Yukarıdaki bölümde açıkça ifade edildiği üzere kanunda belirtilen şartlar dahilinde yabancı şahısların Türkiye'de mal edinmesine ilişkin herhangi bir engel yoktur.