Alıntı güzey rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
Yani Avukat hem müvekkelinden hemde karşı taraftanmı ücret alacak, yani cifte ücret ? Bu nasıl bir anlayış sayın Avukat Pazarbaşı? Davada benim Avukata vermiş olduğum para benim masrafım karşı taraf davayı kaybettiği için ve beni haksız yere masrafa soktuğu için bunu ödemek durumunda ise tabiki benim almam gerekir cünkü avukat parasını zaten almıştır.
Evet çifte ücret. Konuya hakkaniyet açısından bakıldığında; avukat zaten müvekkilden ücretini almıştır, mahkemece hükmolunacak avukat vekalet ücretinin müvekkile ait olması gerekir. Çünkü mantıklı ve hakkaniyetli olan da zaten budur.

Ancak 1136 s. yasanın 164. maddesinin 5. fıkrası bu konuda tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır. Yargılama sonunda hükmolunacak vekalet ücreti de avukatındır.