+ Konuyu Yanıtla
1 / 61 Sayfa 123456789101121314151 ... SonSon
1 den 10´e kadar toplam 602 ileti bulundu.

Konu: Sanal Bahis

Sanal Bahis Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jan 2007
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Sanal Bahis

  sanal ortamda kumar oynayanlarla ilgili herhangi bir yasal düzenleme var mı? Benim takip edebildiğim kadarıyla yok.Özellikle bu konuda birkaç satırlada olsa beni aydınlatırsanız sevinirim...  Hukuki NET Güncel Haber

  Sanal Bahis konulu yargıtay kararı ara
  Sanal Bahis konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2006
  Nerede
  Antalya/Türkiye
  İletiler
  125
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Sanal Kumar

  Normal oynanan kumara yasal düzenleme varmı ki; sanal kumara yasal düzenleme olsun.Kumar borcu eksik borçtur. Yani ödemezsen dava yolu ile istenemez. Ama ödersen geri talep edemezsin.
  saygılarımla

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Exclamation Re: Sanal Kumar

  Maliye Bakanlığından:

  SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; talih oyunlarının kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatılmasının takibi ve denetlenmesi, ilan ve reklamlarının önlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, talih oyunlarını kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatan ve bu oyunları organize eden veya reklam ve sair yollarla tanıtımını yapan, teşvik eden gerçek ve tüzel kişiler ile internet servis sağlayıcılarını kapsar.

  (2) Ancak, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunla düzenlenen müşterek bahisler bu Yönetmelik kapsamına girmez.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ve 6 ncı maddelerinin (e) bentleri ile 15, 29, 31, 32 ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Başkanlık: Talih Oyunları Daire Başkanlığını,

  b) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

  c) Hukuk Müşavirliği: Hukuk Müşavirliğini,

  ç) Sanal Ortam: Bilgisayar, internet, interaktif televizyon, cep telefonu ve benzeri bilişim ortamlarını,

  d) Talih Oyunları: Sanal ortamda, beceri ve şansa dayanan, oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı ya da oyun makinelerinde oynatılan oyunları,

  ifade eder.  İKİNCİ BÖLÜM

  Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunlarının Takibi ve Denetimi, İdareye ve Yargı Mercilerine Başvuru, Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi

  Sanal ortamda oyun, faaliyet ve reklam yasağı

  MADDE 5 – (1) Sanal ortamda talih oyunları işletmeleri kurulamaz, araç ve gereçleri ile benzeri aletler çalıştırılamaz. Her ne ad altında olursa olsun talih oyunları oynanmasına yönelik sanal ortam oluşturulamaz ve bu ortamda talih oyunları düzenlenemez ve oynatılamaz.

  (2) Sanal ortam üzerinden talih oyunlarının oynanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamları yapılamaz.

  (3) Sanal ortamda talih oyunlarının tanıtılması amacıyla farklı bir görüntü ile tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici, özendirici reklam yapılamaz.

  Sanal ortamda yasaklanan oyunların takibi ve denetlenmesi

  MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yasaklanan oyun, ilan, reklam ve benzeri faaliyetler Başkanlıkça takip edilir.

  (2) Başkanlıkça, sanal ortamda oyun düzenleyen, ilan ve reklam yasağına uymayan gerçek ve tüzel kişiler tespit edilir.

  (3) Sanal ortam üzerinden talih oyunlarını düzenleyen, ilan ve reklam yasağına uymayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında İdarenin denetim elemanları ya da kendilerine denetim yapma yetkisi verilen personel tarafından Genel Müdür onayı ile inceleme ve araştırma başlatılır.

  (4) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun, Alet ve Makineleri Hakkında Kanun ve 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kanun dışı olarak talih oyunları oynatan veya ilan veya reklam veren gerçek ve tüzel kişilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile bu oyunların oynatıldığı veya ilan veya reklamın yayınlandığı sanal ortamların yayın adresleri, menşei, ülke ve/veya ülkeleri, biliniyorsa bu oyunları oynatan gerçek ve tüzel kişiler ile oyunların oynandığı veya ilan veya reklamların yayınlandığı sanal ortamlarla ilgili olarak alınması veya uygulanması gereken tedbirlerin yer aldığı bir inceleme ve araştırma raporu otuz gün içinde düzenlenir.

  (5) Başkanlıkça, inceleme raporu ve ekleri, idari ve adli merciler nezdinde hukuki sürecin işletilmesi için, Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.

  İdareye ve yargı mercilerine başvuru

  MADDE 7 – (1) Hukuk Müşavirliğine intikal eden ve inceleme raporu ile oynatıldığı tespit edilen talih oyunlarına ilişkin sanal ortamlara ve/veya internet sitelerine hizmet veren servis sağlayıcılarının bu sitelere ve/veya sanal ortamlara yönelik hizmet ve yayınlarının durdurulması ve yasak eylemlerin cezalandırılması istemiyle Hukuk Müşavirliğince ilgili yargı mercileri nezdinde derhal başvuruda bulunulur.

  (2) İnceleme raporunda, sanal ortamda talih oyunlarına ilişkin ilan ve reklam bulunduğunun belirlenmesi halinde, Başkanlıkça Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen rapor ve ekleri, Hukuk Müşavirliğince gereği yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.

  Yargı kararlarının yerine getirilmesi

  MADDE 8 – (1) İlgili yargı mercilerince talih oyunlarının oynatıldığı sanal ortamların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, Hukuk Müşavirliğince bu karar gereği için derhal Telekomünikasyon Kurumuna bildirilir.

  Kurumlararası işbirliği

  MADDE 9 – (1) İdare, sanal ortam üzerinden oynatılan kanun dışı oyunların engellenmesi, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapar.

  Yürürlük

  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

  Bu yönetmelik ile sanal ortamda kumar oynatılması yasaklanmıştır.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jan 2007
  İletiler
  13
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Sanal Kumar

  Sn Yavuzcan ;

  Öncelikle Merhaba acmış oldugum başlığa cvp yazdığınız icin tşk. ederim .Fakat Takdir edersiniz ki Hukuk dünyasına sizin kadar hakim olamayan biz üyelerin yönetmelikleri yorumlamasını oldukca güç . Ahlaki yönü ve kusurları bir yana Kanunlar ve yeni düzenlemeler çercevesinde İntertent üzerinde mevcut bulunan ....gibi (liste uzatılabilir ) Avrupa Birliği düzenleme ve yasalarına ve denetimlerine muhattap olan bahis şirketlerinin acmış oldugu bahisleri internet üzerinden oynamak (oynayan açısından) suç teşkil edermi ? . İlginiz icin tşk. ederim

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Sanal Kumar

  5237 sayılı yeni TCK'da, "Kumar oynatmak" ile ilgili 228.madde, eski düzenlemedeki "kumar oynamayı" suç olmaktan çıkarmıştır. Maddenin gerekçesinde; sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve meydana gelmesi mümkün faciaları önlemekten bahsedildiğine göre; kumar oynayan kişilerin bu fiillerinin suç sayılmaması eksikliktir.

  Ayrıca, yukarıdaki yönetmeliğin 5. maddesi;"Sanal ortamda talih oyunları işletmeleri kurulamaz, araç ve gereçleri ile benzeri aletler çalıştırılamaz. Her ne ad altında olursa olsun talih oyunları oynanmasına yönelik sanal ortam oluşturulamaz ve bu ortamda talih oyunları düzenlenemez ve oynatılamaz." demekle "internet üzerinden kumar oynama" fiilini kısıtlamaya çalışmıştır.

  Sorunuzun net yanıtı; hayır, kumar oynayan açısından suç oluşmamıştır.

  "Kumar oynatmak" fiilinin işlenmesi durumunda TCK'da düzenlenen müeyyideyi de aşağıya ekliyorum.

  Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama

  MADDE 228. - (1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
  (2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması hâlinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
  (3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
  (4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Mar 2006
  Nerede
  Antalya/Türkiye
  İletiler
  125
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Sanal Kumar

  Kabahatler Kanunu:

  Kumar
  Madde 34- (1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

  (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.
  Burada kumarın nasıl ve hangi şartlarda oynanacağı belirtilmemiş olup her türlü kumarın bu kapsamda değerlendirilmesi gerekeceği kanısındayım.
  Saygılarımla

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Sanal Kumar

  Sayın gencogenc, Kabahatler Kanunu hakkındaki hatırlatmanız için teşekkürler. Türk Ceza Kanunu'nda yer almayan bu fiilin bir kabahat olarak düzenlenmesi de, kumar oynamak ve kumar oynatmak arasındaki farkın daha da belirginleşmesine yol açmıştır. "idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri" nin sanal yolla kumar oynayanlar hakkında bu kanunu uygulaması şu anda "ÜTOPİK" tir. Henüz "tombalacı" tabir edilen derneklerin tıkır tıkır işlediği bu dönemde; sanal yolla oynanan kumarda idari para cezasının uygulanabilirliğinden bahsetmek, ilginç olacaktır. Saygılar...

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2006
  Nerede
  Antalya/Türkiye
  İletiler
  125
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Sanal Kumar

  Ben burada uygulanması gereken bir kanunu yazdım. Burada nice konular tartışılıyor.Bazen hiç bir çözüm bulunamıyor. Ama kanun bir yolunu göstermiş. Bize de bunu göstermek düşer. Uygulansın ya da uygulanmasın.
  Çevreyi kirletmekte idari para cezasını gerektiriyor. Biri size bunu sorsa uygulanmıyor diye yazmıyacakmısınız. Kolay gelsin...
  Saygılarımla...

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Sanal Kumar

  Tekrarlıyorum, "Sayın gencogenc, Kabahatler Kanunu hakkındaki hatırlatmanız için teşekkürler". Kanunun gösterdiği yol her ne kadar sarih olsa da; uygulanması şu an için(!) imkansızdır. "Biri size bunu sorsa uygulanmıyor diye yazmıyacakmısınız. demişsiniz; birisi bana "internet üzerinden kumar oynarsam bir müeyyideye maruz kalır mıyım derse, Kabahatler Kanunu 34'ü hatırlatır; ardından da bunun uygulamasının şu an için olanaksız olduğunu söylemekle yetinirim. Maalesef durum budur ve somut olaylar karşısında gerçekçi davranmak gerekmektedir.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Mar 2006
  Nerede
  Antalya/Türkiye
  İletiler
  125
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Sanal Kumar

  Sayın Emrah Yavuzcan;
  Amacım ortamı germek değil.Ben de size teşekkür ederim. Anladım ne demek istediğinizi. Kolay gelsin...
  Saygılarımla..

+ Konuyu Yanıtla
1 / 61 Sayfa 123456789101121314151 ... SonSon

Benzer Konular :

 1. Sanal bahis Yardim
  Yaklasik 3 gün önce, emniyet tarafından sanal bahis icin havale islemi hakkında ifade vermem istendi. Polis memuru , ****** adli kisiyle para...
  Yazan: Bahadirr Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 08-07-2019, 16:43:51
 2. [Cezalar] sanal bahis ve sanal kumar cezaları
  merhaba. özel bir üniversitede hukuk fak. 2.sınıf öğrencisiyim. cevabını bulamadığım bir konu hakkında hukukçu büyüklerimin düşüncelerini merak...
  Yazan: gguummuuss Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 16-06-2018, 23:13:30
 3. Sanal bahis oyunu
  Herkese iyi günler bi siteye üye olmak istiyorum sitede bahis sitelerinin reklamları var ama site üzerinden bahis oynatılmıyor.Ben bu siteye sanal...
  Yazan: Gok4LP Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 11
  Son İleti: 28-05-2008, 16:15:03
 4. Sanal bahis
  merhaba.forumu süreklli takip ediyorum ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan şüphem yoktur.benim şöyle bir problemim var biraz takıntılı biriyim ve...
  Yazan: guadalajara Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 05-04-2008, 14:25:37
 5. Bahis şirketi ve sanal worldkart
  Bahis şirketlerinden olan Betandwin#8217;de dünya kupası tasarımında bir oyun var ve orada sanal bahis oynamaktayım. Orada bahislerin sonuçlarını...
  Yazan: blackkontilyas Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 21-12-2006, 23:23:37

Bu sayfada bulunan kavramlar:

7258

gamesliga cezası

sanal bahis ceza hukuki.net

barış kum

hangi bahis sitelerinden ceza yediniz

bahis reklam 7258

bahis reklam

7258 reklam

zeberus bahis

baris kum

http:www.hukuki.netshowthread.php31881-Sanal-Bahispage3

kumar oynamak ceza sanalda www.hukuki.net

gamesligada yeni hesap numarası eklemiyorum

ersin şifa

gamesliga ceza

bahis sitesine üye olana ceza

sanal bahis

Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.