda söz konusu olduğundan; burada bir hak açıkça kötüye kullanılmamıştır" görüşünüze katılmam ise mümkün değildir.

  Zira bu mantıktan yola çıkarsak, avukatın asıl alacak için 30, ilam vekalet ücreti için 30 olmak üzere 60 ayrı takip yapmasında da sağlayacağı "fayda" vardır ve o takdirde 60 ayrı takip için de hakkın kötüye kullanılmadığı sonucuna varmanız gerekecektir.

  Hatta, ilam yargılama giderlerini de işin içine katarsak, bir 30 daha ekleyelim, etti mi 90... Bundan avukatın sağlayacağı fayda var mı, var... "O zaman hakkın kötüye kullanıldığından söz edilemez" mi diyeceğiz sizce?

  Sonra, avukat bu takipleri kendi adına yapmıyor ki... Müvekkili adına yapıyor... Bu nedenle müvekkilinin sağladığı faydanın hukuken korunmaya değer olup olmadığı önemli...

  Selamlar...
  Doğru, gerçek sandığının dışındadır.

 5. #24
  Kayıt Tarihi
  Mar 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.607
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Sayın Onur Tunga ve c_selin. Bence avukat haklı.

  Alıntı ahmet80 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Sayın Av. Onur Tunga ve c_selin isimli meslektaşlarıma ne yazık ki katılamıyorum. Bu görüşlerim elbette kendi görüşlerim olup, sizinle bu konuda fikir mütalasında bulunmak benim çok hoşuma gidecektir.
  Sayın ahmet80;
  İnanın bende konuyla ilgili fikir mütalasında bulunmayı isterim ancak benim kurabilecek uzun cümlelerim yok,işin kötüsü hiç olmadılar da..
  Cümlelerime ilişkin sorduğunuz sorulara nerden ne ile başlayıp yanıt versem bilemiyorum.

 6. #25
  Kayıt Tarihi
  Aug 2006
  Nerede
  Antalya, Alanya, TÜRKİYE
  İletiler
  204
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Meslek Etiği Kuralları

  Avukatlık mesleğine başlar iken YEMİN ediyoruz. Bunun sonucu mesleki alanda DOĞRULUK VE GÜVEN KARİNESİNDEN yararlanmamızı getiriyor. Yeminimizin bir ucunda da MESLEK KURALLARIMIZ var. Yeminimizle meslek kurallarına uymayı da taahhüt ediyoruz.

  Yapılan işlemin yasaya uygun olması meslek kurallarına uygun olduğu anlamına gelmez. Örneğin "Avukatın menfaatleri birbirine zıt olan kişileri birlikte temsil edemeyeceği..." kuralını ele alalım;

  Menfaat uyuşması kamu düzeni ile alakalı olan bir durum olduğundan mahkemelerce kendiliğinden dikkate alınır. Yargıç, avukatın menfaati birbirine zıt kişileri temsil ettiği kanaatinde olursa Usul Hukuku uyarınca hangisinin temsilcisi olduğunu avukata sorar. Avukat menfaati zıt olan tarafları birlikte temsil edemeyeceğinden, birini seçmek durumundadır. Burada Usul Hukuku avukata bir seçim hakkı tanımaktadır. Halbuki Avukatlık Hukukuna göre (meslek kuralları) avukat menfaati çatışan tarafın hepsinin vekilliğinden çekilmek zorundadır.

  Yine avukatın işlediği takibi şikayete bağlı suçlarda,şikayetçinin şikayetten vazgeçmesi ile avukat aleyhindeki kovuşturma sona erer iken, aynı konuda Baro'nun yaptığı kovuşturma şikayetçinin şikayetinden vazgeçmesi ile bağlı olmaksızın devam eder.

  TBB'nin bir kararını aşağıya sunuyorum;

  Tarih - Esas No - Karar NoKonuT. 05.12.2003
  E. 2003/281
  K. 2003/396
  * Senette ismi ve imzası bulunmayan kişi hakkında icra takibi yapmak
  * Müvekkilden alınan bilginin denetimi
  * Özen, doğruluk, tarafsızlık

  ( Av. K. m. 136, 158)

  Şikayetli hakkında Ankara 31.İcra Müdürlüğü'nün 2000/1115 esas sayılı dosyasında, senette ismi ve imzası bulunmamasına karşın, B.D. hakkındaki icra takibi ile muhafaza işlemleri yaptığı ve bu nedenle avukatlık görevini kötüye kullandığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonunda disiplin cezası tayin edilmiştir.
  Şikayetli , B.D.'nin adi bir borç senedi olan taksitle satış sözleşmesinde imza ve ismi bulunmamasına karşın, müvekkilinden aldığı bilgi nedeniyle takip yapmakta yasal yönden sakınca görmediğini, ilamsız takip olması ve kesinleşmesi nedeniyle muhafaza işlemlerinin yapıldığını, bu nedenle suçsuz olduğunu savunmuştur.
  Adi senet olan taksitle satış sözleşmesinde ismi ve imzası bulunmadığı halde salt müvekkilin verdiği bilgilere dayalı olarak takip yapmak ve müvekkilin her dediğini doğru kabul etmek, bir kamu hizmeti olan avukatlık mesleğinin özen, doğruluk ve tarafsızlık içinde yapılmasına engeldir.
  Kesinleşen mahkumiyet kararı da gözetilerek Baro Disiplin Kurulu'nun eylemin disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin hukuksal değerlendirmesi isabetli bulunmuştur. Ancak Avukatlık Yasası'nın, “ cezaların uygulanma şekli ” ile ilgili 136. ve “ceza vermenin amacı ” ile ilgili 158. maddesindeki ilkeler göz önünde bulundurulduğunda, eylemle ilgili hapis cezasının para cezasına çevrilmiş ve ertelenmiş olması ve şikayetlinin şahsi sicil dosyasında ceza bulunmaması karşısında, Disiplin Kurulu'nca tayin edilen ceza ile eylem arasında adaletli bir denge sağlanamadığı anlaşıldığından, kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
  Sonuç olarak, yeniden inceleme ve araştırmayı gerektirir bir husus bulunmadığından, Ankara Barosu Disiplin Kurulu'nun “altı ay süre ile işten çıkarma cezası verilmesine” ilişkin kararının, 80.000.000. TL para cezasına indirilmek suretiyle düzeltilerek onanmasına , şikayetli avukatın 80.000.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına , oybirliği ile karar verildi.
  Örnek kararda kovuşturmaya konu edilen olayda ilamsız takip yapılmış. Denilebilir ki, "ilamsız takipte hukuki açıdan bir senede bile ihtiyaç yok. Borçlu itiraz etseymiş...".. Evet.. Dilin kemiği yok ve sahiden de denilebilir. Lakin meslek kuralları öyle demiyor, yapamazsın diyor.

  Her bir senedin ayrı ayrı takibe konulması hususuna gelince. Bunun için ayrı ayrı avukatlık ücreti alma amacı dışında makul bir sebep olmalı ve müvekkilden de bu yönde talimat alınmalı. Talimat alınır iken de avukatın bağımsızlığını zedeleyici bir talimat olmamasına özen gesterilmeli...

  Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları ile avukata getirilen kısıtlamalar bir yasaklama olmaktan çok, mesleğin bize bahşettiği DOĞRULUK VE GÜVEN KARİNESİNDEN yararlanmamızın yüklediği bir borçtur.

  Saygılarımla...
  Konu Av.Tevfik Aşlama tarafından (01-04-2008 Saat 01:43:12 ) de değiştirilmiştir.

 7. #26
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Avukatlık Meslek Etiği Kuralları

  Ben bir Mağdur olarak,Onur ve Erdemini Kaybetmemiş..Vicdanı ve Cüzdanı yer değiştirmemiş Tüm Avukatları Kutluyorum.17.11.2009 tarihinde İcra dairesinden Tebligat geldi.Ankara'da devamlı iş yaptırdığım Otomobil Özel servisine güvence-Teminat senedi vermiştim.Fakat konuyu bilmediğimden dolayı senedin arkasına Teminat-Güvence senedi yazmadım.Senede konu olan rakam 800 TL senette Keşide tarihi,Vade,Yazıyla borç miktarı ,lehdar yazılı değildi.Özel servisin Sahibi olan şahıs bu senedimi başka birine vermiş ve bu kişi boş olan yerleri doldurarak ve vadeyi 12 ay öne çekerek faiz işlemesine sebep olmuş ve senet icra takibine verilmiştir.20 Kasım 2009 da Lehdar olan kişinin Avukatlarıyla anlaşmaya vardım ve 800 TL olan borç gecikmeden dolayı 950 tl olmuş ve bu Rakam üzerinden icra takibatı başlamış.Avukatla ;Avukatlık ücreti,Harçlar ve Borcumun toplamını sorduğumda 1.400 TL olduğunu söyledi ve 4 Taksit yapabileceğini söyledi .225 TL Büroda ödedim .20/12/2009 da 390TL-20/01/2010 da 390 TL - 20/02/2010 da 390 TL ödeme çıkarttı.Bana bu çok fazla geldi ama Konuya vakıf olmadığımdan,Harç,Avukatlık ücretleri konusunda bilgim olmadığından anlatlaşma yoluna gittim.Ödememe karşılık herhangi bir belge ve makbuz almadı.Sormak istediğim bu ücret normalmidir?

 8. #27
  Kayıt Tarihi
  Jun 2003
  Nerede
  Washington Amerika
  İletiler
  2.641
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Avukatlık Meslek Etiği Kuralları

  Alıntı aksiyon06 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Ben bir Mağdur olarak,Onur ve Erdemini Kaybetmemiş..Vicdanı ve Cüzdanı yer değiştirmemiş Tüm Avukatları Kutluyorum.17.11.2009 tarihinde İcra dairesinden Tebligat geldi.Ankara'da devamlı iş yaptırdığım Otomobil Özel servisine güvence-Teminat senedi vermiştim.Fakat konuyu bilmediğimden dolayı senedin arkasına Teminat-Güvence senedi yazmadım.Senede konu olan rakam 800 TL senette Keşide tarihi,Vade,Yazıyla borç miktarı ,lehdar yazılı değildi.Özel servisin Sahibi olan şahıs bu senedimi başka birine vermiş ve bu kişi boş olan yerleri doldurarak ve vadeyi 12 ay öne çekerek faiz işlemesine sebep olmuş ve senet icra takibine verilmiştir.20 Kasım 2009 da Lehdar olan kişinin Avukatlarıyla anlaşmaya vardım ve 800 TL olan borç gecikmeden dolayı 950 tl olmuş ve bu Rakam üzerinden icra takibatı başlamış.Avukatla ;Avukatlık ücreti,Harçlar ve Borcumun toplamını sorduğumda 1.400 TL olduğunu söyledi ve 4 Taksit yapabileceğini söyledi .225 TL Büroda ödedim .20/12/2009 da 390TL-20/01/2010 da 390 TL - 20/02/2010 da 390 TL ödeme çıkarttı.Bana bu çok fazla geldi ama Konuya vakıf olmadığımdan,Harç,Avukatlık ücretleri konusunda bilgim olmadığından anlatlaşma yoluna gittim.Ödememe karşılık herhangi bir belge ve makbuz almadı.Sormak istediğim bu ücret normalmidir?
  İcra masrafları ve icra vekalet ücreti de eklendiğinde sizden talep edilen ücret normaldir. Ancak burada tartışılan konu avukatlık mesleği ile ilgili olup, sorunuzun yerinin burası olmadığını da söylemeliyim.

+ Konuyu Yanıtla
3 / 3 Sayfa İlkİlk 123

Benzer Konular :

 1. Avukatlık meslek etiği
  Merhabalar; Siz değerli meslek mensuplarının fikrini almak, hak arama sürecinde benzer durumda olan pek çok insana yol gösterecek, alınacak...
  Yazan: adil olmak lazım Forum: Avukatlık Hukuku
  Yanıt: 24
  Son İleti: 24-07-2012, 23:11:03
 2. Avukatlık Meslek Kuralları kitabı
  Tüm Avukatların özellikle avukatlık mesleğine yeni başlayanların ve meslek içerisindekilerin bilmesi gereken meslek kuralları, örnek olayların yer...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-09-2010, 18:00:01
 3. Yeni Hukuki Kaynak: "Hekimlik Meslek Etiği Kuralları"
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : İlgili veri linki - Konu: Hekimlik...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 21-03-2010, 01:37:09
 4. Avukatlık Meslek Kuralları 30.madde
  30- Mesleki çalışmada avukatlar arasında usule ilişkin işlemlerde ve dosya incelemelerinde dayanışma gereği sayılabilecek yardımlar ve kolaylıkları...
  Yazan: Av.Dilek Kuzulu Yüksel Forum: Mesleki Konu, Soru ve Sorunlar
  Yanıt: 1
  Son İleti: 23-12-2007, 13:53:52
 5. TBB Avukatlık Meslek Kuralları
  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI I- GENEL KURALLAR 1- Türk avukatları baroların ve Türkiye Barolar Birliği#8217;nin...
  Yazan: Av.Feyz Pazarbaşı Forum: Avukatlık Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 19-09-2005, 11:38:21

Bu sayfada bulunan kavramlar:

avukat meslegi etik kurallari nerede duzenlenmis

hukuk meslek etigi

avkatlik meslek etigi mazeretin kabulu

avukatlık mesleği etiği

avuklik mesleginin etik kurallari

avukatlık mesleği etik kuralları

avukatlık meslek etik kurallarına aykırılık

avukat etiği

avukatlık meslek etiği kuralları

avukatlık meslek kuralları 2015

avukatin meslek etigine aykiri davranis örnegi

avukatlık etik kuralları

Avukatlık etiği

avukatlığın etik kuralları

avukatlar için etik olan

MESLEK ETİĞİ KURALLARI AVUKAT

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.